Procházej: pravoslavná církev

Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů představila dokument nazvaný Biskup a jednota křesťanů: ekumenické vademecum. Stručná a praktická příručka vznikla na žádost…

Každou chvíli je slyšet (zejména z oficiálních běloruských médií), že protesty už v podstatě skončily. Podle Lukašenka už tuto neděli žádné „nepokoje“ nebyly. Naštěstí dnes…