Dan Drápal / Církev po COVIDu

Prozradím, že o tento článek jsem byl požádán v červnu. Píšu ho v půli července a vy ho čtete nejspíše počátkem září. Z tohoto hlediska je název článku možná až příliš odvážný – co když se objeví nová mutace koronaviru a přijde ještě další vlna, takže se vám název „po“ COVIDu bude jevit jako směšný. Můj odhad je ovšem poněkud optimističtější: COVID ještě zahrozí, ale už to nebude tak zlé jako na jaře. Zdůrazňuji, že je to odhad, nikoli prorocké slovo. 

  Jaké plyne z pandemie poučení pro budoucnost? K čemu bychom se měli vrátit, na co navázat, co dělat jinak? 

  Uvědomil jsem si, jak je mi drahé osobní setkávání. A to jsem povahou samotář. Počátkem července jsem byl na křesťanské konferenci. Respirátory byly sice otravné, zvláště pokud byl člověk na konferenci od rána do večera, ale vidět se se spoustou starých přátel a poznávat přátele nové bylo občerstvující. 

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Nezachycené nadpřirozeno

Myslím, že ať už žijeme ve velkém sboru nebo v maličkém společenství (což je můj případ), měli jsme během různých uzávěr problém neztratit členy, kteří jsou – ať už z jakýchkoli důvodů – na okraji. Jistě, pozitivem bylo, že mnohé sbory konaly on-line bohoslužby, případně bohoslužby s předem natočeným kázáním, na které se připojili i lidé, které jsme dříve ve svých sborech neviděli. Kolik jich ale bylo a jaká je bilance ztrát a zisků nedovedu odhadnout. Slyšel jsem, že některé sbory budou on-line bohoslužby pořádat i nadále, když už to nebude akutně potřeba. Osobně dávám přednost „klasickému“ setkávání, ale proti vysílání bohoslužeb asi nelze moc namítat.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Z médií se dovídáme, jak s námi různé uzávěry „zacvičily“. Narostlo domácí násilí. Naopak, některá manželství ožila a upevnila se. Někde se sblížily děti se svými rodiči. Maně mi tane na mysli výzva ze závěru Zjevení: „Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“ Prostě vybublávalo na povrch, co v nás bylo už předtím.

 Pandemii dost odskákaly (některé) děti. Pro mě rok pandemie znamenal zhruba sedmdesátinu života, tedy vlastně epizodu. Pro mého nejmladšího (osmiletého) vnuka to byla osmina života, a to je podstatný rozdíl. Zprávy o tom, kolik kilo děti přibraly, se liší, ale i ta nejoptimističtější, kterou jsem zachytil, uvádí dvě a půl kila. 

 

Líto mi bylo jedináčků. Moji tři vnuci mají mezi sebou pěkný vztah, a rodina byla hodně opatrná, nicméně kontakt s kamarády (z rodin, které dodržovaly podobná bezpečnostní pravidla) děti zcela nepřerušily, byť to úplně košer nebylo. Pokud byl ale někdo sám, nejen bez sourozenců, ale i bez bratranců a sestřenic, případně babičky a dědečka, s rodiči zapřaženými v práci, byť třeba na home-officu, pak se na něm poslední rok mohl podepsat hodně negativně.

 Mluví se hodně o nerozumných opatřeních vlády. Střídání na postu ministra zdravotnictví jistě na důvěře vládě nepřidalo. Odborníci se mnohdy neshodli v tom, co je třeba činit a čemu je třeba se vyhnout. Vláda nesporně řadu chyb udělala. Jsem ovšem poněkud skeptik, pokud jde o názor, že jiná vláda by to dělala podstatně lépe. Možná ano. Ale jist si tím nejsem. Tady bych skutečně radil se raději modlit a přimlouvat než vyjadřovat jednoznačné soudy. 

 Ať už jste měli na základní nebo dílčí otázky spjaté s pandemií jakékoli názor, mohli jste i v oficiálních médiích najít argumenty, které váš názor potvrzovaly. Moc jsem nerozuměl lidem tvrdícím, že „média“ něco tají, protože i v rozhlase i v novinách a časopisech (televizi zásadně nesleduji) dostávali prostor i lidé hlásající různé bizarní teorie. 

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Můj ekologický coming-out

Co se týče křesťanů, nutno konstatovat, že byli (a patrně dosud jsou) stejně rozdělení, jako celá společnost. Prohlášení křesťanských zdravotníků mi přišlo jako jasný a střízlivý hlas – křesťanští zdravotníci dle mého názoru obstáli. Mnohem hlasitější ale byly hlasy varující před očkováním nebo dokonce tvrdící, že celá pandemie je humbuk. Skoro jsem byl rád, že si sekulární sféra těchto hlasů příliš nevšímala. Bývaly doby, kdy církev šíření různých pomluv a bludů bránila; obávám se, že v současné době tomu tak není. A čím je zřejmější, že očkování opravdu zabírá, tím bývají tyto hlasy křečovitější a používají silnějších kalibrů. Kdo se dá očkovat, je už ztracen – přijal znamení šelmy a skončí v hořícím jezeře. Zkrátka „jinověrci“ jsou démonizováni. V takové atmosféře se pochopitelně nějaká věcná diskuse vést nedá. 

  Vzpomínám na příběh o tom, jak se John Wesley setkal při plavbě do Ameriky s Moravskými bratřími. Ti zůstali klidní i uprostřed bouře, což na Wesleyho silně zapůsobilo. Bratří neměli v ruce žádné meteorologické předpovědi. Asi těžko mohli pomoci ostříleným námořníkům s navigací. Patrně posloužili jiným už tím, že zůstali klidní a nestřečkovali. 

  Na spoustu otázek kolem COVIDu neznáme odpověď. Můžeme ale zůstat klidní. Můžeme se přimlouvat za nemocné, za lékaře a zdravotní sestry, za ministra zdravotnictví a celou vládu. Můžeme potěšovat pozůstalé po obětech. A můžeme si každý den připomínat, že „ať žijeme či umíráme, patříme Pánu“ (Ř 14,8).

Článek byl psán pro časopis Život víry

Autor je teolog a publicista Datum: 22. září 2021 Foto:

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

31 Komentáře

 1. Pane Drápale,

  píšete: “ Vláda nesporně řadu chyb udělala. Jsem ovšem poněkud skeptik, pokud jde o názor, že jiná vláda by to dělala podstatně lépe.“

  Skutečnost je taková, že v Česku zemřelo přes 30 000 lidí infikovaných covidem, zatímco ve stejně velkých zemích jako Dánsko, Švédsko a Rakousko zemřela přibližně polovina lidí. Takže tady byly „jiné vlády, které to dělaly podstatně lépe“. Roman Prymula v pořadu 168 hodin označil zcela evidentní chyby vlády: V srpnu 2020 Andrej Babiš zrušil nařízení ministra zdravotnictví nosit od začátku září roušky. Další fatální chybou podle Prymuly bylo rozvolnění před Vánoci, přestože odborníci doporučovali opak. Marián Hajdúch, který byl národním koordinátorem testování na covid-19 a vedoucím laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví, rezignoval. Na protest proti tomu, že vláda podle něj mnohem více přihlížela k politickým hlediskům než odborným.

  Babišovi obhájci se snaží svádět skutečnost, že máme druhý největší počet zemřelých infikovaných covidem v EU na nedisciplinovanost Čechů. Ukazuje se však, že pomatence demonstrující proti covidovým opatřením, měla každá země. Dnes lidé bez protestů nosí respirátory. Stačí, že už premiér jejich nošení nezpochybňuje.

  Pane Drápale, proč stále obhajujete samolibého premiéra, který se v krizi ukázal být naprostým diletantem? Vždyť lidé infikovaní covidem umírali zadušením, tedy v obrovských mukách. Zdravotní personál kvůli tomu zažíval psychická traumata.

  Odpověď
  • Také mi připadá, že současná vláda situaci zvládla poměrně špatně. Především kvůli volbám blokovala zavedení opatření. A zjevně pro ně nebyla krize priorita. Je samozřejmě možné,že jiné vlády by nebyly o tolik úspěšnější, to nikdy nezjistíme. Hlavním problémem, je podle mne, kvalita státní správy, je opravdu velmi špatná. V tomto konkrétním případě kvalitní práce hygieny – tím nechci naznačit, že snad pracovali s malým nasazením, ovšem celkově výsledky byly velmi špatné. V krizi nedokázala vláda hygieny nijak posílit a zefektivnit.

   Odpověď
  • Ať už před nebo po kovidu je církev v první řadě Kristovou. Spor o opatření proti kovidu nemůže církev rozdělit. Proč? Protože už není Žid či pohan muž či žena je tu spojení v Duchu svatém. Díky Bohu za to.

   Jestli někteří lidé, co jsou proti opatřením, „démonizují“ protistranu, je to hřích.
   Podobně hreší pan Drápal stojící na opačné straně a který tuto stranu opakovaně zesměšňuje. Popisuje je jako hlupáky, tupce, fanatiky, nevzdělance atd.

   I on by se měl stydět a i on prosit Boha o takové postoje pochopení, které by dál neprohlubovaly to rozdělení. O i kterém v článku píše, že mu vadí, cituji „V takové atmosféře se pochopitelně nějaká věcná diskuse vést nedá.“

   Odpověď
 2. Proč autor propaguje podivné v nejlepším případě nic neříkající a v nejhorším případě zavádějící až nepravdivé prohlášení těch zdravotníků? To krásné prohlášení praví:

  A) „.. Ačkoliv nejsme odborníky v oblasti vakcín, zdá se nám rozumné akceptovat předpoklad odborníků, že pozdní nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 jsou málo pravděpodobné.
  Obecně se domníváme, že účinnost všech u nás schválených vakcín je podobně dobrá a četnost nežádoucích účinků podobně nízká. …“

  Takže: pozdní účinky nikdo nyní neví ale v současnosti jsou očkovanci vystaveni nejméně 5x vyššímu riziku úmrtí na čínský virus, viz
  dohledej si sám, strana 19, úplně nahoře

  B) „… Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, se nám takový postup jeví jako akceptovatelný. …“

  Takže ti zdravotníci z prohlášení neví (anebo tají? stejně jako státní úřady) že na čínskou chřipku existuje celá řada poměrně účinných léků.
  Tady se diví: dohledej si sám
  A tady se nediví: dohledej si sám

  C) „… Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, se nám takový postup jeví ..jako akceptovatelný. …“

  Takže viz výše. Jak to že „neexistuje alternativa“? „Záchrana životů“ za cenu ztráty více životů??? Jak to může někdo myslet vážně?
  dohledej si sám

  Odpověď
  • Pane Bongu,

   drtivá většina lidí infikovaných covidem, kteří jsou u nás v současné době hospitalizovaní, očkování proti covidu nemá. To jasně dokazuje, že očkování pomáhá.

   Vy strašíte pozdními účinky očkování, o nichž zatím nemůžete nic vědět. Když se člověk očkovat nedá a dostane covid, po něm pozdní účinky mít nemůže?

   Podle mého byste se měl autorovi omluvit. Vaše komentáře nejsou férové.

   Odpověď
 3. A)https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
  strana 19, úplně nahoře

  B)https://www.nytimes.com/2021/07/30/briefing/coronavirus-delta-mysteries.html
  https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout—part-iii-the-lesson-of-kerala/article_ccecb97e-044e-11ec-9112-2b31ae87887a.html

  C)https://gellerreport.com/2021/09/vaccine-kills-more-than-saves.html/

  Odpověď
 4. Očkování zabírá? Spíše se zdá, že nic neřeší. Jako neporučíme větru, neporučíme virům. Navíc je očkování experimentem a ten se na lidech provádět nemá. Dále je zcela jisté, že jde o velký byznys .Láska všemu věří. To je krásné. Křesťané by ale neměli být nějací hlupáčkové, kteří na všechno skočí. Neskládejte v EU naději, v NATO , v úplatné doktůrky a vědce. Ježíš nezklame, zem i nebe pominou, však Ježíš nezklame.

  Odpověď
 5. Vzkaz pro administrátora:

  Pan Konečný odrazuje lidi od očkování a tím nepřímo podněcuje další úmrtí lidí infikovaných covidem, kteří mu uvěří. Páchá zlo. A vy mu to umožňujete. Proč ho nesmažete?

  Odpověď
 6. Ano, Moravští bratři v situaci, kdy šlo skutečně o život, nestřečkovali. Jenomže opačně reaguje současné „pokolení“ na různé vyhrocené situace, ať už v politice, ekonomice, migraci a konečně nebo hlavně i v naší covidové krizi. Vždy stojí proti sobě dva navzájem si odporující názory. Jako kdyby i ten nešťastný ať už náhodný nebo úmyslný covid, zapadal svými důsledky do charakteristiky současného, obzvláště viditelného bipolárního světa. Ale to přece není nic nového, prostě jeden pól je černý a ten druhý bílý a problém je v tom, dohodnout se, který je bílý a který černý. Kde jsem tedy bez hříchu a hříšník je ten druhý a kde připadá v úvahu, že bych snad mohl hřešit já. Pokud tento princip vztáhneme na covid, tak silně pochybuji, že jeden tábor vymře a druhý zůstane naživu (tento názor jsem totiž dnes zaslechl). Kdo jiný by však měl být povznesen nad tímto principem chodu tohoto světa? Kdo jiný by jej měl odhalovat a nenechat se jím ovládat? Kdy se už konečně křesťané přestanou nechat vláčet tímto světem?

  Odpověď
 7. Současná vláda se v době pandemie chovala populisticky a proto jsme dopadli tak jak jsme dopadli. Hlavní viníkem jsou ale egoističtí, sobečtí, arogantní lidi, kteří nenosili roušky a opozice je v tomto JASNĚ podporovala a podrývala autoritu vlády.

  Viníkem je tedy jak vláda tak i opozice.

  Odpověď
  • Máte pravdu, že opozice odmítala roušky. Ale ne celá. Demokratické strany neodmítaly. Nicméně vinu nese ten, kdo má příslušné pravomoci. Když se celá třída pozvrací z přemíry zmrzliny, může za to učitelka, protože ona měla pravomoc to zatrhnout. Jak jsem už psal, všechny státy měly své pomatence demonstrující proti opatřením, ale jen Česko mělo dvojnásobný počet mrtvých.

   Odpověď
 8. Také jsem si ověřil, jak moc je pro mne důležité se setkávat s křesťany přímo. Současně jsem dost zklamán, jak mnoho je v církvi extrémizmu, který se projevoval a projevuje v odporu k očkování. V tomto smyslu se církev neprojevovala jako světlo v temnotách, ale zčásti jako zavádějící síla. Pro mne moc smutné… Kdysi byli evangelikálové těmi, kteří pomáhali zvládat epidemie moru… Část evangelikálů (i katolíků) je dnes naopak těmi, kteří blokují kroky k zastavení epidemie.

  Musím přiznat, že

  Odpověď
  • Je spíše zarážející, jak životně důležité téma se stává přiklonit se k té správné straně, správnému názoru. Snad ten „správný“ postoj se stává ještě důležitějším, než samotný problém nebo příčina. Uvědomujeme si vůbec tento fakt? Existují a žijí zde lidé jak očkovaní, tak i neočkovaní. Na samotném způsobu života není vidět žádný markantní rozdíl. Spíše se již začíná jevit, že záleží na každém jednotlivci, jakou důležitost tomu či onomu problému přiřadí, jaký zaujmeme postoj a nakolik se jím nechá strhnout. To je ta cesta, kterou si vytváříme a kráčíme po ní my sami, každý za sebe.

   Odpověď
  • Že se očkováním vymýtí virus je iluze. Neporučíme větru, ani viru. Marná snaha, stejně jako, kdyby chtěl někdo vymýtit chřipku. Rok co rok, přijde znova. Připravuje se třetí očkování – obchod běží skvěle.
   Známá v domově oslavila 100 let. Přišla sestra zjistit zda chce očkování. Dostala odpověď – na covid ne, na chřipku ano.

   Odpověď
 9. Dane, Tvůj článek není špatný, ale ráda bych, abychom se osvobodili z povinnosti zvládnout emoce za každou cenu. Já jsem se bála, ale prý jsem jako klidná vypadala. Řídila jsem přechod školy na online výuku během covid doby několikrát a všichni říkali, že přechod probíhal mimořádně na rozdíl od ostatních školy, jasně, srozumitelně a klidně. Je to trochu výhoda, že se totiž bojím až po krizích, krize zvládám. Neznamená to nic o mé víře. Je to jen schopnost čelit krizi. Až ve chvíli, kdy můžete si odpočinout, tak se začnu bát. Skvělé bylo, že jsem se celou dobu pravidelně modlili za školu, rodiče a děti a online a to nás neslo. Ale na začátku každé modlitby jsem se bála víc než na konci. Paradoxně jsem se nebála ve chvíli, kdy nás kolegyně nakažená z církve nakazila. Bylo to na škole v přírodě, ze které jsme přijeli s Covidem téměr všichni učitelé a téměr žádné dítě. Všichni jsme Covid přežili, ale ve chvíli, kdy jsem byla nemocná a nebyla jsem nemocná nijak moc jsem se nebála a cítila jsem, že jsem v Boží ruce. Poslední dobou se bojím ráda a čím dát tím víc. Nemyslím tím, strach při hororu, ale takový strach. Nejčastěji je to strach o druhé a z toho, že jsem se společně dostali do složité situaci. Je to dobré se bát a v tom strachu se moci modlit a najít cestu. Cítím se tak víc sama sebou. Asi jsou Boží mužové a snad k nim patříš, kteří strach necítí, ale také je hodně lidí, kteří přirozeně necítí emoce a těžké je rozlišit, kdo je kdo. Já jsem se naučila potlačovat strach, protože to bylo potřeba kvůli ostatním. Ale tak nepřestane existovat. Jen mě muži kolem mne, muži mého života motivovali k tomu, abych ho ovládla. Je to špatně. Je lepší se bát a z toho strachu vyjít k Bohu. Je lepší vědět, co cítím a jak na tom jsem skutečně. Je to poctivé.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář