Billy Graham radí, jak bojovat s pokušením

 

Být křesťanem neznamená, že budeme ušetřeni pokušení. Známý evangelista Billy Graham prohlásil, že křesťané ve skutečnosti čelí ještě tvrdšímu pokušení, protože ďábel udělá vše, co může, jen aby je naplnil pochybnostmi a přiměl je spáchat hřích.

„Nikde v Bibli se neříká, že nebudeme pokoušeni, pokud patříme Kristu,“ napsal pro The Kansas City Star. „Pamatujte, že nikdo nebude čelit silnějšímu pokušení, než Ježíš. Bible říká, že předtím, než začal Ježíš kázat, ďábel ho pokoušel po dobu 40 dní a neúspěšně se ho snažil odvrátit od Božího plánu pro jeho život.“

Kdykoliv lidé zápasí s pokušením, měli by podle Grahama vzhlížet k Bohu jako k inspiraci.

Když je ale příliš těžké pokušení unést, evangelista navrhuje křesťanům dělat tyto kroky. „Za prvé, reagovat pravdou – Boží slovo je pravda. Musíte mít jasno ve svém srdci a mysli, co je Boží vůle a prosit Boha, aby vám pomohl odvrátit se od satanových lží,“ uvedl.

Grahamův přítel mu jednou poradil: „Když pokušení klepe, já pošlu ke dveřím Ježíše!“ 98letý evangelista je přesvědčen, že je to dobrá rada, a on sám ji od té doby používal.“

Za druhé Graham povzbudil věřící, aby v pokušeních hledali Boží pomoc. Po znovuzrození už křesťané nejsou těmi, kým byli předtím. Bůh v nich žije skrze Ducha svatého, takže by se měli vždy obracet k Němu, když potřebují pomoc v boji proti pokušení.

Na závěr evangelista sdílel biblický verš z 1. Korintským 10:13: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Wikimedia Commons

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář