Denní zamyšlení

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt. Iz 25,8 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1K 15,57…

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a…

  Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni stanovené týdny nám zachovává.…

  Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila. 1Kr 19,18 A…