Procházej: sebevražda

Dostal jsem dopis s následující prosbou: V minulém sejití v našem sboru jsem slyšela v kázání  o sebevraždě toto: Bratr, který mluvil, řekl,…