Výstava ve Znojmě připomíná 900 let od založení řádu premonstrátů

Znojmo – Dvě výročí spojená s řádem premonstrátů nově připomíná výstava Bonum opus: Premonstráti v Louce (1190-1784) ve znojemském Domě umění. Jedním z nich je 900. výročí založení řádu sv. Norbertem z Xantenu ve francouzském Prémontré v roce 1120, druhým 830. výročí založení premonstrátské kanonie v Louce.

Výstava představuje zejména umělecká díla ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, ale i Strahovského kláštera, Strahovské knihovny i mobiliářů kostelů, které kdysi k Louce patřily.

„Z děl zapůjčených ze Strahovské obrazárny je tu vystavena například Maulbertschova skica Triumf Boží moudrosti pro centrální část nástropní fresky Filozofického sálu Strahovské knihovny – původně byla freska součástí výzdoby loucké knihovny, po zrušení kláštera a jejím přestěhování na Strahov ji Franz Anton Maulbertsch realizoval znovu právě ve Filozofickém sále Strahovské knihovny,“ přiblížil autor výstavy Petr Eckl, historik Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Kromě obrazů z expozice Starého umění Znojemska si návštěvníci výstavy mohou až do listopadu prohlédnout i obrazy J. V. Bergla z klášterního kostela v Louce a drobná sochařská díla. Poprvé jsou vystaveny liturgické předměty dodnes používané pri bohoslužbách v kostelích na Znojemsku a okolí.

Část výstavy je věnovaná také loucké tiskárně z let 1595 až 1612. Na výstavě ji připomínají původní loucké tisky a vazby uložené ve Strahovské knihovně i v podsbírce knih Jihomoravského muzea ve Znojmě. Opět je vystavena i loucká „hemina“ neboli vinná míra z roku 1497 nebo kožená bota z přelomu 16. a 17. století, která byla nalezena zazděná ve výklenku kaple sv. Šebestiána v klášterním kostele v Louce.

Výstavu ve výstavních sálech v 1. patře znojemského Domu umění mohou lidé navštívit do 1. listopadu letošního roku denně kromě pondělí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 2. sprna 2020 Foto:

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář