Biskup opouští UMC a posilní řady nové konzervativní denominace

Nedávno penzionovaný biskup Sjednocené metodistické církve oznámil, že opouští hlavní protestantskou denominaci a vstupuje do nové konzervativní alternativy, která v neděli zahájila své fungování. 

Reverend Michael Lowry, který nedávno odešel z pozice biskupa UMC pro oblast Fort Worth, oznámil přerušení svých vazeb s UMC, aby se připojil ke Globální metodistické církvi.

SOUVISEJÍCÍTéma homosexuality rozdělilo metodisty. GMC je nová denominace pro konzervativní křesťany

Lowry byl dříve zapojen do přechodné rady vedení GMC. 

Podle Christian Post v dopise prezidentce Rady biskupů UMC Cynthii Harveyové a biskupovi Bobu Farrovi uvedl, že k odchodu přistupuje s „těžkým srdcem a hlubokým zármutkem“.

„Jsem vděčný za skvělou péči a vedení, které se mi v průběhu mého života dostalo od Spojené metodistické církve. Byl jsem bohatě požehnán přátelstvím a podporou od četného množství svědků napříč celou církví, včetně členů Biskupské rady,“ napsal Lowry.

„Nicméně, Ježíš je Pán. Toto je v první řadě věrnost mému Pánu a Spasiteli.“

Lowry uvedl, že UMC se „významným způsobem odchýlila od věrného dodržování“ denominační doktríny. 

Biskup ve výslužbě vyjádřil přesvědčení, že debata o LGBT otázkách pouze „zakrývá hlubší a skutečně významný nesouhlas ohledně toho, co představuje věrnost historickému vyznání křesťanské víry vyjádřenému v normativní povaze Písma svatého jako primárního pravidla pro křesťanský život.“

„Výstižně řečeno, masivní ledovec pod rozbouřenými vodami našeho hrozícího oddělení je neustálým sporem o to, co tvoří teologické a morální základy současného metodismu,“ poznamenal.

Christian Post připomíná, že již několik let je UMC zapojena do debaty o tom, zda změnit svůj oficiální postoj označující homosexualitu za „neslučitelnou s křesťanským učením“.  Ačkoli tento postoj přežil četné pokusy o změnu, teologičtí liberálové se v některých případech odmítli řídit učením církve. V neděli skupina teologických konzervativců oficiálně zahájila Globální metodistickou církev, která má být alternativou pro ty, kteří plánují opustit UMC kvůli liberální teologii. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. května 2022 Foto: screenshot YouTube – biskup Lowry

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář