Jak se Křesťanská reformovaná církev vrátila zpátky ke svým biblickým kořenům 

Křesťanská reformovaná církev (KRC) minulý měsíc hlasovala v poměru 123-53 pro potvrzení, že „necudnost“ v Heidelberském katechismu zahrnuje cizoložství, předmanželský sex, mimomanželský sex, polyamorii, pornografii a homosexuální sex. Tento krok nebyl jen potvrzením biblické sexuality, ale také výzvou k církevní disciplíně pro sbory, které s tímto prohlášením nesouhlasí.

„Byla jsem velmi překvapená!“ řekla Mary Vanden Bergová, profesorka Kalvínova teologického semináře, která byla členkou komise žádající o hlasování. „Netušila jsem, že je tu taková míra podpory.“

Byla jsem na konferenci pro ženy, když jsem dostala zprávu od svého manžela. Pozorně jsme to sledovali – připadalo nám to jako zlomový okamžik pro denominaci, do které jsme se oba narodili.

KRC byla založena v roce 1857 a vznikla ze skupiny holandských přistěhovalců, kteří se oddělili od Reformované církve v Americe kvůli sporům o zdravé doktrinální kázání a přizpůsobení se americké kultuře. Od té doby se denominace se sídlem v Grand Rapids rozrostla – a poté poklesla – na přibližně 200 000 členů v přibližně tisícovce sborů a mezi její denominační instituce patří Kalvíova univerzita a Kalvínův seminář. Je to třetí největší reformovaná denominace ve Spojených státech.

Před šesti lety byl jmenován výbor, který se zabýval postojem církve k sexualitě. Předložili 175stránkovou zprávu – v angličtině a španělštině -, která v podstatě objasňuje a potvrzuje tradiční učení církve.

SOUVISEJÍCÍ – Křesťanská reformovaná církev zahrnula svůj postoj k homosexualitě do vyznání víry

„Upřímně řečeno, myslela jsem si, že delegáti synody (výroční shromáždění vedení KRC) budou hlasovat pro přijetí zprávy, ale nevěřila jsem, že potvrdí konfesní status biblické sexuality a postaví na ni církevní disciplínu. Pět hodin po prvním hlasování tak učinili. 

„Řekli vedení KRC na Neland Avenue, aby okamžitě zrušili jmenování diakona žijícího v homosexuálním manželství,“ napsal mi manžel.

Nemohla jsem tomu uvěřit.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Okamžik pravdy 

Takto velkou bitvu svedla KRC naposledy před jednou generací. V polovině devadesátých let, po dvou a půl desetiletích zasedání výborů, synoda fakticky posunula denominaci od komplementarity k egalitarismu. S odůvodněním, že oba názory „ctí Písmo jako neomylné Boží slovo“, synod prohlásil, že každá kongregace se může sama rozhodnout, zda bude ordinovat ženy do církevních struktur. 

„Byl to zlomový okamžik,“ řekl mi C. J. den Dulk. Již 32 let působí jako pastor ve sboru Trinity KRC ve Spartě ve státě Michigan. „Změnilo to hermeneutický způsob přístupu k Písmu. A spousta lidí říkala, že když změníte církevní nařízení o ženách, přijde později homosexualita.“

Tehdy mohl z KRC odejít. Udělalo to mnoho konzervativců. V roce 1996 odešlo 36 komplementárních sborů s přibližně 7 500 členy a vytvořilo Spojené reformované církve v Severní Americe (URCNA). V průběhu let se k nim připojily další konzervativní sbory KRC. V roce 2021 měla URCNA 130 sborů s více než 25 000 členy.

Mezi nimi byli i učitelé z Westminsterského semináře v Kalifornii Robert Godfrey a Mike Horton.

„Řada sborů se rozhodla, že alespoň z lidského hlediska se nezdá, že by se směřování denominace jako celku mělo změnit,“ řekl tehdy Godfrey.

V jistém smyslu to bylo sebenaplňující se proroctví. Kdysi konzervativní denominace se KRC začala vychylovat doleva. O téměř 30 let později asi tři čtvrtiny sborů KRC ordinuje ženy za diakonky a více než polovina za starší. Synod prohlásil, že sbory se v neděli nemusí scházet dvakrát, k vyučování využívat vyznání víry a reformované konfesijní spisy nebo čekat, až děti vyznají svou víru, než je přijmou k Večeři Páně. Studenti a vyučující na Kalvínově univerzitě psali o tom, že se otevřeně hlásí ke queer.

Postupem času se však dělo i něco jiného, a to tak nenápadně, že chvíli trvalo, než se to objevilo.

Co se stalo: Nová generace

Pokud byste sledovali projevy delegátů synody, znělo to víceméně jako rovnoměrné rozdělení mezi zastánce a odpůrce kodifikace biblické sexuality.

Co se však nerozdělilo rovnoměrně, byl věk řečníků. Ti, kteří se vyslovovali pro přijetí a začlenění homosexuálního životního stylu, měli často šedivé vlasy a vrásky. Mnozí z těch, kteří hovořili pro biblickou sexualitu, byli viditelně mladší.

„V průběhu času jsme toho byli svědky,“ řekl Chad Steenwyk, pastor KRC a předseda projektu Abide, který vznikl v posledních letech na podporu tradičního učení KRC o biblické sexualitě. Steenwyk odhaduje, že ze stovek církevních vedoucích, kteří jsou s projektem spojeni, je většina ve věku 30 až 40 let.

„Chvíli trvalo, než jsme vychovali novou konzervativní generaci,“ řekl. Někteří z těchto mladých pastorů přicházejí z konzervativních seminářů mimo denominaci.

Bylo pro mě těžko vnímat dění v denominaci, kde ordinování vdané lesbické diakonky proběhlo s „pomocí církevních poradců ze sboru Classis v Grand Rapids“, jak se uvádí v církevní publikaci. Kde třetina vyučujících na Kalvínově univerzitě – vlajkové škole KRC – uvedla, že toto hlasování bude bránit jejich akademické svobodě. A kde byla před pouhými šesti lety synodu předložena jiná zpráva – zpráva, která povolovala duchovním KRC oddávat civilní sňatky osob stejného pohlaví.

SOUVISEJÍCÍ – David Novák / Pár myšlenek k otázkám k diskusi okolo LGBT 

Boj KRC o sexualitu není ve skutečnosti žádnou novinkou. S tím, jak se legalizovala a rozšířila manželství osob stejného pohlaví, jsem viděla, jak většina denominací zápasí (a někdy se rozchází) v debatách o sexualitě. I posun vedení denominace a vzdělávacích institucí doleva je typickým črtem mnoha denominací.

Na KRC mě však zaujaly dvě věci.

Zaprvé je neobvyklé, že se denominace na cestě k liberalismu oddělí. Může se to stát (viz jižní baptisté), ale není to běžné (viz presbyteriáni, episkopáli, luteráni a dokonce i metodisté.)

Za druhé, statistiky jasně říkají, že v Americe platí, že čím jste mladší, tím jste obvykle liberálnější. Mileniálové a generace Z častěji používají genderově neutrální zájmena a věří, že manželství osob stejného pohlaví je pro společnost dobré.

Co se děje: Kultura

Během sedmi let od Obergefellu americká společnost přijala nejen manželství osob stejného pohlaví, ale také řadu ideologií LGBT+.

„Nemohu si o manželství a sexualitě dělat stejné představy jako můj dědeček,“ řekl Derek Buikema, viceprezident synodu a pastor v Orland Park. Z tohoto důvodu byla letošní zpráva o sexualitě zlepšením oproti prohlášení ze 70. let, řekl. „Je konzervativnější, biblicky podloženější – a soucitnější, širší a přímější, pokud jde o potřebu církve milovat LGBT lidi.“

Je to proto, že křesťané dnes méně často považují učení Písma o sexualitě za samozřejmost a častěji o něm hluboce přemýšlejí, řekl. „Co to znamená být mužem? Být ženou? Je učení Písma dobré? Pokud ano, musím ho přijmout celé. Pokud ne, musím to dekonstruovat.“

Děti konzervativních i liberálních církví odcházejí od víry. Údaje však ukazují, že v průběhu času ztrácejí církve hlavního proudu (které jsou spíše liberální) více členů než evangelikální církve (které jsou spíše konzervativní). Bývalí členové protestantských církví hlavního proudu mají tendenci buď přecházet do evangelikálních církví, nebo od víry úplně odcházet.

Zkusila jsem zapátrat ve statistikách, abych zjistila, které sbory KRC mají nejvíce členů. 

Když požádáte denominaci o podrobné údaje a pak se podíváte na čísla sahající až do roku 2015, uvidíte směs liberálních a konzervativních sborů.

Je pravda, že v roce 2021 bylo devět z deseti sborů s největším počtem členství buď spojeno s hnutím Abide, nebo s konzervativním projektem The Gospel Coalition.

Ale nechci z toho příliš vycházet – možná že tyto konzervativní sbory před časem zažily baby boom a nyní tato mládež dosahuje věku, kdy mohou hlásat svou víru. A i kdyby byl ročník 2021 na střední škole extra konzervativní, nevyplývá z toho, že by měl velký vliv na synod v roce 2022.

Děje se něco jiného.

Co se děje: Etnické menšiny

Ještě v roce 1996 patřilo k etnickým menšinám asi 5 % členů KRC. Do roku 2011 se tento podíl zvýšil na 8 procent. Dnes je to 22 procent.

Jose Rayas je jedním z nich. Je to hispánský pastor z Texasu a od roku 2004 byl delegátem téměř na všech synodách. Vzpomíná si, jak se na setkání v Torontu v roce 2012 rozhlédl a viděl jen tři další hispánské pastory.

Začal tedy posílat e-maily a telefonovat. Dnes je vedoucím Consejo Latino, skupiny 30 latinskoamerických pastorů z celé země. Ve spolupráci s KRC se snaží do konce roku pověřit dalších 60 hispánských pastorů, z nichž většina bude zakládat sbory.

„Začali jsme vést rozhovory o tom, že na synodě máme připravené lidi,“ řekl Rayas, který letos skončil ve funkci předsedy synody.

Consejo Latino proto vypracoval prohlášení.

„Naše latinskoamerická komunita je tradičně konzervativní a upnutá k Písmu v každém z témat, která definuje,“ stojí v prohlášení, které bylo zahrnuto do synodních debat. „Starý zákon zakazuje cizoložství, incest a sex mezi osobami stejného pohlaví, čímž dává jasně najevo, že Bohu je milá pouze sexuální aktivita v rámci manželství.“

Prohlášení na synodě přečetla také korejská rada: „Souhlasíme s biblickým výkladem, že manželství mezi mužem a ženou je Božím stvořitelským řádem a že ostatní sexuální aktivity, včetně stejnopohlavního, mimo toto manželství jsou hříchem.“

Stejně tak se delegáti z kmene Navajo veřejně vyslovili pro biblické manželství.

Rayas poukázal na iniciativu z roku 2015, která vyzvala několik liberálních sborů k účasti v organizaci Všichni jsme v jednom těle, která se zasazuje o plné začlenění LGBT+ lidí do KRC. Synoda tuto iniciativu nepřijala.

Liberální hlasy „argumentovaly tím, že to, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro mě“, řekl. „V Consejo Latino jsme viděli, že Písmo volá hříšníka bez ohledu na to, zda je Hispánec, Afroameričan, Asiat nebo Angličan. Volá po všech našich selháních a dává nám naději.“

Na hlasech etnických menšin záleží, řekl mi, a na synodě 2022 se postaraly o změnu.

Má však jinou představu o tom, co se v KRC změnilo.

Co se děje: Probuzení

Posledních šest let Rayas působil ve výboru pro lidskou sexualitu.

„Měl jsem pocit, že pracujeme proti proudu,“ řekl profesor Kalvínova semináře Matt Tuininga, který také působí v tomto výboru. Kultura se měnila tak rychle, že „jsme se obávali, že naše práce může být zbytečná – že až vyjde zpráva, může být pozdě“.

Výbor vydal předběžný návrh zprávy v roce 2019 a poté se obával, jak bude přijata.

„Obcházeli jsme regionální shromáždění, abychom získali zpětnou vazbu, a dali jsme ji do obrovské tabulky,“ řekl Tuininga. „Byl jsem překvapen – ta zpětná vazba byla v drtivé většině pozitivní.“

Den Dulk byl v jednoho z těchto sborů. I on byl překvapen.

„Vzpomínám si, jak jsem ostatním pastorům říkal: Kolik z vás si upřímně myslelo, že KRC přijde se zprávou, která bude takhle solidní, takhle biblická a takhle biblicky věrná?“ řekl. „A nikdo z přítomných nezvedl ruku. Nikdo nevěděl, že to udělají. Říkali jsme si: Děkuji ti, Bože. To je tak úžasné.“

Tato vzájemná obava výboru a církví o pravověrnost toho druhého nebyla neopodstatněná. Nejenže se veřejná tvář KRC posouvala doleva, ale duchovní disciplína členů církve byla na dvacetiletém sestupu. Nebylo bláznivé si myslet, že většina členů KRC pokrčí rameny a raději nechá každou kongregaci, aby si v otázce sexuality zvolila svou vlastní cestu.

Místo toho se výbor a sbory navzájem překvapily.

Tolik trendů KRC je předvídatelných a často odrážejí obecné americké statistiky. Dnešní KRC je stabilně vzdělanější a bohatší a má méně dětí než předchozí generace.

Od roku 2017 se však tichá praxe osobní zbožnosti změnila. Poprvé za posledních 20 let se začal zvyšovat podíl věřících, kteří se modlí v soukromí, konají rodinné pobožnosti, denně čtou Bibli a denně konají osobní pobožnosti. 

Tato korelace mi dává smysl. Souvislost mezi osobní zbožností a příklonem k tradičnímu manželství je dobře zdokumentována. Z toho vyplývá, že denominace lidí, kteří se modlí, čtou Bibli a chodí do kostela, by upřednostňovala biblickou sexualitu.

Méně jasné je, proč se členové KRC začali po roce 2012 více modlit a číst Písmo. Nebyl to žádný organizovaný tlak na osobní zbožnost. Denominace nevedla kampaň za plány čtení Bible. Pastoři, se kterými jsem mluvil, si toho ani nevšimli.

Tyto trendy nesledují americkou trajektorii. Ale my v projektu The Gospel Coalistion jsme to v posledních desetiletích viděli znovu a znovu mezi reformovanými církvemi v jiných denominacích.

Změna církve

Před dvěma a půl lety jsme s rodinou začali navštěvovat novou církev. Po první návštěvě jsem manželovi řekla: „Mám pocit, že je to církev TGC!“ A on mi odpověděl: „To je církev TGC!“.

To proto, že náš nový sbor má v lavicích Bible, z kazatelny zní výkladová kázání a srdce pro zakládání sborů a misie. Tyto věci tamním členům připadaly normální – ale mně to připadalo jako probuzení.

„Způsob, jakým Pán pracuje v rámci denominace, je ovlivněn mnoha faktory,“ řekl mi Steenwyk.

Tuininga to vyjádřil takto: „Je těžké nevnímat to, co se stalo na synodě, jako snaha přicházející zdola, která do církve přinesla probouzení.“

Nic není nevyhnutelné

KRC nevyřešila vše jedním hlasováním, nebo dokonce dvěma. V následujících týdnech sbor Neland neodvolal svého diakona žijícího v manželství s osobou stejného pohlaví a místo toho se proti rozhodnutí synody odvolal. Vzhledem k tomu, že žádná jiná kongregace se dosud proti synodálnímu rozhodnutí neodvolala, vedení denominace řeší, jak se k tomu postavit.

Otázky vyvolala také Kalvínova univerzita, kde den před hlasováním synody více než 140 vyučujících a zaměstnanců požádalo, aby z příručky pro zaměstnance bylo odstraněno prohlášení „manželství je… smluvní svazek mezi mužem a ženou“.

Přesto „je to nadějnější, než jsem si kdy představoval,“ řekl Furniss. Rozdělení 70-30 procent bylo jasnější a rozhodnější, než by bylo například hlasování v poměru 55-45.

„Je snadné si myslet, že dějiny nebo politika jdou jen jedním směrem a liberalismus je nevyhnutelný,“ řekl Tuininga. „To je omyl. Budoucnost reformovaných křesťanů, metodistů, baptistů nebo případu Roe v. Wade nejsou ničím nevyhnutelným.“

Věci se mění a plynou, řekl. „Kyvadlo se houpe. Výzvou pro nás je najít si v tom všem svůj kompas.“

„Cestou vpřed je činit pokání a věřit evangeliu, růst ve svatosti a bojovat o víru,“ řekl den Dulk. „Neustále se bude objevovat falešné učení. Bude přibývat problémů, se kterými se církev bude potýkat.“

Budou se vyskytovat klopýtnutí. Ale díky Boží milosti dojde také k nápravě.

„Dobrá zpráva je, že kdykoli budete ctít Boží slovo, Bůh vylije své požehnání,“ řekl mi den Dulk. „Bůh často dává varování, ale také milostivé odměny a požehnání. Chci KRC připomenout, že si nedokážou představit požehnání, která přijdou na jejich život a sbory. Ano, pokání je těžké. Ale odložit staré a obléci nové – větší radost už mít nemůžete.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Sarah Eekhoff Zylstra, je senior editorkou portálu The Gospel Coalition 

Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 16. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Manželství je prostě manželství muž + žena a to je jasný neměnný fakt. Na druhou stranu naplnění zákona je láska. Tedy pokud dvě bytosti zažívají pravou lásku nevycházející z tělesné touhy v žádném případě to nemůže být hřích.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář