Co se můžeme naučit od pronásledované církve v Číně

V polovině 90. let jsem strávil rok výukou angličtiny v Šanghaji. Vzpomínám si, jak přátelé z „podzemní církve“ v Čínské lidové republice zažívali mnoho pronásledování. V té době jsem si byl jistý, že za deset nebo dvacet let se díky globalizaci život křesťanů v Číně výrazně zlepší.

Přesuňme se v čase do prosince 2018. Sociální sítě byly tedy plné zpráv se žádostí o modlitby za Early Rain Covenant Church z Čeng-tu. Pastor církve, Wang I, byl zatčen spolu se svou manželkou, staršími, jáhny a desítkami členů. Mnoho členů a vůdců bylo nezvěstných po masivním akci policie a dalších úřadů, které během několika dní provedly razii a zadržely křesťany. V předvečer svého blížícího se zatčení policií pastor Wang napsal poselství o své věrnosti Kristovu evangeliu. 

Věřící po celém světě, kteří sdílejí stejnou víru s našimi bratry a sestrami v Číně, se od nich mají hodně co učit. Zde je pět lekcí: 

SOUVISEJÍCÍTim Keller / Co se můžeme učit od rané církve?

1. Poslušnost evangelia může někdy znamenat občanskou neposlušnost.

Moc nespočívá ve změně vlády. Zatímco někteří možná touží vidět křesťany obsazovat politické úřady, aby z Čínské lidové republiky učinili křesťanský národ, čínští křesťané dělají prohlášení o věrné neposlušnosti: „Změna společenských a politických institucí není poslání, ke kterému jsem byl povolán, a není cílem, pro který dal Bůh svému lidu evangelium.“ S cílem získat dvojí občanství (jedno na zemi a druhé v nebi) jsme často v napětí mezi Městem Božím a Městem lidí. Neměli bychom vkládat svou víru v „křesťanskou“ vládu s očekáváním zmírnění našeho utrpení. Někdy se od občanů nebes bude vyžadovat, aby neposlouchali své pozemské vlády a zákony, pokud jsou v rozporu s Písmem.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

2. Vězte, že pronásledování pro víru přijdou.

Představte si, že se jako člen Early Rain Church připravujete na nedělní bohoslužbu v den, kdy byli pastor, vedoucí a jejich rodiny zatčeni a obviněni z různých zločinů. Kostel byl přepaden a budova zavřena; dveře byly zamčené. Dostaly se k vám informace, že policie bude čekat, aby zatkla každého, kdo se objeví na bohoslužbě. Přes to všechno se členové objevili. Od té doby, co bylo církevní zařízení uzavřeno, uctívali venku; mnozí byli okamžitě zatčeni, jak znělo varování. Naši bratři a sestry přijali realitu utrpení. Jak Pán varoval své učedníky: „V tomto světě budete mít soužení . . .“ (Jan 16,33). Od počátků byly „problémy“ součástí křesťanského příběhu. Jak je zaznamenáno ve Skutcích a dalších historických dokumentech, církev často rostla navzdory pronásledování.

3. Pochopte, co pronásledování skutečně znamená.

Možná je správné se hněvat kvůli nepřátelství, kterému křesťané čelí v sekularizujícím se světě, ale toto utrpení se kategoricky liší od pronásledování, které zažívají naši čínští bratři a sestry a někteří další křesťané ve většinovém světě.

4. Buďte vždy připraveni dát odpověď.

Když přijde pronásledování, měli bychom být připraveni dát odpověď za naději, kterou máme (1. Petrův 3,15). Když byli členové Early Rain Church vyslýcháni a obviněni z podněcování podvracení státu, byli dotazováni, jaké ideologické postoje šíří. Slyšel jsem, že jeden vyslýchaný křesťan odpověděl tím, že se podělil o část Heidelberského katechismu: „Jaká je vaše jediná útěcha v životě a smrti? Odpověď: Že nejsem svůj, ale patřím – tělem i duší, v životě i ve smrti – svému věrnému Spasiteli, Ježíši Kristu.“ Milí křesťane, i když nejsme vyslýcháni policií, kéž jsme vždy připraveni vydat mocné svědectví o pravdě evangelia.

SOUVISEJÍCÍČínská cenzura internetu vstoupila v platnost. Co to znamená pro církev? 

5. Zachovejte si srdce vděčnosti.

Trpící církev v Číně není jediná; po celém světě jsou pronásledovaní křesťané, od kterých bychom se měli učit. Loni v létě jsem navštívil korejský kostel, ve kterém jsem si vyslechl modlitbu 90letého pastora. Modlil se modlitbu díkůvzdání v korejštině za Boží věrnost, počínaje dobou japonské okupace Koreje ve 30. a 40. letech 20. století. Poté poděkoval Pánu za příležitosti k uctívání během korejské občanské války v 50. letech 20. století. Děkoval Bohu za jeho věrnost uprostřed stresů ze stěhování do ciziny, které pramení z toho, že neznal nový jazyk nebo kulturu, a přesto mohl svobodně uctívat Pána. Na konci modlitby jsem se rozplakal. Přemýšlel jsem, jestli vůbec znám stejného Boha jako tento bratr.

Církev Ježíše Krista nadále trpí na místech, jako je Čína, Severní Korea a mnoho dalších národů po celém světě. Od těchto bratrů a sester, kteří si zachovávají víru tváří v tvář pronásledování, se máme hodně co učit. I nadále se za ně modleme a učme se od nich. Počítejme s cenou za následování Ježíše, a přesto všechno Ho následujme. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Alexander Jun Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 30. května 2022 Foto: China Aid – pastor Wang I s manželkou

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář