Velký průzkum o tom, čemu lidé věří o nebi a pekle

Podle nového průzkumu od Pew Research Center čtvrtina amerických evangelikálů a většina tradičních protestantů a katolíků věří v teologický inkluzivismus (často mylně uváděný jako univerzalismus).

Průzkum zaměřený na lidské utrpení ukázal, že většina Američanů víceméně věří, že peklem jsou lidé kolem nich. Přesto, pokud jde o skutečné peklo a nebe, ve stejném průzkumu Pew zjistil, že „mnoho Američanů věří v posmrtný život, kde utrpení buď úplně skončí, nebo pokračuje navěky“.

SOUVISEJÍCÍDavid Platt: Věřící se musí zbavit falešného povrchního obrazu křesťanství

Agentura se v září 2021 doptávala na názor 6 485 dospělých Američanů – včetně 1 421 evangelikálů – o posmrtném životě, konkrétně o jejich pohledu na nebe, peklo, reinkarnaci, osud, modlitbu a další metafyzické záležitosti.

Jak informuje portál Christianity Today, tak dnes 73 procent Američanů věří v nebe, zatímco 62 procent věří v peklo, podobně jako v roce 2017, kdy Pew naposledy položil podobné otázky.

Dále 1 ze 4 Američanů nevěří v nebe nebo peklo. Místo toho 7 procent věří v „jiný druh posmrtného života“, zatímco 17 procent nevěří v žádný posmrtný život.

Naprostá většina těch, kteří věří v nebe, tvrdí, že věří, že nebe je „určitě“ nebo „pravděpodobně“ místem, kde lidé netrpí [69 %], znovu se setkají se svými milovanými, kteří dříve zemřeli [65 %], kde se mohou setkat s Bohem [62 %] a mají dokonale zdravá těla [60 %]. A asi polovina všech Američanů… pohlíží na peklo jako na místo, kde lidé zažívají psychické a fyzické utrpení [53 %] a uvědomují si utrpení, které ve světě zapříčinili [51 %]. Podobné procento lidí říká, že lidé v pekle nemohou mít vztah s Bohem [49 %].

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Čtyři z 10 Američanů věří, že ti, kdo jsou v pekle, se určitě nebo pravděpodobně mohou setkat se satanem.

Ohledně osudu nevěřících Pew zjistil, že podpora inkluzivismu mezi katolíky je „mnohem pravděpodobnější“ než mezi protestanty (68 % vs. 34 %), a zejména evangelikály (21 %).

Mezi křesťany existují také velké rozdíly v otázce, zda „jiná náboženství“ mohou vést k věčnému životu v nebi, nebo zda je jejich náboženství tou „jedinou pravou vírou“, která vede do nebe. Protestanti více než dvakrát častěji než katolíci říkají, že jejich víra je jedinou pravou vírou vedoucí k věčnému životu v nebi (38 % oproti 16 %), přičemž tento názor vyjadřuje polovina evangelikálů.

SOUVISEJÍCÍJak mne List Římanům 5 přivedl ke Kristu poté, co utrpení zahubilo mou víru

Mezi další zjištění z průzkumu patří:

 – 1 ze 3 Američanů věří v reinkarnaci.

– 4 z 10 věří v osud – včetně dvou třetin Afroameričanů.

– 8 z 10 věří, že „se mohou stát věci, které nelze vysvětlit vědou nebo přírodními příčinami“.

– 7 z 10 věří v „určité odpovědi na konkrétní modlitby“, ale pouze 5 z 10 to zažilo.

– 7 z 10 věří v přijímání přímých zjevení od Boha, ale pouze 3 z 10 to zažili.

– 7 z 10 věří, že je možné „cítit přítomnost“ někoho, kdo zemřel, a 4 z 10 to zažili.

 – 5 z 10 věří, že je možné „získat pomoc“ od mrtvých a 2 z 10 to zažili.

– 5 z 10 věří, že je možné komunikovat s mrtvými a méně než 2 z 10 to zažili.

– 8 z 10 věří v zážitky blízké smrti.

Mezi členy evangelikálních církví:

– 90 % evangelikálů věří v „určité odpovědi na konkrétní modlitby“, ale pouze 73 % to zažilo.

– 88 % věří v přijímání přímých zjevení od Boha, ale pouze 46 % to zažilo.

– 63 % věří, že je možné „cítit přítomnost“ někoho, kdo zemřel, a 37 % tvrdí, že to zažili.

– 38 % věří, že je možné „získat pomoc“ od mrtvých a 15 % tvrdí, že to zažili.

– 35 % věří, že je možné komunikovat s mrtvými a 11 % tvrdí, že to zažili.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. prosince 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,

3 Komentáře

 1. Kdysi mi jeden bratr řekl:,,Člověk je housenka která žije a žere.
  Ve smrti se promění v kuklu ze které vyletí duše.
  Věřící jako motýl mířící ke světlu a radosti.
  Nevěřící jako můra.
  Peklem můry je že vidí světlo kterého nikdy nedosáhne.Její peklo je že to ví a trpí výčitkami protože ví že si to způsobila sama.

  Odpověď
 2. Kolosským 1. kapitola:

  1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. 3Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, 5i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — 6a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, 7aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 

  Není možné a ani správné někomu vnucovat něco proti jeho vůli a poznání. Jednomu stejná informace může pomoci, někomu ublížit. Čím dříve však přijmeme pravdu, tím snadněji se staneme pokornějšími, všímavějšími, zodpovědnějšími a také ve správném smyslu i bázlivějšími, především vůči Bohu, ale i sobě i okolí. Pokud totiž nepřijmeme minulost za svou, pak by veškeré naše předcházející hříchy musely spadat na „vrub“ Boha.

  Odpověď
  • Pane Krejčí, myslím, že citujete Efeským 2.
   Ale v každém případě je to pravda – jsme probuzení k životu.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář