Procházej: pastor

Stalo se to nedlouho po mém obrácení. Doslechl jsem se, že člověk, kterého jsem si vážil a který byl mým duchovním vzorem,…