Procházej: Kristus

2. Korintským 4:1-7 ... A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného,…

Matouš 12:9-13 ... Odtud šel (Ježíš) dál a přišel do jejich synagógy. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše:…

Tim Keller (1950-2023) odešel domů ke Spasiteli, kterého tak věrně miloval, o kterém psal a kázal. Spoluzakladatel projektu The Gospel Coalition (Koalice pro…