Dan Drápal / Úvahy nad Jordanem B. Petersonem

Je mi líto, že tento pozoruhodný myslitel není u nás více znám. Chtěl bych to napravit, a proto ho v tomto článku krátce představím. 

 Jordan B. Peterson je psychoterapeut a byl donedávna profesorem na Toronto State University. Před několika lety byl v Kanadě schválen dodatek k zákonu, který má potírat diskriminaci. Tento dodatek v podstatě nařizoval pod sankcí, že pokud si někdo zvolí sám pro sebe jiné zájmeno než „he“ nebo „she“, ostatní lidé to musí respektovat a nazývat ho třeba „zi“ nebo „mah“. Peterson řekl, že daný zákon je nepřijatelný. Argumentoval tím, že stát může zakázat něco říkat (třeba popírat holocaust). ale nemůže přikázat něco říkat. Toto jeho vystoupení vyvolalo obrovskou kontroverzi. Peterson byl zván k přednáškám, na druhé straně byly rušeny jeho přednášky již dohodnuté, a když někde přednášel, mnohdy se před aulou, kde mluvil, shromáždily stovky jeho odpůrců, kteří se snažili jeho přednášky překazit, což se jim v některých případech podařilo. V té době vyšla Petersonova kniha Dvanáct pravidel pro život, která se stala okamžitě bestsellerem a byla přeložena do desítek jazyků, češtinu nevyjímaje. Tuto knihu všem vřele doporučuji.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Rozchod s Jordanem Petersonem

Pak se stalo, že Petersonova manželka Tammy vážně onemocněla rakovinou a zdálo se, že už zde dlouho nebude. Peterson upadl do těžké deprese a lékař mu předepsal určitý lék, které ve skutečnosti Petersonův zdravotní stav ještě výrazně zhoršil. To byla voda na mlýn jeho odpůrců a kritiků: „Jiným radí, jak mají žít, a podívejte se, jak sám dopadl.“ (Tehdy se u nás o Petersonovi nepsalo; jediný komentář, který jsem našel, se nesl přesně v tomto duchu.)

Tammy je, pokud mohu soudit, obrácená a Duchem naplněná katolička. Z rakoviny se zázračně uzdravila. Petersona vyléčili – světě div se – v Srbsku. Pro Petersonovy začala nová životní etapa. 

 V první fázi si Petersona „podávali“ různí komentátoři. Do dějin vstouplo interview s Kathy Newmanovou, která se snažila Petersona chytat za slovíčka, neustále začínala větou „vy říkáte, že…“, načež Peterson nestále uváděl na pravou míru, co vlastně říká a co neříká. Peterson je ovšem skvělý debatér a z většiny rozhovorů vychází jako jednoznačný vítěz.

Přes těžké období, kterým procházel, dokončil Peterson svou druhou důležitou knihu Řád není všechno. 

SOUVISEJÍCÍ – Vzkaz Jordana Petersona církvi: „Zachraňte duše mladých mužů, dokud není příliš pozdě“ 

V současné době se na YouTube objevuje téměř obden dlouhý rozhovor, k němuž Peterson zve nejrůznější odborníky na nejrůznější obory. Týkají se svobody slova, klimatických změn, tzv. translidí, ekonomických témat, Covidu-19… Záběr je to vskutku pozoruhodný. Tyto pořady trvají většinou hodinu a půl až dvě hodiny. Jeden den se objeví na internetu a do dvou dnů je shlédne již čtyři sta tisíc posluchačů. Neuvěřitelné. To všechno v době, kdy si říkáme, že lidé neudrží dlouho pozornost, že pořady nesmějí být příliš dlouhé, aby diváka nepřestaly bavit… Teď jsem se díval, že na internetu se dá objevit leccos i v českém překladu.

Interview „nepřátelským“ žurnalistů již neposkytuje. Říká, že to bylo vždycky na jedno brdo – jeho slova neustále překrucovali, vyvozovali z nich závěry, které Peterson nikdy nezamýšlel, podsouvali mu, že je exponentem krajní pravice, a samozřejmě že je misogyn, transfob, atd. – doplňte si sami. On sám své oponenty nikdy neurážel. Zajímavý ovšem byl jeho dlouhý rozhovor se slovinským levicovým intelektuálem Slavojem Žižekem. Kupodivu si rozuměli mnohem více, než jsme my, kteří je sledujeme, očekávali. 

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Kde dneska stojím

Mě pochopitelně zajímá Petersonův vztah ke křesťanství. Peterson se hodně zabývá Biblí. Není to znovuzrozený křesťan, a na otázku, zda věří v Boha, odpovídá vyhýbavě. Ale ne proto, že by sám byl vyhýbavý. Říká: Víme vůbec, co znamená skutečně uvěřit v Boha? Jak bychom museli žít?  Neřekne „nevěřím v Boha“, ale na otázku, zda v Boha věří, odpoví: „Snažím se žít tak, jako kdyby Bůh byl.“ 

Podobně mluví i někteří jeho hosté. Sem tam se někdo deklaruje jako ateista, ale i mezi takovými jsou lidé, kteří říkají, že žádná civilizace nemůže dlouhodobě existovat bez transcendentního ukotvení. Někteří z nich, a možná i sám Peterson, se zastaví před otázkou vzkříšení. V každém případě je Peterson biblickému křesťanství rok od roku blíže. Myslím, i když to nikde neříká explicitně, že mu pomohlo i zázračné uzdravení jeho ženy.

 Jediné, v čem se s Petersonem nemohu shodnout, je pohled na válku na Ukrajině. Ne že by Peterson fandil Putinovi. Tvrdí, že Američané nejsou schopni deklarovat, čeho mají Ukrajinci dosáhnout. Jsem přesvědčen, že se v tom mýlí. Cíl Ukrajinců je jasný: Osvobodit okupovaná území. Je to cíl deklarovaný a cíl skutečný. Je to Rusko, které vícekrát měnilo své deklarované cíle. A těžko říci, jaké jsou jeho cíle skutečné. 

 Nyní chystá Jordan B. Peterson obrovskou akci: Jakýsi protipól Světového ekonomického fóra. Má se ho účastnit na 2000 lidí; sejdou se v Londýně 31. října až 2. listopadu. Tato konference bude mít šest okruhů, které jsou vedeny šesti otázkami. Jsem velice zvědav. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 31. května 2023 Foto: Wikimedia Commons – Jordan Peterson

Tags: ,,

67 Komentáře

 1. Pane Krejčí,

  poctivý člověk nemá důvod svou identitu tajit. Není důležité, co člověk mluví, ale co žije. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“ Ježíš káral farizeje a zákoníky, že mluví a nekonají. Proto je logické, že si pan Pinkas chce ověřit, zda P. Ašer není ruský trol. Vždyť používá stejnou argumentaci jako komunisté.

  Odpověď
 2. Pane Mirku, paní Janu Šrámkovou, rozenou Černou neznám. Redaktorkou Deníku Referendum, pokud vím, není. Redaktoři DR jsou uvedeni zde:
  https://denikreferendum.cz/stranka/redakce
  Myslel jste snad redaktorku KD? Ani tam takovou neznám.
  Do Deníku Referendum jsem psala od r. 2011, kdy jsem ho objevila. Křesťana dnes jsem objevila až později. Už ani nevím jak. Patrně nějakým náhodným odkazem na Facebooku. Ačkoli Facebook většinou ví, co kdo hledá…
  Máte pravdu, že jsem toho o sobě v komentářích mnoho prozradila – už v Deníku Referendum a tady také. Stačí zadat mé jméno do vyhledávače.
  Tak díky, že mi věříte.

  Odpověď
 3. Pane Pavle v,
  do stejné kategorie, do jaké zařazujete pana Ašera, zařazuje současný svět i onu miliardu lidí, jejímž prostřednictvím chce dát Vatikán oficiálně světu najevo, souhlas či nesouhlas se současným vývojem a kam svět kráčí. Jako by se naplňovala jedna z mnoha předpovězených událostí.

  Odpověď
 4. Pane Pavle v,
  to, co Vy zde zveřejňujete je zvrácené evangelium. Je to politická agitace, která se opírá o citace vytržené z kontextu celého Písma k účelovým cílům. Vaše agitace rozhodně nevede k záchraně, ale k záhubě. Bůh se každému z nás nechal ve svém srdci poznat, ale Vy tuto skutečnost zcela ignorujete. Proto je svět takový, jaký je. Bůh je pravda a spravedlnost a rozhodně s ní nemůže soupeřit ta lidská, kterou zde právě prezentujete Vy.

  Odpověď
 5. Pane Krejčí,

  vy si myslíte, že politika je cosi nízkého, až hříšného. Proto mi dáváte nálepku politického agitátora. Politika je však přirozená součást života společnosti. Pokud lidé žijí v kolektivu, je tam i politika (správa toho, co lidé mají společné). Ježíš neřekl, že křesťané mají žít izolovaně od společnosti. Řekl pravý opak: „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

  Odpověď
 6. Pane Pavle v,
  naše dobré skutky nemohou se „rodit“ v nás, protože my toho nejsme schopni. Jediným, kdo je toho schopen a oprávněn je Kristus. Pokud budeme žít v iluzi, že my jsme ti, kteří v té či oné situaci konáme podle Boží vůle, ocitáme se právě v zajetí iluze, iluze dobrých skutků, iluze naplňování požadavků Zákona, iluze dobrých mravů, všeobecného konání dobra atd.. A kdo je tedy dobrý? Podle výroku Krista – pouze Bůh. Ale tím, že Bůh pověřil svého Syna, aby nás vykoupil svou krví a vzal na sebe naše hříchy, jedině On je schopen za nás ve všem a v každé situaci právoplatně jednat podle vůle Boha-Otce. My toho v žádném případě nejsme schopni. Ano, máme být světlo světa, ale to světlo nejsme my, a naše skutky, ale samotný Kristus v nás, který je oním světlem – což je podstatný rozdíl. Tedy ne „sebesvatější“ skutky podle naší volby.

  Odpověď
 7. Pane Krejčí,

  nechápu, o co vám jde. Mám však silný pocit, že chcete křesťany odradit od konání čehokoliv dobrého pro ty, kdo to potřebují.

  Odpověď
 8. Na jedné straně je řečeno: „Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
  A na druhé: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 3-4)

  Odpověď
 9. Pane Pavle v,
  paní Hájková to vyjádřila výstižně. Dokonce i z té první věty můžeme také vyčíst, že základ našich dobrých skutků nespočívá v nás, ale v našem Otci v nebesích. Vy onu slávu stále vztahujete zcela viditelně na sebe, s tím cílem, jak budete v nebi „pochválen“.

  Odpověď
 10. Paní Hájková,

  určitě máte zkušenost, že nějaký člověk měl úspěch – povedlo se mu cosi prospěšného. A ten člověk nesmírně zpychl, chlubil se, až se všem zprotivil. Myslím, že právě tohle riziko měl Ježíš na mysli, když řekl ať tvá levice neví, co činí pravice. Na druhé straně světoznámou se stala misionářka lásky Matka Tereza, aniž by vydala jediný dolar na propagaci. Není nuto vidět v Ježíšových slovech cosi magického, spíše nesmírně inteligentního.

  Odpověď
 11. Pane Krejčí,

  že já nasebe vztahuji nějakou slávu, je vaše domněnka, kterou nemůžete nijak doložit. Tak přestaňte už lhát!!!

  Odpověď
 12. Pane Pavle,
  vy máte odpověď vždy rychle po ruce a Bibli si vykládáte tak, aby to bylo v souhlase s vaším světonázorem. Ani na okamžik si jím nenecháte otřást a neřeknete si: „co když je to všechno úplně jinak, než si myslím?“ Takže si zřejmě, na rozdíl ode mne, nikdy nepřipadáte bezmocný.

  Odpověď
 13. Pane Krejčí,

  co znamená spoléhat na Boha? Nechat věcem volný průběh a modlit se, aby Bůh vše zařídil? To by byl postoj lenocha. Lenost je však největším ze všech hříchů. Edmund Burke na toto téma říká: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“

  Odpověď
 14. Pane Pavle v,
  Vy své postoje formujete tak, aby naplňovali ne Boží, ale Vaši spravedlnost, Vaše, co je dobré a špatné. Vtělený Ježíš Kristus naplňoval ne svou, ale Boží vůli, a proto nezhřešil. Vy tento zcela zásadní rozdíl stále nechcete přiznat a přikrýváte jej vhodnými citacemi Zákona – jedno zda Starým či Novým zákonem – jste prostě zákoníkem. To, co nás činí spravedlivými před Bohem nejsou naše sebelepší skutky, ale Kristus v nás. My sami a ze sebe, toho nejsme schopni. Vy prostě napravujete to, na co je Bůh „krátký“. No tak napravujte ….

  Odpověď
 15. Opět použiji jako příklad násobilku. Tento svět velice dobře ví, že dva krát dvě jsou čtyři. Jenomže „s čistým svědomím“ hlásá, že dva krát dvě je pět. A protože je výsledek viditelně špatný a na této chybě se logicky navršují další chyby, dělá všechno pro to, aby se pět rovnalo čtyřem. Může toto fungovat? Je možné tímto způsobem napravovat již tak pokřivený svět? Z koho si tento svět dělá „srandu?“

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář