Velká pěší pouť za Jesenicko

Jesenicko – české západní Slezsko, Sudety. Místo mnoha slz a bolestí, ale také nadzemské krásy, byť někdy trochu skryté. Naším cílem je putovat jako poutníci. Každý den jít, snášet útrapy dní na cestách, procházet zmizelá i žijící poutní místa a modlit se. Za Jesenicko, za naši zemi, ať nám je odpuštěna vina a ať naší zemi Pán Bůh požehná.

Čtrnáct poutních míst, asi 160 km pěší chůze krásnými horami i únavnými rovinami. Každý by měl jít na pěší pouť, alespoň jednou v životě. Na cestě se ztišit, pomodlit se na místech, která byla po staletí na modlitbu zvyklá.

Putovat se dá kdykoliv. Sólové poutnictví může přinášet větší ztišení, je však náročnější. Jednou do roka je však pouť mírně organizována (noclehy zajištěné, poutní místa otevřené, atd.. Letos se koná od 8.8. 2021. Zájemci se musí zaregistrovat na pout.eu. Kapacita je omezená na 30 až 50 míst.
Další informace najdete také na poutnicky-denik.webnode.cz.
Pouť vychází z informací připravované knihy Zmizelé Jesenicko III.: zaniklá poutní místa, která vyjde na podzim. Tímto krokem máme v úmyslu někdejší poutní místa opět oživit a vrátit jim důstojnost, třebaže někde už po nich nejsou ani památky. A také získat pro naši zemi požehnání.
Pouť není nutně jen pro praktikující křesťany. Pokora k věcem vyšším, úcta k Bohu a modlitba jsou však zásadní výhodou pro prožitek této pouti.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář