Procházej: Kristus

Lukáš 3:3-6 ... I začal Jan (Křtitel) procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů“, jak je…