Antisemitské incidenty v ČR loni vzrostly oproti předešlému roku dvojnásobně

PRAHA – Federace židovských obcí (FŽO) zveřejnila svou Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2019. FŽO zaznamenala v roce 2019 celkem 694 antisemitských incidentů.

Oproti roku 2018 se jedná o dvojnásobný nárůst. Nicméně téměř 99 % tvoří incidenty, zaregistrované na internetu, nebyl zaznamenán žádný případ fyzické agrese, bylo evidováno šest případů obtěžujícího jednání a tři případy poškození majetku.

Zpráva se dále věnuje analýzám jednotlivých kategorií antisemitských incidentů a hlavním trendům, které lze z roční statistky vysledovat. Zmiňuje rovněž situaci antisemitismu v Evropě a ve světě. Stejně, jako v minulých letech, konstatuje zpráva, že počet projevů antisemitismu je v naší zemi stále na velmi nízké úrovni, především v porovnání s ostatními státy v Evropě a ve světě. Nelze však podceňovat jejich nebezpečnost v jakékoliv podobě. Z toho také bude vycházet další strategie FŽO.

Výroční zpráva je uveřejněna na internetové adrese www.fzo.cz.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019 byla vydaná za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.

 

Autor: Ztis.cz  Datum: 9 června 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář