Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí nový studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Zájemci o studium učitelství pro střední školy budou moci od příštího akademického roku studovat tento bakalářský studijní program v prezenční formě a v nových kombinacích. Na Teologické fakultě JU si mohou vybrat aprobaci Náboženství a etika a zkombinovat ji s dalšími aprobacemi nabízenými na Filozofické, Přírodovědecké nebo Pedagogické fakultě. Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tomuto programu udělila v polovině tohoto roku novou akreditaci. 

„Kombinaci se specializací učitel náboženství a etiky bych doporučil nejen těm zájemcům o studium, kteří by v budoucnu rádi učili náboženství nebo etiku např. na některé z církevních škol, ale  i těm studentům, kteří by ve své pedagogické praxi rádi kvalifikovaně prezentovali témata související s náboženstvím a hodnotami lidského života a společnosti při výuce základů společenských věd, v dějepise nebo v literatuře,“ říká garant studijního programu dr. Tomáš Cyril Havel.  

Po reformě studijních programů připravujících učitele pro SŠ na celé univerzitě je tedy nyní možné se připravit na dráhu učitele náboženství a etiky studiem nového bakalářského programu, (ve spojení s příslušným navazujícím magisterským programem). Výhodou tohoto programu oproti předchozí praxi je, že student od počátku studia studuje vždy min. 2 specializace, tj. v tomto případě náboženství a etiku v kombinaci např. se španělštinou, němčinou, chemií apod. Je tedy možné studovat specializaci učitelství náboženství a etiky jako jakoukoli jinou na celé univerzitě a v kombinaci s dalšími specializacemi. 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí také studium v oblasti filosofie, pedagogiky volného času, religionistiky, sociální práce a teologie. Více informací najdete na www.tf.jcu.cz.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář