Rektorka Univerzity Karlovy rozhodla o auditu na katolické teologické fakultě

Praha – Rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková rozhodla o interním auditu na katolické teologické fakultě (KTF). Chce prověřit napjatou situaci na fakultě poté, co škola dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi vystupujícímu smířlivě k manželství pro všechny. Vedení univerzity podle dnešního prohlášení navíc dostalo i další podněty a stížnosti, které naznačují další závažná porušení vnitřních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, studia nebo habilitačních řízení.

„Na základě všech těchto skutečností rozhodla rektorka UK po projednání ve svém kolegiu a v souladu s příslušným interním předpisem (Vnitřní kontrolní systém UK) o vykonání interního auditu na KTF UK. V rámci tohoto auditu bude provedena i kontrola hospodaření fakulty, neboť jedním z opakovaných argumentů vedení KTF UK k vzniklé situaci je vyšší efektivita vynaložených finančních prostředků fakulty,“ oznámil na webumluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

SOUVISEJÍCÍHistorik a kněz Petráček má výpověď ze školy, kritizoval konzervativce

Vedení fakulty v reakci na to na webu uvedlo, že respektuje stanovisko vedení UK, není si ale vědomo porušování vnitřních předpisů. Současně tvrdí, že žádné podněty a stížnosti, které by ho naznačovaly v pracovněprávních vztazích, studiu či habilitačních řízeních, nebyly podány a čeká, že mu je vedení univerzity poskytne, aby se mohlo podílet na jejich případné nápravě.

Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na katolické teologické fakultě v souvislosti s výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný, pozastavila se také nad způsobem, jakým fakulta o konci školitele informovala doktorandy. Děkana fakulty Vojtěcha Novotného při setkání vyzvala k uklidnění situace a ke smírnému řešení.

Vedení UK dnes uvedlo, že opakovaně upozornilo na problematický postup v této věci vedení katolické fakulty, které ale zřejmě svůj postoj k výpovědi Petráčka nehodlá změnit. Vzhledem k tomu má „rektorka UK za to, že si je zastupující proděkan KTF UK docent Jakub Jinek vědom plné zodpovědnosti za tento krok, a tím i za eskalující dění na fakultě a že urychleně nalezne adekvátní východisko, které povede k uklidnění zjitřené atmosféry uvnitř akademické obce na fakultě i na celé univerzitě“.

SOUVISEJÍCÍVýpověď Petráčka znepokojuje rektorku UK, Graubner vyjádřil děkanovi podporu

Podle vedení fakulty je děkan Novotný stále v nemocnici a zastupující proděkan Jinek nemůže jeho rozhodnutí měnit. Vedení KTF to dnes odůvodnilo i tím, že podle právního stanoviska, které si nechalo vypracovat a které poskytlo rektorce UK, je výpověď Petráčkovi platná a v souladu se zákonem a dílčí pochybení při jejím projednání s odborovou organizací není důvodem k její neplatnosti.

Vedení UK považuje katolickou teologickou fakultu za nedílnou součást nejstarší a největší univerzity v zemi. „Nadále věří, že tuto situaci lze vyřešit způsobem adekvátním akademickému prostředí, tedy korektně a kultivovaně tak, aby již nadále nedocházelo k poškozování dobrého jména KTF UK i celé Univerzity Karlovy,“ dodal Hájek.

Kněz a církevní historik Petráček vedl ve škole doktorandy. Jeho odvolání přišlo krátce před zahájením akademického roku. Petráčkovi doktorandi podle něj dostali zprávu o tom, že jako jejich školitel končí a oni s ním nemohou pokračovat, jen pár hodin poté, co sám obdržel zprávu o konci svého angažmá.

Vedení fakulty podle svého dnešního vyjádření zaslalo rektorce návrhkompromisního řešení, podle kterého zůstává Petráček školitelem doktorandů. Pracovní poměr historikovi skončí 31. října. Vzhledem k tomu, že fakulta nemůže sjednat pracovní poměr jen na vedení doktorandů, navrhuje uzavřít s Petráčkem příkazní smlouvu a přiznat mu za každého doktoranda, který dokončí studium, odměnu ve výši 50.000 Kč.

Děkan Petráčkovu výpověď vysvětluje úsporami. „Je to standardní pracovněprávní záležitost, kterou běžně nekomentuji, protože se jedná o zaměstnance fakulty. Cílem je efektivizace hospodaření fakulty,“ uvedl v srpnu. Podporu děkanovi vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner.

Petráček, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval také smířlivě k manželství pro všechny, už dříve ČTK řekl, že za nestandardním krokem vidí tlak některých českých biskupů, jimž se jeho veřejné vystupování nelíbí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 7. září 2023 Foto: Wikimedia Commons – KTF UK

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář