Příliš mnoho křesťanů se bojí přiznat svá selhání, tvrdí v nové knize Tim Keller

Spisovatel a pastor Tim Keller začíná svou novou knihu varováním před nesprávným postojem při odpuštění.

Americký konzervativní teolog cituje známé podobenství z evangelia podle Matouše, kde král odpouští jednomu ze svých služebníků, který dluží obrovskou sumu peněz a nemůže to splatit. Sluha místo toho, aby byl vděčný, nechá uvrhnout do vězení jednoho ze svých spolupracovníků, který mu dlužil jen malou částku. Když to král zjistí, rozhněvá se a zruší své původní rozhodnutí.

Podle Religion News Service píše Keller ve své knize Forgive: „Neměla by nám uniknout konfrontační povaha tohoto Ježíšova podobenství o odpuštění. Není to příběh o tom, jak lidé přijímají Boží odpuštění a pak dychtivě šíří lásku mezi ostatní. Je to spíše příběh o člověku, který žádá o odpuštění, ale po dosažení tohoto cíle, zůstává jeho život nezměněný.“

SOUVISEJÍCÍ Tim Keller o kritické biblické teorii

Keller tvrdí, že nová kniha vychází v době, kdy Američané prožívají krizi odpuštění, částečně proto, že myšlenka odpuštění byla často zneužívána, zejména v náboženských kruzích. Někdy jsou lidé, kteří zažili zneužívání, tlačeni k tomu, aby těmto pachatelům odpustili a prostě šli dál. 

Dlouholetý pastor z New Yorku, který prodal více než tři miliony výtisků své knihy, věří, že odpuštění není možné bez poznání pravdy. Pojem odpuštění spojuje s pojmem „pokání“, který podle něj vyšel z módy.

Tento termín, jak řekl v rozhovoru pro Religion News Service, znamená být pravdivý, co se týče vlastních selhání a špatného chování.

„Slovo pokání znamená prosbu o odpuštění,“ řekl. „Pokud si nemyslíte, že jste udělali něco špatného, nečinili jste pokání.“

SOUVISEJÍCÍ – Timothy Keller o tom, jak kázat o pekle v dnešní postmoderní době

Keller, který jako pastor presbyteriánského sboru Redeemer odešel v roce 2017 do důchodu, zůstal v posledních letech aktivní, přestože prochází léčbou rakoviny slinivky. V současné době podstupuje imunoterapii, která podle jeho slov způsobila zmenšení některých jeho nádorů.

Keller, známý svým konzervativním, ale nekonfliktním přístupem, se podle RNS v posledních měsících dostal pod palbu kritiky ze strany těch, kteří tvrdí, že jeho „vítězný“ přístup k široké společnosti v tak polarizované době už nefunguje. Keller řekl Religion News Service, že takovou kritiku považuje za neopodstatněnou. Jako evangelikální pastor byl prý v New Yorku kvůli svým názorům často v rozporu s velkou části společnosti. To mu však nebránilo v tom, aby zůstal věrný křesťanským hodnotám. 

„Nikdy to nebylo neutrální území,“ řekl. „Vždycky jsme měli opozici.“

V roce 2017 Princetonský teologický seminář oznámil, že plánuje udělit Kellerovi Kuyperovu cenu za vynikající výsledky v oboru reformované teologie a veřejném svědectví, ale později od svého záměru ustoupil kvůli obavám z Kellerových názorů na ženy ve službě a práva LGBT osob.

Keller poznamenal, že v začátcích manželství své ženě občas neodpustil, přestože projevila lítost nad tím, že mu něco udělala. To mu podle jeho slov dodávalo pocit nadřazenosti, ale také mu to umožňovalo udržet si pocit, že mu bylo ublíženo. To pak vedlo k problémům, které museli řešit.

Neodpuštění může dát lidem pocit moci nad druhými, tvrdí. Podle Kellera je jedním z klíčových aspektů odpuštění to, co nazývá „chtít dobro pro provinilce“. Tato myšlenka vychází z Ježíšova příkazu, aby jeho následovníci milovali své nepřátele.

„Tajemství překonání zla tkví v tom, vnímat ho jako něco odlišného od člověka, který to zlo způsobil,“ píše. „Naším skutečným nepřítelem je zlo v člověku a my chceme, aby v něm bylo poraženo.“

Keller se obává, že v americké polarizované společnosti je odpuštění vnímáno jako slabost nebo jako něco pošetilého. Klade si také otázku, zda strach z ponížení nezpůsobil, že lidé nejsou ochotni přiznat, když udělali chybu.

„Lidé se prostě bojí vyjít s pravdou ven a říct: Opravdu potřebuji, abys mi odpustil,“ řekl. „Prostě se to bojí udělat.“

Keller jako pastor tvrdí, že cílem odpuštění je smíření mezi lidmi. Odpuštění může otevřít dveře k obnově vztahů, pokud jsou ti, kteří ublížili, ochotni své skutky odčinit.

Upozorňuje také, že odpuštění neznamená, že nevhodné chování nebude mít žádné důsledky. Zejména pastor nebo církevní vedoucí, který se provinil nevhodným chováním, může podle něj přijmout odpuštění, ale může také přijít o výsadu vrátit se do pozice duchovní autority.

Keller také zdůraznil, že důvěru po odpuštění je potřeba si zasloužit. „Ve skutečnosti si nemyslím, že když mi někdo odpustil, znamená to, že mi musí důvěřovat,“ dodal pro Religion News Service vlivný evangelikální pastor.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 17. listopadu 2022 Foto: Redeemer – Tim Keller

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář