Ve věku 93 let zemřel historik Andrew Walls – známý tím, že se zaměřil na novodobé křesťanské dějiny na jižní polokouli a spolu se zesnulým Laminem Sannehem se stal hlasem a advokátem afrických, latinskoamerických a asijských křesťanů.

Podle Christianity Today může být Andrew Walls nejdůležitější osobou, kterou neznáte. Většina Američanů a Evropanů považuje křesťanství za západní náboženství. Významní lídři posledních 50 let, jako Billy Graham, Oral Roberts a papež Jan Pavel II., jsou známí především svým vlivem na Západě, ačkoli ve skutečnosti každý z nich hrál významnou roli i v širším globálním křesťanství.

Ale ty nejdůležitější pohyby na globální církevní mapě ve 20. a 21. století se neodehrály na Západě, ale v ohromujícím přesunu těžiště křesťanství ze západních průmyslových zemí do Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Během krátké doby se křesťanství změnilo z evropského náboženství na globální.

SOUVISEJÍCÍK Pánu odešel Floyd McClung, svou prací ovlivnil tvář globální misie

Andrew Walls je osoba, která nám pomáhá pochopit, co to znamená. Jako jeden z prvních zpozoroval a studoval změny, které zasazoval do širšího kontextu globální církve spolu s hlubokými znalostmi historie a nabízel svou teologickou vizi.

„Andrew byl průkopníkem,“ řekl v minulosti pro Christianity Today historik Lamin Sanneh  z Yale. „Je jedním z mála učenců, kteří viděli, že africké křesťanství není jen exotickým fenoménem v temné části světa, ale že africké křesťanství může mít zásadní vliv na věcí budoucí.“ Americký církevní historik Mark Noll říká pro CT, že „nikdo nepsal s větší moudrostí o tom, co znamená, že se západní křesťanské náboženství stane globálním křesťanským náboženstvím, než Andrew Walls“.

Walls se snažil do hloubky pochopit a prozkoumat křesťanskou historii, aby získal prorockou vizi toho, co to ve skutečnosti znamená být „křesťanem“ v mimořádně rozmanité a měnící se společnosti.

Zamilovanost do Afriky

V roce 1957 odešel Walls coby úspěšný absolvent Oxfordu a Cambridge ve věku 29 let do Afriky, aby naplnil své misijní poslání a stal se učitel církevních dějin. V ospalém a horkém Freetownu v Sierra Leone ho však čekala skličující realita. Bylo mu řečeno, že z v tom roce nastoupili ke studiu teologie „pouze dva mladí muži.“  Jednomu bylo 46 a druhému 54 let.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Většina křesťanského Západu pohlížela na africkou církev jako na slabou napodobeninu Evropy, která se snažila uchopit teologické pravdy a snažila se dokonce správně zpívat náboženské písně, ale v té době ještě nikdo neviděl zárodky bezprecedentního růstu.

Walls byl příliš zvědavý, aby se držel evropských zvyklostí. Kázal ve vesnických sborech a účastnil setkání místních pastorů. Začal studovat místní církevní dějiny. Věřil, že „skutečné církevní dějiny“ zahrnovaly tu řeckou a latinskou církev, ale myslel si, že by se měl něco naučit i o té místní.

Jeho první ohromující zjevení přišlo ve třídě, kde učil o rané křesťanské církvi. „Stále si pamatuji ten pocit ohromujícího poznání, které mě jednoho dne zasáhlo, když jsem nadšeně ukazoval na jedné přikrývce různé fragmenty z křesťanské literatury druhého století, přičemž jsem žil v církvi druhého století.“ 

Byl to krok od „povídání o textech“ k „povídání o komunitě, která ty texty tvořila“. Boží zjevení změnilo jeho chápání církve v Sierra Leone jako i o církvi druhého století, kterou studoval v v Oxfordu. „Když jsem se díval na dochovanou literaturu z počátku druhého století, viděl jsem kolem sebe všechny příklady této literatury,“ cituje Wallse portál Christianity Today. „Přečetl bych první Klementův dopis a ano, slyšel bych přesně takové kázání a stejně dlouhé. Četl bych o životě Ignáce z Antiochie, a přestože jsem vlastně nikoho neviděl jít na mučednickou smrt, viděl jsem stejnou vášeň a odhodlání.“ Walls si uvědomil, že to, co zažívá v Sierra Leone, nebyla odvozená nebo mladší verze evropské církve, ale židovské evangelium přeloženo do řecko-římské kultury v africké patriarchální společnosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 18. srpna 2021 Foto: Wikipedie – Andrew Walls

Tags: ,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář