Sektářský trumpismus je hanbou amerického evangelikalismu

„V sobotu 12. prosince se ve Washingtonu konalo bizarní shromáždění se šofary a s chválami oslavujícími Mesiáše (zjevně odlišného od Ježíše) spolu s prorockými vizemi o Donaldu Trumpovi,“ píše v úvodu svého článku pro The Gospel Coalition Michael Horton a připomíná také reakci Beth Moore, o které jsme na Křesťan dnes informovali.   

SouvisejícíCo s falešnými politickými proroctvími?

Evangelikálové se zapojili do mezináboženského shromáždění na podporu Trumpa za účasti například Američana narozeného v Izraeli, který dostal od svého ortodoxního rabína povolení porušit šabat, aby troubil na šofar k oslavě Trumpově a ke zničení pomyslných hradeb Jericha, nebo římských katolíků modlících se k Panně Marii a ke svým svatým za zdraví a ochranu úřadujícího prezidenta USA.

 „Společná oddanost k Trumpovi překonala teologické rozdíly,“ komentoval tuto scénu Dreher.  Horton šel ve svém komentáři ještě dál a nazval to „modlářstvím, které dostalo přednost před teologií.“ „Jako služebník Božího slova se připojuji k ostatním a biju na poplach, protože byla překročena hranice duchovního cizoložství,“ směřoval svou kritiku Horton do řad evangelikálů, kteří svou oddaností Trumpovi překonávají hranici uctívání, která je určená pouze Bohu.

Pochod kolem Jericha, jak svou demonstraci nazvali podporovatelé Trumpa, měl být „budíčkem pro Kristovo tělo.“ „To, čeho jsme právě teď svědky v našem národě, je ostudné,“ píše dále Horton.  

Podle autora se jednalo o rouhání ze strany křesťanů, kteří kráčeli Washigtonem, aby v Bílém domě mohli nadále uctívat svůj kult osobnosti. „Jako služebník Písma se cítím vázán svým svědomím, abych varoval před tím, co lze považovat za kacířství – ve skutečnosti se jedná o kult v rámci určité části evangelikalismu.“

Nejedná se jen o špatné svědectví před nevěřícími, ale podle Hortona „toto modlářství brzdí církevní dílo evangelizace.“ Spásná moc evangelia, která mění lidské vnitro, se tak v pro některé stala nástrojem na dosažení světské moci.

Horton tvrdí, že hnutí podporující Trumpa se skládá hlavně z charizmatických křesťanů, které má tři příčiny:

  • křesťanský amerikanismus
  • konspirační teorie spojené s časem konce
  • evangelium prosperity

Křesťanský amerikanismus je podle Hortona spojen s vírou, že Spojené státy mají v Boží historii speciální pozici, národ, který si Bůh oddělil. „Například v nové smlouvě neexistuje žádný „svatý národ“ v geopolitickém smyslu. Kristus spíše vytvořil univerzální království a svým evangeliem přinesl spásu až na konec světa,“ argumentuje Horton.  

Toto království se skládá z těch, kteří se shromáždili kolem „Beránka, který byl zabit“, a „vykoupil svůj lid pro Boha ze všech kmenů a jazyků a národů“, aby sloužili našemu Bohu jako svatý národ “ (Zj 5, 9, 12).

Horton ve svém článku popisuje jak od 70. a 80. let ve Spojených státech vznikaly různé nebiblické teorie o časech konce, které barvitě popisovaly vytržení, Armageddon nebo pasovali do pozice antikrista různé osobnosti veřejného života.

Teorie o dramatickém návratu Krista, které dostaly místo v některých televizích jako třeba TBN – Trinity Broadcast Network, zaměřené převážně na charizmatické křesťany do také míry  ovlivnilo myšlení některých věřících, že to „překrylo Kristovo dílo na kříži,“ konstatuje Horton.     

Charizmatické hnutí založené předuchovnělé spiritualitě a tvrzeních o přímých zjeveních od Boha dobře ukazuje komentář Erica Metaxase k vizi zakladatele protestů na podporu Trumpa: „Když vám Bůh dá vizi, nepotřebujete vědět nic jiného.“ Někteří křesťané podle Hortona očekávají, že  jejich samozvaní apoštolové jim poskytnou jasnější a relevantnější slovo než například Izaiáš, epištola Římanům nebo Janovo evangelium. Když se ale církev snaží získat politické privilegium, ztrácí důvěru v moc Ducha svatého, která pracuje prostřednictvím evangelia, a sděluje světu, že pro svůj úspěch potřebuje světskou podporu,“ píše dále Horton.

„Nedotýkejte se Božího pomazaného služebníka,“ nejsou prorocká slova o Kristu, ale o vůdcích, který se Ježíše dovolávají.

Když se tyto tři ingredience smíchají s kultem osobnosti, není divu, že ve Spojených státech existuje něco, co Horton nazývá křesťanský trumpismus. „Ačkoli to nemá nic společného se seriózní politikou nebo seriózním křesťanstvím, je to vyvrcholení mnoha desetiletí zneužívání obou,“ uzavírá svůj komentář pro křesťanský konzervativní portál The Gospel Coalition profesor systematické teologie a apologetiky na Westminsterském semináři v Kalifornii Michael Horton.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – Trump

Tags: ,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář