Jaroslav Tomašovský z Wycliffe Slovakia: Chceme církev zapojit do překladu Bible

Rozhovor s ředitelem mezinárodní křesťanské organizace Wycliffe Slovakia, která má za cíl na přeložit Bibli do všech existujících jazyků, a tím umožnit všem lidem planety mít přístup k Písmu ve svém rodném jazyce. 

Globální organizace Wycliffe se zaměřuje na překlad Bible do národních jazyků. Můžete přiblížit začátky fungování na Slovensku?

Vznik občanského sdružení Wycliffe Slovakia na přelomu let 2004 a 2005 byl vyvrcholením snahy zapojit Slováky a církev na Slovensku do celosvětového hnutí překladu Bible. Iniciátorem tohoto procesu byl současný předseda správní rady Wycliffe Slovakia Tibor Máhrik, který se během svého studia v Severním Irsku v roce 1993/94 setkal s misionáři Wycliffe. Tuto myšlenku pak převzala tehdy čerstvá absolventka studia teologie ve Švýcarsku – Marcela Suchánska, která se stala první dobrovolnou propagátorkou Wycliffe na Slovensku.

Jak jste se k dostal k této práci?

To by byl asi velmi dlouhý příběh, proto ho zkrátím na několik klíčových momentů. Když jsem jako 15 letý odevzdal svůj život Pánu Ježíši, v naší zemi vládla totalita. Na jedné skupince se nás vedoucí zeptal, čím bychom chtěli být, až budeme dospělí. Moje odpověď byla: misionář v Africe. V té době to však bylo z lidského pohledu méně pravděpodobné, než stát se kosmonautem. Vystudoval jsem teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě UK v Bratislavě a stal jsem se kazatelem Církve bratrské.

SOUVISEJÍCÍOrganizace Wicliffe přeložila v roce 2020 rekordní množství Biblí

Jelikož rozjet práci Wycliffe na Slovensku vyžadovalo více času, než jedna dobrovolnice mohla nabídnout, Marcela tuto pozici dala k dispozici a ředitel Wycliffe pro střední a východní Evropu začal hledat někoho, kdo by tuto pozici mohl převzít. V té době jsem byl kazatelem Církve bratrské v Trenčíně a hledal jsem si nějaký částečný úvazek, který by se dal skloubit se službou kazatele. Když přišla nabídka pomoci rozjet Wycliffe na Slovensku, ani chvíli jsem neváhal – bylo to něco, co jsem měl v srdci už velmi dávno. Tak jsem se v roce 2003 stal propagátorem Wycliffe na Slovensku a v roce 2005, kdy bylo založena občanské sdružení Wycliffe Slovakia, jsem se stal jeho ředitelem. V roce 2006 jsme s celou rodinou strávili necelých 6 měsíců jako misionáři v Ghaně, západní Africe, takže Bůh i tento můj dětský sen splnil.

Kolik Slováků se podílí na překladatelské práci a kde působí?

Na tuto jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. V první řadě se těžko počítají, protože ne všichni Slováci zapojení do této práce jsou zároveň členy Wycliffe Slovakia. Někteří jsou členy Wycliffe v Česku, Velké Británii či Švédsku a tak o některých ani nemusím vědět. S Wycliffe Slovakia je nějakým způsobem propojených 10 či 11 lidí. Problém je i říci, kde působí, protože někteří z našich misionářů pracují v zemích, které zde z bezpečnostních důvodů nemohu zveřejnit. Další zase pracují na dálku, takže jejich kancelář a jejich skutečné působiště mohou být i tisíce kilometrů vzdálené.

Například máme překladatele, který bývá v Rwandě, ale pracuje na překladu Bible do jednoho z jazyků v Tanzanii. Nebo máme kartografku ve Velké Británii, která pomáhá mapovat jazyky a připravovat plány na překlad Bible do jazyků pevninské jihovýchodní Asie, čili země jako Thajsko, Kambodža či Laos.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jak probíhá nábor nových pracovníků, kteří by měli zájem pracovat pro Wycliffe?

Snažíme se hnutí překladu Bible zpropagovat různými způsoby ať už osobně přes různé přednášky, prezentace a kurzy, nebo přes virtuální prostor na našem webu a na sociálních sítích. Když se nám přihlásí zájemci, s každým z nich vedeme rozhovory a společně hledáme, kde je to jejich místo v Boží misi. První věc je, že mise není záležitost pro jednotlivce, ale pro tým – tedy církev. Proto se ptáme i domácího sboru, zda za tímto svým kandidátem stojí a chce do tohoto dobrodružství víry vstoupit spolu s ním. Teprve potom hledáme oblast práce, která kandidáta oslovila, přičemž to nemusí být jen překlad Bible, ale může to být množství jiných podpůrných úloh – odborníci na výpočetní techniku, učitelé, lektoři, jazykový průzkum, lingvisté, etno-umění a mnoho dalších. Dále zjišťujeme, zda daný adept má pro takovou práci obdarování a potřebný trénink a pokud ne, snažíme se v tom pomoci.

Pandemie koronaviru zásadně ovlivnila práci mnoha organizací. Měla nějaký negativní dopad i na vás?

Řekl bych, že ten dopad je i pozitivní i negativní. Ten negativní dopad spočívá v tom, že mnozí misionáři museli kvůli pandemii opustit své působiště a ne všude byla a je vybudována infrastruktura tak, aby se dalo pokračovat naplno i na dálku. Bohužel, že koronavirus neobešel ani překladatele Bible a někteří této chorobě podlehli – právě v tomto období se modlíme za kolegy v Indii, kde je situace velmi vážná. Další negativní dopad souvisí s poklesem ekonomiky z důvodu pandemie, protože mnozí naši podporovatelé byli nuceni snížit či dokonce zastavit podporu našich projektů.

No jsou i pozitivní dopady – rozvojem různých online platforem se otevírají dveře pracovat i v oblastech, kam je těžké se dostat. Práce překladatelských konzultantů, kteří museli kvůli kontrolám konceptů překladů procestovat tisíce kilometrů, což vyžadovalo mnoho peněz, času a dobré zdraví, se nyní dá dělat i na dálku. Konzultant může spojit s týmy překladatelů online a tím se tato důležitá kontrola překladů urychluje – šetří to čas, peníze a otevírá to možnosti pro zapojení i těm, kteří z této práce museli kvůli zdravotním problémům odejít.

Jaké máte plány na rok 2021?

První jsme už splnili – je jím naše nová webová stránka, ze které se velmi těšíme. Zatím se s ní teprve učíme pracovat, protože je postavena na jiné platformě než ta předchozí, ale věříme, že brzy se z ní stane živá, aktivní stránka s množstvím nových informací, příběhů a podnětů pro širokou veřejnost.

Naší velkou touhou pro tento rok je připravit nabídku pro církevní sbory, která by byla zajímavá, aby se církev na Slovensku ještě více zajímala o hnutí překladu Bible a snažila se na něm spolupracovat. Jsme totiž hluboce přesvědčeni, že mise a překlad Bible je povolání pro církev a my ve Wycliffe jsme v tomto jen takoví asistenti nebo chcete – katalyzátor změn.

Rádi bychom nabídli znovu některé naše kurzy a zorganizovali některé naše tradiční akce, ale to vše je do značné míry závislé na platných hygienických opatřeních. Tato krize nám ukázala, jak moc jsme při našem plánování závislí na Bohu – jak to píše Jakub ve svém listu: „Pokud bude Pan chtít, budeme žít a provedeme to nebo ono!“

Autor: Michal Nosál Datum: 11. srpna 2021 Foto: Wicliffe Slovakia

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář