Modleme se, pojďme k volbám a buďme vděčni

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR zveřejnilo tři výzvy k nadcházejícím volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. Text přinášíme v plném znění.

Milí členové církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR,
blíží se komunální volby a volby do částí Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 23.–24. 9. 2022 (resp. 30. 9.–1. 10. 2022 v případě druhého kola senátních voleb, pozn. red.). Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí:

1. Výzva k modlitbám

Apoštol si byl vědom potřeby přímluvných modliteb, proto v 1Tim 2,1–2 napsal: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“

Je to pro nás trvalá výzva, zvláště aktuální v současné rozkolísané a pohnuté době. Modleme se, aby byli zvoleni lidé, kteří budou vést a spravovat věci veřejné dobře a zodpovědně a mohli tak činit v Boží bázni.

2. Výzva jít k volbám

Žijeme ve svobodné zemi a můžeme se podílet svým hlasem na tom, kteří lidé budou spravovat naše obce a města. To je to minimum naší občanské zodpovědnosti a velmi důležitý krok, který bychom měli učinit.

Volme kandidáty na základě rozumné úvahy. Je vhodné dát hlas těm, za nimiž jsou vidět dobré výsledky poctivé a svědomité práce. Mějme se na pozoru před těmi, kteří nabízejí příliš zjednodušená, někdy populistická řešení.

3. Výzva k vděčnosti

Děkujme všem těm, kdo se rozhodli kandidovat a jsou připraveni přijmout břemeno veřejné služby a činit tak ve vědomí vzájemné úcty, pokory a k prospěchu své obce, města a společnosti. Není to v současné době vůbec snadné.

Nezapomínejme na moudrá slova z knihy Přísloví 11,11: „Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří.“

Modleme se, pojďme k volbám a buďme vděčni!

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR
Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví
Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví
Marián Čop, 2. místopředseda Ekumenické rady církví

Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 21. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – Praha, ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář