Jsou u Mrtvého moře ještě další svitky? Další dvě jeskyně mohou obsahovat nejstarší biblické texty

Jeruzalém – V Izraeli byly na Západním břehu objeveny dvě nové jeskyně, ve kterých by se mohly nacházet další nejstarší svitky s biblickými texty.

Kumránští archeologové označili tyto jeskyně jako 53b a 53c a zkoumají, zda by v nich mohly být nové důležité nálezy související s nejstaršími biblickými texty.

V polovině minulého století bylo v jedenácti jeskyních v okolí Kumránu nalezeno přes 900 rukopisů, které jsou předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu a zájmu. Dvanáctá jeskyně s jinými svitky byla objevena roku 2017, což archeology vedlo k domněnce, že svitků by mohlo být ještě víc.

Byl nalezen bronzový hrnec na vaření a „velké množství keramiky jako džbány, láhve, poháry a nádobí na vaření, části tkaných textilií, zdobených šňůrek a nedaleko jeskyně také olejová lampa,“ informovali R. Price z Liberty univerzity ve Virginii a Oren Gutfeld z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Zatím nebyla analyzována všechna keramika z jeskyně 53b, neví se tedy, zda jsou v ní i nádoby na svitky. Textilie a šňůrky z jeskyně 53b jsou podobné materiálu z jeskyně 12, existuje tedy možnost, že v nově objevené jeskyni byly také svitky.

V lednu 2018 byla rozluštěna jedna z posledních částí svitků. Tým Univerzity v Haifě dal dohromady asi šedesát drobných zlomků pergamenu. Popisuje staré židovské svátky, které byly součástí židovského roku o 364 dnech a dnes se již nezachovávají. Konkrétně se jedná o Svátek nové pšenice, Svátek nového vína, Svátek nového oleje.

Jiné svitky nalezené v říjnu 2016 obsahují texty o Božích zaslíbeních a odměnách pro ty, kdo zachovávají Desatero.

„Jestliže budeš chodit podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a uplatňovat je, pak ti dám deště v pravý čas, aby země vydávala úrodu a polní stromy své ovoce,“ říká jeden z přeložených fragmentů.

„Dám zemi pokoj, budeš uléhat bez starostí a vyhladím zlé šelmy ze země a do tvé země nepřijde meč. Budu na tebe hledět milostivě a rozmnožím tě.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Ján Vopalecký Zdroj: The Christian Post  Foto: vimeo.com 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář