William Saymour a probuzení na Azusa st. v Los Angeles

Dvacáté století přineslo velký posun v oblasti ekumenické spolupráce. Dalším fenoménem byla pozornost církve na práci Ducha svatého. Jedním z hlavních center, odkud se šířilo učení o modlitbě v jazycích a duchovních darech, se stala Azusa street v Los Angeles.

George Whitefield – strůjce Velkého probuzení v Americe

Zajímavostí je, že ve stejném čase jako se věřící setkávali ve staré metodistické budově na jihu Kalifornie, duchovní oživení probíhalo na více místech po světě. V Evropě se tak stalo díky službě Evana Robertse ve Welsu. Ohniskem probuzení se stalo také hlavní město nynější Severní Koreje, které tehdy nazývali Jeruzalémem východu.

William J. Seymour shromáždil malou modlitební skupinku, kde kázal poselství Letnic, a lidé na tom místě prožívali dotyky ohně Ducha svatého a začali mluvit v nových jazycích a byli uzdraveni. Modlitební setkání se stalo místem duchovního obživení, odkud se zvěst Letnic šířila do celého světa.

Během několika příštích měsíců se navzdory segregačním zákonům shromáždily obrovské davy na bohoslužbách bez rozdílu barvy pleti. Setkání byla naplněna modlitbami, svědectvími a nadpřirozenými projevy.

Jak nadšení ze znovuobjevení práce Ducha svatého rostlo, stále více lidí proudilo na setkání v North Bonnie Brae. Dům se rychle stal příliš malým na to, aby vyhovoval potřebám věřících. Seymour proto přesunul sbor do nepoužívaného kostela na Azusa Street 312, podle které bylo později celé probuzení nazváno.

Budova, kde kdysi sídlila africká metodistická církev, se ale tehdy používala jako skladiště. Kongregace vyčistila budovu a poté naplnila interiér provizorním církevním zařízením. Kazatelna byla vyrobena ze dvou dřevěných krabic přibitých k sobě a lavice byly vyrobeny z prken přibitých k prázdným sudům. Seymour si zařídil svůj domov nad sborovou místností a začal sloužit bohoslužby třikrát denně, sedm dní v týdnu. Různorodí dobrovolníci včetně Afroameričanů, bílých a mužů a žen, pomáhali Seymourovi s chodem bohoslužeb.

Modlitebna na Azusa st.

Setkávání probíhala nepřetržitě tři roky, od roku 1906 do roku 1909. Lidé z celého světa přicházeli, aby slyšeli Seymourovo kázání, a tak se letniční hnutí rychle začalo šířit do dalších kontinentů.

V roce 1907 vyrazili misionáři z Azusa St. do Mexika, Kanady, Evropy do západního Afriky a části Asie.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 31. května 2020  Foto: Wiliam Saymour

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář