Procházej: Kristus

Žalmy 46:2-8 ... Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země…

Jan 2:18-22 ... Židé mu řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám a ve…

Všichni si pamatujeme ten příběh z knihy Exodus, jak Mojžíš hodil před faraonem na zem hůl a ona se proměnila v hada.…

Žalm 27:1 ... „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita/síla mého života, z koho bych měl strach?“…