Dan Drápal / Budování důvěry

Při své dnešní pravidelné vycházce jsem byl nepříjemně překvapen. Na hlavním (Masarykově) náměstí se konal vánoční trh.

   Slyšel jsem, že vládním opatřením byly vánoční trhy zakázány. Takže předpokládám, že „oficiálně“ se asi nejednalo o vánoční trh, ale o trh farmářský nebo něco podobného. Zkrátka český (a moravský, a jak je vidět v Jeseníku, dokonce i slezský) člověk je zvyklý všechna možná pravidla „kreativně“ obcházet. Máme dostatek lidí, kteří nám vysvětlí, že vládní opatření jsou špatná, a pak mnohým, kteří se rozhodnou je nerespektovat, ještě dají punc bojovníků za svobodu. „V moci postavení“ s tím tak nějak počítají, a tak ani nevyvíjejí nějakou překotnou snahu dodržování vládních nařízení kontrolovat, neřkuli vymáhat. 

  SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Pán Ježíš a politika

Můj syn Ben má licenci hrát na Karlově mostě. Získat tuto licenci není nic jednoduchého – zájemce musí před komisi a kromě toho za ni zaplatí poměrně tučný poplatek. Nedávno jsme spolu řešili zajímavý problém – měl udat člověka, který tam hraje bez licence? Říkal mi, že si při tom připadal příšerně… zkrátka jako udavač. Velmi dobře mu rozumím. Předpokládám, že onen člověk, který tam hrál bez licence, si také připadal jako bojovník za svobodu, který by vám vysvětlil (nebo vytmavil), jak je nesmyslné, že se nějaké licence vůbec vydávají. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

A proč jsem Benovi tak dobře rozuměl? Vzpomněl jsem si na svá školní léta. Byl jsem celkem jedničkář, ale „propadlíci“ mě nepovažovali za šprta. Měl jsem to u nich dobrý, protože jsem pilně a úspěšně napovídal. To mi získávalo popularitu a já nebyl proti. V dospělosti jsem o tom mluvil s maminkou a dověděl jsem se, že ona napovídala také. Ze stejných důvodů a se stejným úspěchem jako já. Jenže když jí bylo čtrnáct, odjela na léto do Anglie, načež vypukla válka a ona se nemohla vrátit. Chodila do anglické školy a pokoušela se napovídat. Nicméně spolužačky si ťukaly na čelo. Nechápaly, proč to dělá a čeho chce dosáhnout. V Anglii se prostě nenapovídalo. (Jak je to teď, nevím.) 

   Mohli byste říci – napovídání a udávání není totéž. Uznávám, úplně totéž to není, ale má to mnoho společného. Obojí je vyvoláno nerespektováním pravidel.

 

Jenže když se trvale a intenzivně nerespektují pravidla, nastává anarchie. A po anarchii následuje co? … Ano, tyranie. 

  Jsem toho názoru, že mnozí, kdo si nyní připadají jako bojovníci za svobodu, chtě nechtě připravují cestu tyranii. 

  Tyto postoje znemožňují budování sociálního kapitálu. Jsou projevem nedůvěry a plodí nedůvěru další.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Bůh nám chce něco říci

Každá společnost potřebuje elity, ale chybí-li sociální kapitál (jinými slovy, důvěra na nejrůznějších stupních), elity nemohou vzniknout. 

  Nedávno jsem prožil smutný příběh. Do sboru chodil muž, který uvěřil v pokročilém věku. Všichni jsme ho milovali. Byl těžce nemocný, ale dokud mohl, nevynechal žádné shromáždění. Velice dojemné byly jeho modlitby. Vícekrát jsem ho slyšel říkat: „Pane Ježíši, děkuji ti, žes mě našel, když já jsem tě vůbec nehledal.“ Naposledy jsem s ním mluvil v nemocnici dva dny před jeho smrtí. Mohl jsem ho navštívit, protože jsem u sebe měl kartičku potvrzující, že jsem pastor Křesťanských společenství. 

  

Věděli jsme, že když mu zemřela matka, jeho syn odmítl uspořádat pohřeb. Po smrti tohoto muže vyřizovala v domě pro seniory, kde onen muž až do své smrti bydlel, tam pracující sociální pracovnice – shodou okolností členka jesenického sboru. A další shodou okolností tam dorazil i syn toho muže. Odehrál se velice zvláštní rozhovor. Mám to z druhé ruky, ale bylo to asi takto. Onen muž se ptal, kdo chodil jeho otce do nemocnice navštěvovat. Ta sociální pracovnice mu podle pravdy odpověděla. Muž rozezleně zareagoval: „No, a to měl být zákaz návštěv, že? To se nedivím, že se ty šperky ztratily!“ Pro tu sestru, která tuctům lidí nezištně pomáhá, to muselo být hrozné. Mimochodem, já jsem u toho muže nikdy žádné šperky neviděl, ostatně ani by mě nenapadlo se po něčem takovém pídit. 

 Žádný pohřeb se nekonal, ale v jesenickém sboru jsme uspořádali „rozlučkové shromáždění“, velmi dojemné a velmi povzbuzující. 

  Proč o tom píšu? Onen muž svého otce v nemocnici nenavštívil, ale po jeho smrti měl zájem o šperky. Jeho vnitřní svět je zřejmě takový, že si nedovede představit, že by někdo jeho otce navštěvoval zcela nezištně. Žije ve světě absolutní nedůvěry. 

   Kolik takových lidí je? 

 Ale abych nebyl negativní: Samozřejmě je rovněž mnoho lidí nezištných a obětavých. Současná epidemie umožňuje, aby se charaktery projevily. Naplňuje se slovo ze závěru knihy Zjevení: „Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí“ (22,11).

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Mít názor – nebo něco udělat

Vraťme se k oné potřebě elit. Počítejme s prací Božího nepřítele: Mimo jiné se bude snažit očernit poctivé a čestné lidi. Dejme si pozor, abychom v srdci někoho neodsoudili nejen bez důkazů, ale i bez náznaků nějaké nepravosti. Často půjde o podezření z hrabivosti nebo snahy se nějak obohatit. Lidé, kteří jsou sami hrabiví a přitom zcela propadli oné nedůvěře (jako syn onoho muže), si možná svým způsobem „upřímně“ myslí, že ostatní jsou jako oni.

A pokud se pustíte do nějakého díla, do něčeho pozitivního, připravte se na to, čemu se v českém národě říká obecně: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“ Pokud se do něčeho pustíte, budete možná obviněni z finančních machinací, ze snahy se zviditelnit, ze snahy být důležití, ze snahy zachraňovat svět… My věřící máme ovšem jednu výhodu, na kterou často upozorňuji, a tak mi odpusťte, že to udělám znovu: Víme, že máme jediného diváka, na jehož mínění opravdu záleží. Bůh sám zná naše skutečné motivy – zná je dokonce lépe než my sami. A tak tedy všechno, co činíte slovem nebo skutkem, dělejte jako Pánu (srov. Kol 3,17).

 Pamatujme, že žijeme na konci věků. To znamená, že skutečné motivy a skutečný význam toho, co děláme, nemusí vyjít najevo v tomto čase. Ale právě vědomí věčnosti nám umožňuje pouštět se do zdánlivě prohraných bitev, a přitom být činiteli pokoje. Důvěru vybudujeme jedině tehdy, budeme-li vše, co děláme slovem nebo skutkem, dělat pro Pána Ježíše. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Dan Drápal Datum: 15. prosince 2021. Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

20 Komentáře

 1. Ano, někdy je velmi těžké se vyznat ve světě. Každý křičí svoji pravdu, každý brání svoje práva. Já jsem se zatím upnula na to, abych si dala hlavně pozor sama na sebe. Kolikrát jsem farizejsky vytahovala třísku z oka bližního a poleno v mém oku mi nevadilo. Kolikrát jsem propadla rychlým soudům a odsoudila někoho neprávem. Můj dlužní úpis jsem si s radostí nechala přibít na Kristův kříž a dlužní úpisy mých dlužníků (někdy i domnělých), jsem si chtěla nechat v rukávu. Ale mám obrovské štěstí, že Pán Ježíš je velmi trpělivý. Neustále se vrací, vysvětluje, ať už pomocí Písma nebo bratří a sester v Kristu. A čím dál více považuji plán spásy skrze smrt a vzkříšení milovaného jednorozeného Syna Božího za geniální.

  Odpověď
 2. Dane, díky za článek. Elity potřebujeme. Elity budou dělat chyby, budou se občas chovat nedobře. Přesto je potřebujeme, souhlasím. Na druhou stranu elity potřebují rozumět těm, které vedou. Dřív věděl šlechtic, že když ujařmí sedláky příliš velkou robotou, bude mít do roka nebo dvou hlad. Princip příčiny a následku.

  Dnes máme elity na mnoha místech na omezenou dobu (to považuji za dobré) a zároveň je situace složitější. Přícina a následek nejsou dnes tak přímočaré. Elity pak působí zmateně a přidají-li k tomu nepokoru až imperílní přístup (já pán, ty otrok) je zaděláno na problém…

  Odpověď
 3. Naše elity si za to mohou samy.
  Již od ,,samet“si pozice a opozice hází klacky pod nohy.
  A nepřestali s tím ani v době covidové.
  Lidé jim nevěří a nerespektují je.
  Tradiční švejkování je toho jen odraz.

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Myslím, že ono švejkování českého národa pochází již z dob habsburské nadvlády. Lid neměl pocit sounáležitosti vládce s lidem a tudíž hledal únikové cesty. Na druhou stranu – my křesťané nemáme švejkovat. Kristus nám to nedovolí. K vánočním trhům – některá města se rozhodla odkoupit část sortimentu vánočních trhů a věnovat je zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Což je jistě velmi rozumné gesto. A tak můžeme pozorovat v tomto světě bláhovost – vánoční trhy sice oficiálně nejsou, ale nabízí se svařák, klobásy (třeba i u nás v Holešově), lidé se shlukují a bez roušek si užívají svého práva na vánoční svátky. (Dejte lidu chléb a hry, klasika). Ale také se najdou prozřetelní lidé, kteří myslí na problémy výrobců tradičního vánočního zboží a na ty, kteří si tyto svátky díky Covidu zase a opět nemohou užít v klidu se svými rodinami (zdravotníky).

   Odpověď
   • Dobrý den bratře Dane. Dovolte mi jen pár myšlenek. Ten člověk hrající na černo na Karlově mostě jistě nemá pocit bojovníka za svobodu. Prostě chce okrást město a ušetřit. Buďte rád, že ho váš syn neudal měl by právem špatné svědomí. Důvodem udání by byl totiž nejspíše jen pocit hořkosti z toho, že on není poctivý, já jo a „…marně jsem si umýval ruce v nevinnosti…“ Vždyť na kontrolu licencí má město své strážníky. Bojíte se tyranie po anarchii? Na celém světě tyranie už pod záminkou ochrany před virosou nastupuje. Exemplárně to vidíme v Izraeli a Austrálii, ale také v USA, v Rakousku, Německu a Francii. Trend nastupující tyranie absolutní kontroly a nadvlády antikrista (malé „a“ záměrně) vidíme po celém světě. Podle Bible by nás to nemělo zaskočit. I nevěřící lidé cítí, že mocným tohoto světa nejde o zdraví lidí, ale o rozbití pospolitosti, zejména v církvi, vytvoření atmosféry pro udávání a kontrolu nad obyvatelstvem. Vládní opatření všude na světě jsou neúčinná a stav jen zhoršují. Zákaz trhů na čerstvém vzduchu je vedle otevřených obchodních center absurdní a vysvětlení tohoto kroku je velmi slabé až trapné. Vládní kroky konstruktivně kritizuje mnoho odborníků, za všechny jmenuji tato jména – Pirk, Beran a Žaloudík. To jsou vědecky vzdělaní lékaři zabývající se v rámci svých specialisací imunitou. Nevěřící lidé to tedy vidí. Proto je tady hnutí Žlutý špendlík nebo Pro libertate. A synové světla jsou opět méně prozíraví. Bezhlavě důvěřují vládě a bojí se toho, aby nezjistili, že snad tento svět není vlídné a přátelské místo k životu. Mám pro ně nepříjemnou pravdu, pravdu z Písma svatého. Tento svět je zlý, jeho Bohem je satan který chce krást, zabíjet a ničit. To se také snaží skrze vlády dělat. Ale Bůh má vše ve své ruce. Učinil zhoubce pro zlý den, vykonání zhouby dopustí ale svůj krví vykoupený lid neopustí. Úkol vlády je pěkně popsán v Římanům 13.té kapitole. A je tam také 6. verš. A vlády světa se teď rozhodně svých úkolů nedrží. S pozdravem Jaromír Jandl

    Odpověď
    • Pane Jandle,

     člověk, který hrál na Karlově mostě bez licence, porušoval pravidla. Tím škodil společnosti. Kdo proti němu svědčil, přinášel společnosti prospěch. Proč by měl mít špatné svědomí? Kdo svědčí proti darebákovi, není udavač. Udavač je člověk, který svědčí ve prospěch totalitní moci. Ta u nás, Bohu dík není.

     Vy si myslíte, že pokud je někdo nucen k očkování, je to tyranie. Vyhláška stanovuje tzv. zvláštní očkování (např. proti hepatitidě nebo proti vzteklině) povinná u konkrétních skupin osob, např. u příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému. Děti jsou povinně očkovány proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u rizikových dětí proti tuberkulóze. Myslíte si, že tato očkování majíza cíl „rozbití pospolitosti, zejména v církvi, vytvoření atmosféry pro udávání a kontrolu nad obyvatelstvem“, jak jste napsal?

     Napsal jste: „Vládní opatření všude na světě jsou neúčinná a stav jen zhoršují.“ Nemáte pravdu: V Portugalsku, kde je proti covidu plně naočkováno téměř 88% obyvatel, dnes umírá 7x méně lidí infikovaných covidem, než v v naší zemi, kde je plně očkováno jen 61% obyvatel. Hnutí Zlatý špendlík a Pro libertate jsou sabotážní organizace a nesou spoluvinu na neobyčejně vysokém počtu obětí covidu v Česku.

     Říkáte, že satan vládne světu prostřednictvím vlád zemí. Takové vlády má například Čína, Rusko, Kuba, Írán a Severní Korea, ale ne celý svět.

     Odpověď
     • „Nemáte pravdu: V Portugalsku, kde je proti covidu plně naočkováno téměř 88% obyvatel, dnes umírá 7x méně lidí infikovaných covidem, než v v naší zemi, kde je plně očkováno jen 61% obyvatel. Hnutí Zlatý špendlík a Pro libertate jsou sabotážní organizace a nesou spoluvinu na neobyčejně vysokém počtu obětí covidu v Česku “

      Takže k těm „sabotérům“, nebo kdo je vlastně ten „sabotér“ :
      V Japonsku (cca 127 mil. obyvatel, proočkovanost cca 70%) umírá na nebo s kovid(em) 1-2 osoby denně. Nových případů je okolo 500.

      Tj. Japonsko je na tom o hodně lépe než ČR. Proč asi?

      Jestli to někomu dojde … nejspíš ne …

  • S tím budováním důvěry to musí být oboustranné jinak to nefunguje. Je těžké mít důvěru k elitám, které nám zakazují venkovní vánoční trhy a sami mezi sebou v interiérech hodují a schůzují bez roušek https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/fiala-zdechovsky-spolu-rousky-koronavirus-valek-schuze-vlada.A211215_151659_domaci_ihav. Cituji: „Hoši start, začínáme fotit“

   Podobně jisté církevní elity by neměly chtít po ostatních to, co samy nedělají a čím se neřídí. https://www.krestandnes.cz/dan-drapal-pan-jezis-a-politika/ nebo https://www.krestandnes.cz/dan-drapal-buh-nam-chce-neco-rici/.

   Odpověď
   • Ještě znovu.
    Tohle asi nikoho nezajímá, a taky to asi nikomu (skoro?) nedojde, asi to bude nějaká konspirace:

    Japonsko (127 mil obyvatel)

    Datum: 27.8.2021
    Nových případů kovidu: 23 412
    Úmrtí na kovid: 60

    Datum: 20.12.2021:
    Nových případů kovidu: 187
    Úmrtí na kovid: 0
    Jak řeší vánoční trhy s neposlušnými občany, to internet neuvádí.

    a)https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/
    b)https://www.youtube.com/watch?v=E1GF0H9V_1g

    Odpověď
 4. Některá města zareagovala tak, že vánoční trhy prohlásila za farmářské, oplotila je a do vymezeného prostoru městská policie pouštěla jen omezený počet lidí. Součaně tam zakázali konzumaci alkoholu. Podle mého to byla správná reakce na nesmyslné omezení Babišovy vlády. Vždyť v restauracích, kde je nesrovnatelně větší riziko infekce, se může konzumovat bez náhubku! Babišova vláda relativně přísně regulovala živnostníky, zatímco velké firmy nechávala bez dozoru. Některé z nich ani nečekaly na vládu a sami začali testovat své zaměstnance. Jinde zaměstnavatel neoficiálně nařizoval, aby lidé svou infekci nikam nehlásili a dál pracovali na plnění plánu výroby. Vánoční trhy jsou takto bezvýznamným zlomkem problému. Větší potíž je v tom, že někteří lidé v hromadných dopravních prostředcích nosí roušku pod nosem a není nikdo, kdo by je za to pokutoval. Většina však pravidla dodržuje. Je to něco podobného jako ve školní třídě. Většina dětí je ukázněných, ale pár výtečníků dokáže třídu rozložit. Nefunkčnost státu (pan Drápal na ni upozorňuje) je tou příčinou, proč naše země patří mezi země, kde umřelo nejvíce lidí infikovaných covidem. Proč byl stát nefunkční? Protože si lidé zvolili do čela trestně stíhaného premiéra, jehož vláda byla založena jen na sympatiích jeho stoupenců. A právě tito lidé patřili mezi porušovače nepohodlných opatření a také odpůrce očkování.

  Odpověď
  • V tom posledním se určitě mýlíte. Odmítači očkování jsou jak mezi voliči Babiše, tak i mezi jeho odpůrci. Nelze paušalizovat a klást rovnítka.
   Někteří lidé odmítající očkování, mají skutečný strach o své zdraví. Nedělají to čistě jen z nějakého furiantství.
   A ještě vás musím upozornit, že i mezi těmi, kteří volili Babiše, jsou skutečně dobří lidé ochotní pomáhat druhým.
   Neměli bychom si vytvářet ideologická schémata na výklad světa.

   Odpověď
   • Paní Evo,

    všichni oficiální specialisté v oblasti boje proti epidemii vakcinaci podporují. Rovněž tak ji podporují standardní média. Kde se tedy vzali odpůci očkování (antivaxeři)? Z jakých informací antivaxeři vycházejí? Jsou to falešné informace typu:
    – při vakcinaci bude člověku vpraven do těla mikročip
    – pandemie je předstíraná či uměle vyvolaná s cílem závratného obohacení farmaceutických firem a jmenovitě Billa Gatese
    – očkování může způsobit autoimunitní nemoc, například autismus
    – očkování může pozměnit DNA očkovaného
    – dnešní vakcíny obsahují toxické složky (hliník, grafen)
    – vakcíny proti covidu nejsou vyzkoušené
    – v důsledku očkování proti covidu umírají lidé a vláda to tají
    Odkud antivaxeři tyto informace čerpají? Jsou to prokremelské dezinformační weby. Důkaz je zde: https://manipulatori.cz/

    Kdo je konzumentem prokremelských webů? Jsou to lidé, kteří mají averzi k Západu, k EU, k USA. Zcela nepokrytě je to SPD. Ale také voliči Babiše a Zemana jsou ochotni naslouchat Putinovým propagandistům. Babiš hraje na obě strany, ale protože je bývalý komunista, patří voliči ANO k sympatizantům Ruska i Číny. Argumenty prokremelských webů proti vakcinaci jsou vesměs velice primitivní. Proto vyhovují málo vzdělaným Babišovým voličům.

    Proč nám Putin tuto propagandu posílá? Aby zasel vzájemnou nedůvěru a rozštěpil společnost (rozděl a panuj).

    Věřím, že mezi odmítači očkování jsou lidé, kteří mají strach o své zdraví. Těm není pomoci. V médiích si mohou přečíst zkušenosti zdravotníků na JIPkách, že neočkovaných je tam 3x více než očkovaných, ale s nimi to nepohne. Vůbec se zdravotníkům nedivím, že jsou na takové ignoranty naštvaní.

    Jestli jsou mezi Babišovými voliči dobří lidé, nejvíce by druhým pomohli tak, že by od něj odešli. Babiš se během covidu ukázal být naprosto neschopným politikem. Má lví podíl na obrovském množství zbytečných obětí covidu. Aby se zalíbil, rušil proticovidová opatření navržená specialisty a přijatá omezení nevymáhal.

    Odpověď
    • Ale vždyť spousta lidí ty ruské weby vůbec nečte! Proč to hned všem připisujete? Myslíte si, že snad neexistují lidé, kteří následkem očkování zemřeli nebo začali mít zdravotní potíže, které předtím neměli? Znám paní, která si stěžovala, že její blízký člověk je po očkování už třetí týden v nemocnici. Že tedy má strach a že ji moc mrzí, když někteří lidé šmahem odsuzují všechny neočkované jako „antivaxery“. Ona je navíc na vozíčku, v zimě skoro nevychází z domu, takže má problém, jak se na to očkování vůbec dostat.

     Odpověď
     • Lidé, kteří zemřeli následkem očkování, existují. SÚKL nahlásil 129 případů úmrtí jako podezření na nežádoucí účinek vakcín po očkování proti covidu https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci. Bylo očkováno 6,76 milionů lidí. Riziko úmrtí po čkování je 1:52000.

      Na covid zemřelo 35076 lidí. Nakaženo bylo 2,4 milionů. Riziko úmrtí po nakažení je 1:68.

      Riziko úmrtí na covid je 764x vyšší než na očkování. Tak to té paní vyřiďte. Zda je vystavena vyššímu riziku po očkování než ostatní, dokáže posoudit praktický lékař. Pokud je nepohyblivá, tento lékař ji může naočkovat doma.

      Máte pravdu, že spousta lidí ruské weby vůbec nečte. O nebezpečí spojeném s očkováním se dověděli „šeptandou“. Jejím spouštěčem však byly právě ty ruské weby.

     • Na stránkách Deníku N je analýza psychologa mapujícího důvody antivaxerů proti očkování. Nejsilnější důvod je tak zajímavý, že jsem se rozhodl přetisknout:

      „Jací lidé jsou ve svém rozhodnutí neočkovat se proti covidu nejpevnější a je tak pravděpodobné, že pro vakcínu zkrátka nepůjdou?

      Lidé, kteří se dlouhodoběji opírají o konspirační teorie různého typu. U nich to bude těžké, protože jde někdy až o osobnostní nastavení – nedůvěru v instituce, autority. Mají dlouhodobě pocit, že svět to s nimi nemyslí dobře, že je nějak podvádí. Že jsou věci jinak, než si ostatní myslí. A když narazí na článek nebo video o tom, že „je to všechno jinak“, akorát si potvrdí, co si mysleli.

      Někdy je to až na úrovni toho, čemu kliničtí psychologové nebo psychiatři říkají paranoidní blud. Jde o poruchu myšlení definovanou jako patologické nevyvratitelné přesvědčení. Když se do konspiračních teorií lidé ponoří, jsou si jimi tak jistí, že jim to nevymluvíte. A když se o to začnete pokoušet, zařadí si vás mezi nepřátele.“

     • a)https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/
      b)https://www.youtube.com/watch?v=E1GF0H9V_1g

     • a)https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&uniformYAxis=0&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+doses%2C+cases%2C+ICU+patients%2C+and+deaths&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=JPN~TWN~CZE

 5. >>>Při své dnešní pravidelné vycházce jsem byl nepříjemně překvapen. Na hlavním (Masarykově) náměstí se konal vánoční trh.
  Slyšel jsem, že vládním opatřením byly vánoční trhy zakázány. Takže předpokládám, že „oficiálně“ se asi nejednalo o vánoční trh, ale o trh farmářský nebo něco podobného. <<<

  To je ale opravdu nepříjemné překvapení! Vánoční trhy na vánoce! Jak je to vůbec možné! Asi že je málo důvěry pro ty "vládní opatření" . Proč asi?

  Odpověď
 6. Tohle asi nikoho nezajímá, a taky to asi nikomu (skoro?) nedojde, asi to bude nějaká konspirace:
  Japonsko (127 mil obyvatel), 20.12.2021:
  Nových případů kovidu: 187
  Úmrtí na kovid: 0
  Jak řeší vánoční trhy s neposlušnými občany, to internet neuvádí.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář