William Tyndale a anglická Bible

Vzdoruji papeži a všem jeho nařízením. Pokud mě Bůh zachová naživu, dříve než uplyne řada let, způsobím, že chlapec, který vede pluh, bude znát Písmo lépe, než je znáš ty. Těmito slovy odpověděl mladý William Tyndale knězi, který namítal, že by Anglii bylo lépe bez Božího zákona než bez papežských zákonů.

 Od útlých let miloval Písmo a nakonec s ním spojil celý svůj život. Byl velmi nadaný, v osmnácti se stal bakalářem v Oxfordu, v jednadvaceti magistrem. Výrazným specifikem jeho talentu byla schopnost učit se jazykům. Ovládal plynně šest jazyků, a k tomu řečtinu a hebrejštinu.

SOUVISEJÍCÍFrantišek Urbánek (13.7.1866 – 26.10.1948)

Ovlivněn Erasmem, který v roce 1516 vydal řecký Nový zákon, a Lutherem, jenž jej přeložil do němčiny, hluboce vnímal, že ke skutečné reformě církve je naléhavě potřeba, aby Boží lid důvěrně znal Boží slovo ve svém mateřském jazyce. Sto čtyřicet let starý překlad Viklefův již nepostačoval, byl špatně dostupný a navíc vycházel stále ještě z  latiny. Tyndale začal překládat Nový zákon z řečtiny.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Něco takového ale nebylo možné bez církevního schválení. V roce 1523 se proto Tyndale vydal do Londýna, aby pro své záměry získal biskupa Tunstalla. Když ale byl biskupem odmítnut, začínalo být zřejmé, že na anglické půdě nebude možné práci realizovat. Uchýlil se proto do Německa, kde byly poměry příznivější. V roce 1525 byl překlad hotov. Záměr vydat jej v Kolíně nad Rýnem ovšem nevyšel. Plány odhalila reformaci nepřátelská městská rada a vydala příkaz k jeho zničení. Naštěstí se Tyndalovi podařilo uprchnout a práce nakonec vyšla počátkem roku 1526 v luterském Wormsu. Několikatisícový náklad pak byl pašován do Anglie, kde se setkal s hladovým zájmem věřících a zuřivým odporem církevní hierarchie, která překlad označila za heretický a Bible nechávala veřejně pálit. Tyndale tak prožil posledních deset let života s nálepkou kacíře, což se mu nakonec stalo i osudným. V Antverpách byl v roce 1535 zrazen a vydán úřadům. Po šestnáctiměsíčním věznění byl v říjnu 1536 popraven.

Do té doby ale stihl vykonat ještě mnoho práce. Navzdory tomu, že při ztroskotání lodi přišel o hotový rukopis, vydal v roce 1530 překlad pěti knih Mojžíšových, o rok později knihu proroka Jonáše. Přeložil i několik dalších starozákonních knih, jejich překlad se ale v původním znění nezachoval. Na jeho dílo však navázali další a záhy spatřila světlo světa celá anglická Bible, která stejně jako další překlady včetně slavné King James Version nesla zřetelný Tyndalův rukopis. A zakrátko si Boží slovo razilo cestu celou Anglií, aby světlo Kristova evangelia mocně zazářilo a přineslo záchranu mnohým.

Tam, kde Boží lid čte Boží slovo a bere je vážně, tam vždy Bůh mocně jedná.

Autor: Robert Hart Psáno pro časopis Brána Datum: 28. října 2021 Foto: WIkimedia Commons – William Tyndale

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář