Procházej: Kristus

Židům 11:13-16 ... Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce,…

Filipským 4:6-7 ... Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit…

„Uctívání je životní styl. Boha máme uctívat neustále, ne jen v neděli.“ Za dobu, co jsem křesťanem, jsem podobné výroky zaslechl mnohokrát. Bezesporu…

Jan 12:35-36 ... Ježíš jim (= zástupům) řekl: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě,…

Neviditelný Bůh zjevuje sebe sama svým dílem - stvořením, které nese na sobě viditelné stopy Hospodinovy slávy. Kdo je schopen vidět, vidí.…