Procházej: Kristus

Všichni si pamatujeme ten příběh z knihy Exodus, jak Mojžíš hodil před faraonem na zem hůl a ona se proměnila v hada.…

Žalm 27:1 ... „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita/síla mého života, z koho bych měl strach?“…