Tim Keller o kritické biblické teorii

Stejně jako mnozí jiní už desítky let čtu o různých formách kritické teorie. Nicméně teprve v posledních několika letech se tento termín (pod názvem „kritická rasová teorie“) dostal do obecného povědomí. Jaký postoj by k ní měli zaujmout křesťané?

Na jedné straně ji mnozí odsuzují jako zlou a toxickou a tvrdí, že je třeba se jí vyhýbat jako nebezpečnému viru. Na druhou stranu někteří říkají, abychom to důležité z ní přebrali, ale „nebaštili vše, co obsahuje.“ 

SOUVISEJÍCÍTimothy Keller o tom, jak kázat o pekle v dnešní postmoderní době

Chris Watkin v knize Biblical Critical Theory: How the Bible’s Unfolding Story Makes Sense of Modern Life and Culture (Biblická kritická teorie: Jak biblický příběh dává smysl modernímu životu a kultuře) zaujímá přístup, který neignoruje obavy ani jednoho z těchto táborů, ale je radikálnější než oba.

Co je to kritická teorie?

Cílem kritické teorie je zviditelnit hluboké struktury kultury, aby je bylo možné odhalit a změnit. Watkin je jako znalec moderního evropského myšlení důkladně obeznámen s různými formami kritické teorie, které vznikly v průběhu minulého století. Většina z nich vychází přímo či nepřímo z forem marxistické analýzy. Od poloviny 20. století a zejména od 90. let 20. století se řada „vysokých teorií“ – literární, feministická, kritická rasová teorie, queer teorie – snaží demaskovat a podkopat utlačovatelské struktury západní společnosti.

Pojem kritická teorie má však starší a hlubší význam. Znamená nejen přijmout to, co o sobě kultura říká, ale také vidět, co se skutečně děje pod povrchem.

Každá kultura používá mnoho vzorců – narativy, obrazy a představy, slovní zásobu – k vytvoření „světa“ (nebo „světonázoru“ či „sociální imaginace“). Bible má však svá vlastní narativy, obrazy a vzorce, které nám umožňují analyzovat jakoukoli kulturu na nejhlubší úrovni, kritizovat ji a zároveň ji ocenit a zabránit tomu, abychom jí byli formováni. 

SOUVISEJÍCÍ – Tim Keller k aktualizaci svého zápasu s rakovinou: Bůh mi dal čas navíc 

Kritickou biblickou teorii proto mohou a měli by rozvíjet a používat křesťané žijící a sloužící kdekoli na světě. Nejprve musí odhalit hlavní nedostatky narativu dominantní kultury a ukázat, jak neodpovídají ani lidské přirozenosti, ani našim nejhlubším intuicím o životě – natož morálním ideálům a aspiracím okolní kultury. (Jak Watkin zdůrazňuje, právě takový přístup zvolil Augustin v nedostižitelném Božím městě.) Křesťanská teorie pak musí poukázat na krásu a pravdu evangelia jako na zdroj naplňující alternativy.

Kritická biblická teorie tvrdí, že kritická teorie je obsažena v samotné Bibli. Chris Watkin prochází celou Biblí od začátku do konce a předkládá nám obrysy křesťanské sociální teorie.

Obzvláště mě těší, že Watkin, ačkoli projevuje mimořádnou šíři vzdělání a sečtělosti, napsal tuto knihu nejen pro akademické publikum, ale také pro vzdělané laiky a křesťanské vedoucí. Domnívám se, že akademičtí pracovníci, zejména ti křesťanští, mají povinnost na ni navázat a promlouvat k vrstevníkům ve svých oborech.

Myslím si však, že kazatelé (zejména ti mladší, žijící v sekulárnějším a pluralitnějším prostředí) budou mít z tohoto materiálu obrovský užitek. Kazatelé a učitelé, kteří hovoří o konkrétních naukách, v ní snadno najdou aplikace na společenské a kulturní otázky naší doby.

Na závěr je třeba poznamenat ještě jednu věc. Několik posledních let jsem volal po „vysoké teorii“ z křesťanské perspektivy a to, co Chris Watkin zpracovává v této knize, je přesně to, co jsem měl na mysli. On tomu říká raději „kritická biblická teorie“ a přesvědčuje mě, abych jeho terminologii přijal. Jeho důvody jsou dobré: (1) kritickou teorii bychom neměli budovat obecně jen na základě teologie, ale v přímém kontaktu s Biblí, a (2) náš postoj ke kultuře musí brát v úvahu každý významný „zlom“ v biblických dějinách spásy – nikoli se zaměřit jen na jednu část, k čemuž má sklon mnoho denominací a křesťanských tradic. Používání termínu „biblická“ nám pomáhá mít tento cíl na paměti.

Modlím se, aby biblická kritická teorie přinesla v následujících desetiletích mnoho intelektuálního a duchovního ovoce v životech mnoha lidí. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Timothy Keller Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 7. listopadu 2022 Foto: Redeemer – Timothy Keller

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář