Procházej: Trump

Bible mluví o falešných a pravých prorocích. Jejich úlohou bylo spíše předávat Boží zvěsti v konkrétní době než předpovídání budoucnosti. Avšak jsou i…