Křesťanská organizace varuje, že milionům dívek hrozí vstup do nuceného manželství 

Mezinárodní humanitární organizace World Vision vyzývá k naléhavým opatřením, která by do roku 2035 zabránila 110 milionům dívek vstoupit do nechtěného manželství.   

Nová zpráva s názvem „Boj o budoucnost“ se zaměřuje na dívky pocházející z prostředí s nízkými a středními příjmy ve čtyřiceti zemích světa, včetně dvaceti zemí s nejvyšší mírou dětských sňatků. 

Organizace předpovídá, že 52 % dívek v zemích s nejnižšími možnostmi na rozvoj bude nuceno vstoupit do manželství. Vzdělání se ukázalo jako nejdůležitější ukazatel při snižovaní rizika dětských sňatků. U děvčete, které žije v zemi s minimálními možnostmi ke vzdělávání, je o 60 % vyšší pravděpodobnost, že se stane dětskou nevěstou, než u děvčete, které žije v zemi s nejvyšší úrovní vzdělání. 

SOUVISEJÍCÍStovky křesťanů v Pákistánu z obav o život uprchlo ze svých domovů

Zpráva odhaluje výrazné rozdíly, a to i mezi sousedními zeměmi. Dívka narozená v Namibii, kde je míra dětských sňatků 7 %, bude mít třikrát více příležitostí ke vzdělávání, než kdyby se narodila v sousedním Mosambiku, kde je míra dětských sňatků 53 %. V zemi s malým množstvím příležitostí k rozvoji je osmkrát vyšší pravděpodobnost, že žena zemře v důsledku těhotenství, než v zemi s lepšími možnostmi.

Dana Buzducea z organizace World Vision, řekla pro britský portál Premier: „Představte si holčičku, kterou znáte, která by byla provdaná (často za staršího muže) a musela by tak příliš brzy vstoupit do světa dospělosti. A teď se zamyslete nad skutečností, že na celém světě je každoročně provdáno 12 milionů nedospělých dívek. To je šokující! Znepokojuje nás očekávání, že v příštích letech bude provdáno dalších 10 milionů dívek v důsledku dopadu pandemických omezení a ekonomické situace, kterou všichni vidíme kolem sebe.“ 

„Existuje také humanitární krize, jako je ta ve východní Africe, která to jen zhorší, protože donutí rodiny dělat velmi těžká rozhodnutí, aby mohly přežít. Pokud dívka nemá možnost vzdělání, omezuje to její možnosti ekonomických příležitostí v pozdějším životě a vystavuje ji to zvýšenému riziku předčasného sňatku,“ dodala. 

 World Vision apeluje na vlády, aby se zabývaly všestranným rozvojem dívek, včetně posílení jejich postavení ve společnosti, zajištění přístupu ke vzdělání a upřednostnění inkluzivního ekonomického rozvoje. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. listopadu 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář