Krize biblické gramotnosti – a co s tím můžete v roce 2020 udělat

Možná si vzpomenete na příběh z roku 2012, když sedmnáctiletá dívka v práci zkolabovala s oteklým jazykem. Ukázalo se, že celý život nejedla téměř nic jiného než kuřecí nugety z MacDonald’s. Žádné ovoce, žádnou zeleninu, jen smažená kuřata. Dost drsným způsobem se poučila, že člověk nežije jen smaženými kuřaty.

Písmo říká něco podobného o našem vztahu k Božímu slovu. Jsme víc než fyzické bytosti, které mají žít jen z ovoce, zeleniny a občas kuřecích nugetů. Jsme také duchovní bytosti, které mají žít „z každého slova, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4,4). To znamená, že pokud zanedbáváme Bibli, pak se příklad špatné stravy může stát skutečností v našem duchovním životě.

Je překvapující, jak můžeme být duchovně podvyživení uprostřed takové biblické hojnosti. Boží lid žil v minulosti většinou jen tím, že Boží slovo slyšel. Ne že by každý Izraelec na poušti měl vlastní svitek. Zato my máme tištěné Bible, e-Bible, Bible v mobilu, Bible v knihovně, Bible v mnoha různých překladech a s různým studijním vybavením.

Jsme na tom lépe? Odpovídají tomu naše znalosti a naše oddanost ke čtení Bible?

Biblická negramotnost a rozptýlení

Nezdá se. Z evangelikálních křesťanů v Americe je jich pouze 36 procent, kteří čtou Bibli každý den. Albert Mohler říká: „Naším problémem je skandální biblická negramotnost.“

Možná jsme se vinou Googlu stali tak neschopnými, že nedokážeme udržet pozornost. Možná máme kolem sebe mnoho věcí, které nás rozptylují. Někomu se místo Bible vplíží do středu pozornosti Instagram nebo FaceBook, jinému Bibli vytlačí aktivní služba a práce. Ale u jiných je to skrytější. Dokonce i jako kazatel a křesťanský redaktor, který sice hodně čte, můžu dosvědčit pokušení (a někdy i spáchaný hřích) zanedbáváni Bible. Můžeme mluvit o Bibli, číst knihy a blogy o Bibli a používat Bibli při přípravě kázání, vyučování nebo argumentace sociálních otázek. Někdy prostě děláme s Biblí všechno, jen ji nečteme. A v tom je problém.

Peter Leithart si všimnul, že mnoho křesťanských osobností od doby církevních otců až po reformaci dokázalo „mít přehled o celé Bibli – bez pomůcek a berliček, na které se spoléháme my – protože ji měli uloženou v paláci paměti.“ Takového mistrovství se nedá dosáhnout bez hlubokého a vytrvalého čtení. Jak tedy dnes číst Bibli?

 

Boj o poznání Boha v roce 2020+

Bůh nepočítá, že všichni jeho lidé budou znát Bibli stejně mistrovsky. Nebudeme všichni pastoři či učitelé. Ale máme znát Boha, toužit po něm, být mu blízko. A kromě modlitby není jiný způsob, jak Boha poznávat a být mu blízko, než slyšet jeho hlas v Bibli.

A to je ta nejhorší stránka biblické negramotnosti. Když zanedbáváme čtení Bible, nejen že ji neznáme, ale neznáme Boha. Uctíváme Boha, který se nám ukazuje ve svých slovech.

Také rok 2020 nám poskytuje mnoho příležitostí, jak být Bohu blízko díky jeho Slovu – navzdory všemu rozptylování a všem dobrým důvodům věnovat se všemu možnému jinému. Bez toho, abychom jako Marie seděli u Ježíšových nohou a poslouchali ho, budeme vystaveni silám, které umrtvují náš duchovní život a vedou spíš k tomu, abychom se navzájem kousali a požírali (Ga 5,15). Máme jít do boje a k tomu potřebujeme meč Ducha, tedy Boží slovo (Ef 6,17).

 

Plán čtení Bible

Nejen na internetu najdeme řadu způsobů, které nám pomohou pravidelně číst Bibli a přečíst ji celou za jeden rok. Zveme vás, jednotlivce, rodiny, kazatele, abyste si některý z nich vybrali a během roku Bibli přečetli (česky například http://www.vezmiacti.cz/storage/bible/rozpis_cetby_bible_denni.pdf nebo na dva roky http://btscr.cz/wp-content/uploads/2013/12/dvoulet%C3%BD-pl%C3%A1n-%C4%8Dten%C3%AD-Bible.pdf).

Problém biblické negramotnosti nevyřešíme sami. S Boží pomocí však můžeme pomoci a povzbudit více křesťanů, aby se ponořili do Bible.

Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Justin Dillehay, Ivan Mesa Datum: 5. března 2020  Foto: Wikimedia Commons Článek vám přinášíme ve spolupráci s portálem The Gospel Coalition 

 

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Je pozoruhodné, že velmi hodnotný a aktuální článek jako tento, zůstává bez diskuse . . . zatímco články mluvící o poměrně okrajových nebo politických otázkách jsou diskutovány velmi živě 🙂 Vidím v tom určitý trend, nebo se mýlím ?
    Možná to znamená mlčenlivý souhlas s výše napsaným ?

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář