Dan Drápal / Proměna společnosti a proměna církve

Už bylo mnohokrát konstatováno jak v církevních, tak v sekulárních médiích, že současnou epidemií vynucená proměna životního stylu má jak pozitivní, tak negativní účinky. Někdy vedla k obnově intimního vztahu, jindy k jeho rozpadu. Někteří lidé se radují, že mohou trávit více času s vlastními dětmi, jiní trpí ponorkovou nemocí a ztrácejí nervy.

 Církve se s epidemií vyrovnávají různě. Někde zrušili bohoslužby úplně a bez náhrady – doufám, že jen dočasně. Jiní objevili možnosti poskytované takovými aplikacemi, jako je Zoom, Vpsfree nebo Jitsi. Jinde udělali maximum pro to, aby neztratili úplně společenství „naživo“. Konkrétně třeba KS Jeseník má patery bohoslužby za neděli, aby dodrželi limit deseti lidí a deseti procent kapacity k sezení. A v naší malé zlatohorské skupince o zdvojení bohoslužeb uvažujeme také, ačkoli zpočátku po vyhlášení nouzových opatření jsem měl obavy, zda se skupinka zcela nerozpadne. 

  SouvisejícíDan Drápal / Smíme se radovat?

Co pozoruji je, jak moc si lidé váží obecenství, byť je omezené počtem a byť je omezené i časově (má-li KS Jeseník patery bohoslužby za neděli a odpoledne ještě propůjčuje prostory nám Zlatohorákům, musí to všechno pěkně „vodsejpat“). O to více se jistě všichni těšíme na chvíli, kdy omezení padnou, kdy se budeme moci sejít všichni a kdy se vedoucí bohoslužeb musí strachovat, aby lidí nepřišlo mnoho (církve mají často opačný problém – bojí se, aby lidí nepřišlo málo), kdy budeme všichni moci zpívat zplna hrdla a kdy se budeme moci po shromáždění opět zdržet třeba hodinu a bez roušek. 

  

Možná je v tom ale Boží ruka. Ve Skutcích 11,19-20 čteme: „Ti, kteří se rozprchli před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; nikomu nehlásali slovo Boží, jen Židům. Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény; ti přišli do Antiochie a mluvili i k Helénistům a zvěstovali jim Pána Ježíše.“

            Pán Ježíš dal svými Dvanácti jasnou instrukci: Jděte ke všem národům. Oni ale kázali evangelium „jen Židům“. Až když Bůh dopustil pronásledování a křesťané se rozprchli, zvěstovali evangelium i řecky mluvícím národům. Možná na nás Bůh dopustil tuto epidemii i proto, že se promění náš vztah k obecenství. Znáte to: Co je zapovězeno, chutná nejvíce. Vztah k obecenství se možná promění na celou generaci (bude-li nám čas ještě dán).

 Druhá věc je, co dělá epidemie s naším vztahem k pravdě a k médiím. Tady to – zatím – tak veselé není. Dnes ráno jsem dostal e-mail tvrdící s naprostou jistotou, že COVID-19 byl vyroben uměle v laboratoři. „Konečně byl někdo statečný a odhalil pravdu!“ Tento soubor mi poslal nějaký křesťan píšící tak, že by se zdálo, že ten, kdo tento názor odmítne sdílet, málem slouží ďáblu. Hledal jsem zdroj této informace a ejhle: aeronet. Hojný zdroj nejrůznějších mystifikací. 

 Pak jsem si dopoledne zašel do schránky pro noviny. Shodou okolností byla hned na první stránce informace o tom, že ani vyslanci Světové zdravotnické organizace ve Wu-chanu, ani nikdo jiný to nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit. Sám mám ve své složce „koronavir“ články tvrdící to i pravý opak. 

SouvisejícíDan Drápal / Pokoření

Zajímavé (a přiznám se, že i trochu zneklidňující) je, že ti, kterým jde o pravdu, si mnohdy v takových situacích nejsou jisti. Rozumějte mi dobře: Má víra v Hospodina a v Ježíše Krista není ani v nejmenším ohrožena. Když jde ale o současnou pandemii a já se potkám s nějakým křesťanem (bohudíky se to netýká zdaleka všech, ale je takových mnoho), který má na tuto věc „silný“ názor, tak mě zahrne argumenty a „důkazy“ pro své tvrzení. Jenže za půl hodiny mohu potkat někoho, kdo má názor opačný a rovněž mě zahrne argumenty. Přiznám se, že je mi mnohem lépe ve společnosti těch, kteří „nevědí“.

 

Ovšem právě tito lidé toho někdy vědí víc než ostatní, kteří jsou ve svých vyjádřeních velmi vehementní. 

            Popíšu, jak může určitý zádrhel vzniknout. V jednom ze svých článků jsem upozorňoval, že díky vakcinaci u nás byla vymýcena tuberkulóza. Jedna sestra mě napsala, že to není pravda, že zná lidi, kteří v 90. letech tuberkulózu dostali. 

   Kdysi jsem četl v jedné zajímavé knize od Ivana Illiche, že na počátku 19. století umíralo v New Yorku na tuberkulózu 800 lidí ze sta tisíc. O století později to bylo už jen 160. Nemoc se tedy dala na ústup mnohem dříve, než byl objeven účinný lék na tuto chorobu. V 90. letech skutečně ještě stále umírali lidé na tuberkulózu – i u nás. Jestli si to dobře pamatuji, bylo jich asi 17 ročně. 

   Technicky vzato jsem vlastně „lhal“. Tuberkulóza nebyla vymýcena stoprocentně. Nicméně byla omezena natolik, že nepředstavuje žádný vážný zdravotnický problém. (Poučil jsem se, a abych byl nenapadnutelný, budu nadále říkat, že tuberkulóza byla téměř vymýcena. Nebudu se ale pohoršovat nad kýmkoli, kdo by slůvko „téměř“ vynechal.) 

    Poslední věty jsem dal do závorek. Psal jsem je 10. února, ale dnes, 16. února, kdy dávám definitivní podobu tomuto článku, už bych je nenapsal. Ozval se totiž jeden přítel, křesťan a lékař, a upozornil mě, že mezitím, tedy v posledních dvaceti letech, se objevily nové mutace tuberkulózy, které jsou rezistentní na dosavadní léky. Tuberkulóza se opět lavinovitě šíří v zemích bývalého Sovětského svazu. A tak se zdá, že jediný celosvětový očkovací úspěch je vítězství nad pravými neštovicemi. Tak to vidíte: člověk jde za jedním dílčím problémem a jak postupně poznává víc a víc, několikrát musí změnit, nebo alespoň upravit, to co si myslí. A pak něco tvrďte s jistotou!

   Nicméně sporům se vyhýbám. Jsou nekonečné a nevzpomínám si na nikoho, kdo by změnil strany. (Možná se tak stalo někdy v roce 1761. Ale možná se mi už pět lidí chystá napsat, že oni někoho takového znají.) 

   Každý z nás má od Pána Boha nějaký dar a každý z nás něco umí a dokáže to dělat dobře. A každý z nás má nějaké poslání. Imunologové, epidemiologové, statistici a farmakologové mají důležité – v dnešní době veledůležité – poslání. Máme-li je ve svém okolí, modleme se za ně. Aby dělali svou práci dobře, aby říkali pravdu, a aby se nerozpakovali říci „nevím“, pokud nevědí. 

Znám člověka, který medicínu nestudoval a do aktuálních sporů nevstupuje. Rozhodl se, že se přihlásí jako dobrovolník na covidové oddělení. 

Před takovým rozhodnutím klobouk dolů. Je to nejlepší „argument“ do současných sporů. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teologa a publicista Datum: 17. února 2021 Foto: Pixabay – ilustrační


Tags: ,,,

20 Komentáře

 1. Jediná pravá a svatá církev se nemění ale je stále stejná 🙂 stejně jako Ježíš a stejně jako skutečná víra v něj :

  „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.26A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu? ….věřila Marta ale opravdu ???

  Později Ježíš říká : “ „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.42Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal“

  Přesto se tu najdou ti, které obelhali různé pozemské církve, kteří věří, že na Ježíše sestoupil Svatý duch až při křtu.

  A nedochází jim, že to byl stejný princip :)… aby lidé uvěřili.

  Takže ve shrnutí…. Svatá církev je vždy Svatá, tak stejně jako Ježíš je vždy Svatý. To lidé jsou ti, kteří se mají „proměnit“.

  Úkolem apoštolů je být nůši Svatého ducha pro všechny a ten kdo přijímá přijímá pravý nebeský chléb. To je to co oni v té době nepochopili a proto měli srdce zatvrzelé.

  Odpověď
  • Ježíš říká Jakubovi „Já jsem ten, kdo přebýval ve mně.“ komu je dáno tak ví, že je řeč o Svatém Duchu.

   Odpověď
 2. Cituji z textu: „Nicméně sporům se vyhýbám. Jsou nekonečné… „. A přitom je to další z nekonečné série článků pana Drápala na téma sporu o pravdivost protichůdných informací z veřejného prostoru. Ve všech těch sporech se autor „vehementně“ staví jen na jednu stranu a vytrvale zesměšňuje pozice a zdroje opačné strany sporu. Konkrétně zde není zdrojem informace o různých virech z laboratoře nějaký anonymní aeronet, ale profesionálka v oborech molekulární biologie, molekulární genetika a molekulární mikrobiologie, humanitární i veterinární, dr. Peková. Tento podstatný detail ale nepíšu proto, abych se zapojil do sporu s panem Drápalem. Jde o něco víc a mnohem zásadnějšího:

  Církev by se neměla proměnit v politické kolbiště, to je narážka na titulek článku. Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti neviditelným duchovním mocnostem, Ef 6.

  Odpověď
 3. Karel Konečný

  Myslím, že je třeba si uvědomit, že co se týče virové nákazy, pak jsou tu dvě úrovně znalostí, jednak úroveň odborná a pak informace pro politické rozhodování.

  Odpověď
 4. Pochválil bych první, duchovní část článku. Nemoci v tomto padlém světě byly, jsou a budou. Hospodin k nám byl velmi milostiv, že dopustil jen tuto v podstatě mírnou pandemii. Pro mne má tento čas zatím více pozitiv než negativ – odpočinek od hektického životního stylu a tím i menší pokušení si vydané vypětí kompenzovat světskými pokušeními, čas na samostudium, napřímení mezilidských vztahů. Otázkou je, co bude, až půjde ekonomika z tlustých do tenkých.
  K druhé části článku se zde už ozvala kritika. D. Drápal na rozdíl od řady jiných nikoho neuráží ani nezesměšňuje. Berme to tak, že je povahou intelektuál a tudíž má potřebu se vyjadřovat k obecným tématům. Otázka, zda křesťan má být člověkem jedné knihy ( tedy Bible ) nebo naopak usilovat o co nejširší rozhled se již řešila v původní Jednotě Bratrské, u metodistů i v řadě dalších křesťanských hnutích. Darem a povoláním může být obojí, je-li to užíváno ke chvále Krista a pod vedením Ducha sv.
  O tom, že je SARS-CoV-2 biologická zbraň se bohužel vyjádřil kardinál Duka ( viz dnešní záznam na echo24 – katedrála tv ). V tom případě buďme rádi, že někdo nevypustil třeba anthrax, to by byl jiný fičák. Slabota viru naopak nasvědčuje nanejvýše neúmyslnému úniku z laboratoře. Vyjádření MUDr. Pekové bych viděl i tím prizmatem , že ji čeká trestní stíhání v kauze laboratoří Chambon a tudíž se snaží získat veřejnost na svou stranu. Abych zakončil pozitivně, vrhnu se ještě na jinou stránku dezinformací. A tou je otázka, proč se vyvíjí vakcína místo léků. Obecně na viry je léků minimum. Doporučím záznam včerejšího streamu slovenských lékařů Veda pomáhá, kde současnou situaci střízlivě vysvětlují https://www.youtube.com/watch?v=o6BV5SuY_ek
  M. Pinkas

  Odpověď
  • Pane Pinkasi. Kromě Boha nikdo jiný na světě nezná pravdivé motivace dr. Pekové. Ani žádného dalšího člověka. My lidé se můžeme vyjadřovat jen ke slovům a skutkům druhých. Nevidíme jim do srdce, na rozdíl od Boha. Nikdo nemůže vyloučit, že paní Peková má motivy čisté a pokud je má, dopouštíte se takto hříchu. Dobrý komentář k úvodní pasáži v Matouš 7 má W. MacDonald, doporučuji.

   Ten prizmat, kterým se díváte na motivace druhých lidí, byste měl raději odložit a už jej dál nepoužívat.

   Odpověď
   • Pane Arone, to bych od Vás mohl považovat také jako argumentační faul : zobecňování. Prizma jsem použil na jednoho konkrétního člověka a to jenom proto, že jste ho předtím nekriticky vychvaloval a zamlčel kontroverze kolem této osoby.
    Když už jsem použil slovo kritický, to je právě odvozeno od řeckého „krinein“ soudit, jež je i v Mt 7,1. Zároveň ovšem Nový Zákon používá 19x slovo „diakrinein“ znamenající rozlišovat, posuzovat, pochybovat. A to naopak dělat máme. Ještě v samizdatu obíhal článek D. Prince : Soudit či nesoudit. Právě zde na to, jak správně užívat kritiku ale i např. autoritu v církvi, upozorňoval.
    Jsem si vědom, že záměry lidských srdcí vynese na světlo až Bůh. A že vydáme počet z každého prázdného slova – t.j. slova bez lásky, milosti nebo pravdy. Zde tedy opravdu sám riskuji Boží soud, když varuji druhé, aby je Vaše nekritické posuzování něčích výroků nepřivedlo na scestí.
    M. Pinkas

    Odpověď
    • Máte pravdu předešle to byl faul zobecnění. Musím si na to dát pozor. Promiňte.

     Byl to jen doslovný citát z hesla z wiki: „profesionálka v oborech molekulární biologie, molekulární genetika a molekulární mikrobiologie, humanitární i veterinární“. A výroky paní Pekové jsem neposuzoval. Šlo mi jen o vyjádření že jde o odborný názor vědce (navíc nevyšel v Aeronetu,ale v Reflexu).

     Nerozumím proto tomu, na jakém základě píšete, že paní Pekovou nekriticky obdivuji a že její výroky nekriticky posuzuji. Jen jsem se jí zastal, když jste soudil její motivy. A vyzdvihl její vysokou odbornost, protože pan Drápal její výroky zařadil do kategorie falešných zpráv. Nic víc tam přece z mé strany nebylo.

     Odpověď
     • Ano, uznávám, taky své názory nedokáži na slovíčko přesně vyargumentovat. Já vlastně ani nevěděl, že se v článku jedná o dr. Pekovou. Divokých hoaxů létá po internetu spousta a Dan má příliš dobrých známých, že se nedivím jeho zoufalství, když ho někdo z nich tímto poštou obšťastní 🙂
      Mimochodem, teď odpoledne jsem poslouchal prof. Flegra a ten je na 99% přesvědčen, že virus pochází od vrápenců z Yu-nanu https://en.wikipedia.org/wiki/RaTG13 který po někokalika letech zkoumání opravdu unikl z wuhanského virologického institutu.
      U dr. Pekové mi jde o to, že svá tvrzení nedokládá fakty. V rozhovoru pro Reflex řekla, že ve své laboratoři nasekvenovala řadu genomů SARS-CoV 2. Potom je musí zveřejnit a dokázat, že se jedná o jiné kmeny, které se odněkud záhadně objevují. Teorie můžeme mít různé, ale pokud začne svými tvrzeními sugerovat, že vir někdo vyrábí uměle, je to zlé, nezodpovědné a nebezpečné.
      Jinak Vaše příspěvky na webu zde řadím k těm nejhodnotnějším. Například, jak jste krásně vysvětlil okolnosti kolem John. G. Lakea nebo zpěvačky Semler, aniž byste se o nich vyjádřil nadbytečně jediným zlým sudičským slovem.
      Přeji hezký víkend.

 5. Panu Pinkasovi. Tak to je od Vás moc milé, co o mně píšete na konci komentáře, děkuji.

  Co se týče rozporu s p. Pfégrem, určitě by stálo za to poslechnout si případný rozhovor mezi paní Pekovou a ním. Její odborné argumenty, o kterých píšete, by jistě přesahovaly zaměření časopisu Reflex, ten je pro neodbornou veřejnost. Určitě existují důvody, jinak by nepsala „A pokud by druhá nebo třetí vlna vznikly z té první, tak bychom ty mutace, které virus v průběhu času nabral, viděli i ve virech druhé a třetí vlny. “

  Mě ve skutečnosti nešlo o to polemizovat ohledně původu viru, na toto téma odborně nemám. Napsal jsem už nahoře, že se o tomto s p. Drápalem nebudu přít.

  Šlo mi hlavně o ty argumentační fauly v článku který v titulku píše dokonce o proměně církve. Církev by neměla napodobovat způsoby světských argumentačních válek. Takováto proměna církve se mi nelíbí, nechci si na to zvykat.

  Odpověď
 6. Četla jsem, že Sokrates pravděpodobně nikdy neřekl „vím, že nic nevím“, Galileo že neřekl „a přece se točí“, a že kníže Potěmkin před carevnou Kateřinou pravděpodobně nikdy nevydával namalované kulisy za pravé vesnice.
  A přece všechna ta rčení tak nějak obohacují naši řeč….

  Odpověď
  • Sokratův výrok je skutečně obsažen ve známém Platonově dialogu „Obrana Sokrata“ (nejedná se o hoax). Dílo sice nenapsal Sokrates, ale jeho dlouholetý žák Platon, který se procesu zúčastnil, jenže se v tomto bodě naprosto shoduje s dílem „Obrana Sokratova“ od jiného Sokratova žáka – Xenofóna. Slavný výrok „vím, že nic nevím“ tedy opravdu je stručnou verzí Sokratových slov (Platon, Obrana Sokrata: „… tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím“ ).
   Galileo inkvizičnímu tribunálu nevmetl do tváře „a přece se točí!“ (takový sebevrah nebyl). A tudíž také vyvázl s relativně mírným trestem domácího vězení ve své vile. Jedná se opravdu o hoax.
   S Potěmkinem to rovněž bylo trochu jinak – podle (především ruských) historiků Potěmkin poměrně zdárně vyplnil úkol ruské carevny (ostatně ho dál zahrnovala přízní), nicméně „na každém šprochu, pravdy trochu“ – i velký kritik potěmkinovské legendy Alexandr Pančenko přiznává „Potěmkin skutečně zdobil stávající města a vesnice, ale netajil se, že to byla dekorace“(„Потемкин действительно декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации.“). Takže nejspíš nejde o to, že by Potěmkin namísto nových vesnic nechal vztyčit pouhé kulisy – jen realitu poněkud „přikrášlil“.
   Každopádně máte pravdu, že zmíněné a jiné výroky žijí svým vlastním životem – bez ohledu na historickou pravdivost (nebo nepravdivost) se staly příslovečnými.

   Odpověď
 7. Tak mě tak zaujala kniha Univerzální Ježíš…. tak si říkám v duchu to zas budou nějaké katolické plky :))). Přečtu si demo stránky hmm a říkám si to napsal chytrý člověk…. tak mě fakt překvapilo že to napsal katolický kněz Richard Rohr… fakt kloubou dolů…spíš je zarážející proč je ještě v katolické církvi když ví, že to není ta pravá církev :O))).

  Odpověď
  • To jste mě velmi potěšil, že vás Rohrova knížka zaujala. To, že je dosud v katolické církvi, mně nevadí. Z katolické církve se tuším vystupovalo jen v minulosti, když ještě vyznání z úředního hlediska něco znamenalo. Někteří lidé dnes dokonce tvrdí, že to ani nejde. Jak jste jednou zapsaný v jejich matrice…. Nevím, co je pravda. Nepokládám ale za důležité, v jaké je člověk církvi. Zdá se, že ani Rohr to nepokládá za důležité. Přednáší a pracuje s mnoha lidmi různých vyznání. Myslím, že i s ateisty.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář