Souzenou poslankyni smysl pro humor neopouští

Sleduji příběh Päivi Räsanenové, finské parlamentní poslankyně a exministryně vnitra, toho času souzené za veřejné vyjádření názoru na homosexuální praktiky. Názoru negativního – na základě Bible. 

Päivi Räsänenová je kromě výše uvedeného také věřící křesťankou, která bere poselství Písma svatého vážně.

Myslí si například, že když se Bible staví k homosexuálním praktikám odmítavě – což nikdo, kdo Bibli zná, nemůže popřít – a když základem věrouky luterské evangelické církve je učení Bible, pak by stejná církev neměla být oficiálním partnerem homosexuálních pochodů Helsinki Pride, což se v roce 2019 stalo.

SOUVISEJÍCÍZačal soud s finskou političkou, Räsänenová přišla s Biblí v ruce

Bez ohledu na to, co si kdo o dané problematice myslí, nelze říci, že by její úsudek postrádal logiku.

Kromě toho je také souzena za své názory – opakuji: za názory – týkající se homosexuálních praktik, které zveřejnila v brožuře (veřejně dostupné, ale určené pro vnitřní potřebu luterské církve) a které vyjádřila v jednom pořadu veřejnoprávní stanice Yle. (Zde odbočka: Kdyby měly soudy všude na světě řešit obsah vnitrocírkevních materiálů týkajících se „kontroverzních“ námětů, nedělaly by nic jiného.)

V pondělí 24. ledna se konalo u helsinského distriktního soudu první stání, na pokračování procesu si budeme muset počkat do 14. února. Příslušný paragraf finského trestního zákona říká, že nejvyšší trest za zločin „etnické agitace proti skupině osob“ (zde proti homosexuálům) lze uložit až dva roky vězení. Má se za to, že Päivi Räsanenové spíše než žalář hrozí pokuta, ale to jsou spekulace. Podle mého osobního názoru jediný spravedlivý verdikt musí znít: Nevinná! Všechno jiné by bylo v principu špatně.

Ale nepředbíhejme.

Päivi Räsanenová den po soudu (25. 1.) zveřejnila na svém Twitteru kreslený vtip převzatý ze serveru finského listu Iltalehti (Večerník), který se jí týká. Je nejen pro pousmání, jak takové obrázky obvykle bývají, ale vyjadřuje absurditu celé kauzy. Jelikož nemám autorská práva k tomuto dílu, mohu nabídnout níže pouze odkaz. Anekdota zobrazuje výjev ze soudní síně, kde Räsänenová (na obrázku vlevo), „zatvrzelý zločinec“ na lavici obžalovaných, říká:

● Křesťanka sama je největší z hříšníků.(Myslí tím samozřejmě sebe.)

Na to reaguje státní zástupkyně Anu Mantilaová:

● Ona stále pokračuje v urážkách a hanobení skupin lidí. Teď nazývá křesťany hříšníky.

Kdo chce, porozumí.

ODKAZ NA VTIP ZDE

Autor: Luboš Stejskal Zdroj: blog autora Datum: 28. ledna 2022 Foto: Facebook – Päivi Räsanenová

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

2 Komentáře

 1. V sekulárním (nenáboženském) státě nelze argumentovat pomocí Bible. Pak bychom musleli připustit argumentaci také pomocí Koránu. Z hlediska státu není mezi Biblí a Koránem rozdíl.

  Je ještě jiný důvod, proč neargumentovat Biblí. V Knize Exodus 22,17 najdeme větu: „Čarodějnici nenecháš naživu.“ Je zřejmé, že toto ustanovení je už překonané. Bible je stále stejná, ale její výklad se vyvíjí. Jakýkoliv výklad musí být v souladu s celou Biblí. Základním principem Bible je láska. S láskou je nutné pohlížet i na homosexuály, lesby a transsexuály. Tito lidé nezřídka velice trpí. Nelze je proto jednoduše označit jako hříšníky. Hříšníky jsou jen tací, kdo se dopouštějí styku, jež je v rozporu s jejich přirozeností.

  Základní pravidlo zní: Není správné vybrat nějaký citát z Bible a na něm vystavět svoji argumentaci. Křesťan se nemůžeřídit jen literou Bible, jak to udělala Räsanenová. Musí se řídit duchem Bible a ten velí přistupovat k menšinám ve společnosti s pochopením jejich trápení.

  Odpověď
  • Je třeba s pochopením a láskou říkat, že hřích je hřích. To je pouhé potvrzení Bible, tak to v Bibli je. Neměla by se Bible dát na index?

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář