Tim a Kathy Kellerovi a John Piper o roli muže a ženy v církvi a rodině

Portál The Gospel Coalition (TGC) zveřejnil video záznam panelové debaty, které se účastnili Tim Keller s manželkou Kathy, John Piper, Kethleen Nielsenová a moderoval ji Don Carson. Hlavním tématem byla role ženy a muže v Božím plánu stvoření. 

V úvodu debaty se četla pasáž ze zakládajícího dokumentu organizace TGC, který obhajoval komplementarismus, myšlenkový směr obhajující odlišné role muže a ženy v církvi a v rodině.

SOUVISEjÍCÍIndividualismus ničí manželství, tvrdí Keller. Pravdu lze najít pouze v Bohu, dodává

Spoluzakladatel TGC a populární spisovatel Tim Keller vysvětlil, že téma komplementarismu se dostalo do zakládajícího dokumentu ne z důvodu, že by na tom záviselo spasení člověka, ale je to důležitý teologický rámec, od kterého se odvíjejí další důležité biblické úvahy.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Kathy Kellerová na úvod řekla, že vyrůstala v presbyteriánské církvi, která v době jejího dospívání umožnila ordinování žen do pozice pastorky sboru a jako mladá křesťanka vnímala tuto možnost jako naplnění své touhy naplno sloužit Bohu, a proto se začala připravovat na vstup do teologického semináře. „Bylo to během mého studia na vysoké škole, kdy jsem narazila na studenty, kteří věřili v důvěryhodnost Bible a byl to také čas, kdy jsem si poprvé sama začala číst Bibli a bylo z ní jasné, že Bůh dal odlišné role pro muže a ženy. Ne horší nebo lepší, ale prostě odlišné,“ řekla Kellerová. Z toho důvodu se rozhodla, že už nebude studovat kazatelský směr, ale přešla na studijní odbor pro lidi, kteří nechtějí být ordinováni do duchovenské služby. Své rozhodnutí však musela vysvětlil před radou církve a uvedla, že na základě studia Bible došla k závěru, že Božím plánem pro ženu není práce pastora. 

John Piper poznamenal, že vyrůstal v rodině, kde otec jako evangelista trávil celé dny mimo domova a „moje máma dělala všechno.“ Konstatoval, že komplementarismus není o tom, kdo co dělá a nedělá, ale v přijetí toho, že Bůh stvořil muže a ženy s odlišnými rolemi.

Don Carson řekl, že v jeho případě okolní společnost byla do velké míry ovlivněná katolickým učením a byla patriarchální. Proto se evangelikální učení o komplementarismuu mnohým zdálo jako něco nového. Přiznal se však, že moc o tomto tématu jako mladý muž neuvažoval, což se však změnilo během jeho pobytu ve Velké Británii, kde narazil na knihy, které se zabývaly touto myšlenkou. „Vím, že jsou upřímní křesťané, kteří komplementarismu nevěří, ale jejich argumenty nezměnily můj biblický postoj,“ uvedl Carson. 

SOUVISEJÍCÍ – Tim Keller: Jsem vděčný, že mi Bůh nedovolil být dalším neobráceným kazatelem

„Komplementarismus není o ženách,“ řekla Kellerová. Vysvětlila, že často to pak vypadá, že věřící ženy jen přemýšlí o tom, co „znamená být poddaná muži,“ ale podle ní je důležitější, aby muži správně porozuměli své roli v Božím plánu stvoření. Role muže se odvíjí od vztahu Krista k církvi, který je založen na sloužení. 

Keller zdůraznil, že v odlišných kulturách a sborech může aplikování komplementarismu vypadat odlišně. Jako příklad uvedl situaci, že může existovat situace, kdy sbor nemá muže, aby byli ve staršovstvu. Je však podle něj důležité ale přijmout myšlenku, že jsou určité role, které žena v církvi zastávat nemůže. 

Elizabeth Elliot, misionářka v Ekvádoru, která měla velký vliv na službu manželů Kellerových, řekla na jedné konferenci pro pastory, že Bůh ji obdařil darem komunikace, zná Bibli v několika jazycích, ale přesto věří tomu, že Bůh ji nepostavil do pozice pastora. Zdůrazňovala rozdíl mezi obdarováním a pozicí v rámci církve, uvedla v panelové debatě Kellerová. 

Piper souhlasil s myšlenkou, že v případě komplementarismu, jsou problémem hlavně muži. „Pokud by svou roli zvládli dobře, ženy by mohly prosperovat pod jejich vedením.“ Myšlenka komplementarismu vzešla podle Pipera z potřeby odlišit křesťanský proud, který se snažil změnit patriarchální dominanci mužů zneužívajících své postavení a moc na jedné straně a také odlišit se od rostoucího hnutí egalitarianismu, který maže genderové odlišnosti mezi muži a ženami.

Řečníci se dotkli také tématu lidí, kteří žijí bez partnera a souhlasili s tím, že všichni byli stvořeni k Božímu obrazu. Piper poukázal na příklad apoštola Pavla a plodnost jeho služby bez toho, aby vstoupil do manželství. Dále poukázal na požehnání, která vyplývají z toho, když křesťan žije v manželství, ale také z toho, když žije v celibátu.

Kathy Kellerová poukázala, že jsou to právě křesťané žijící v celibátu, kteří můžou církvi ukázat, co to doopravdy znamená mít Ježíše za ženicha. „Jsou to křesťané z LGBT komunity, kteří žijí bez partnera a jsou závislí na Kristově partnerské lásce, a stanou se nebo by se mohli stát lídry v církvi, že nám ukážou, co to skutečně znamená být závislí na Kristově lásce a nebýt závislí na lásce lidské.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. února 2022 Foto: screenshot Amazon – Tim a Kathy Kellerovi

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář