Vatikán tvrdí, že dohoda s Čínou přináší plody

Peking –  Provizorní zářijová dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně  jmenování biskupů (22. 9. 2018) již přináší své plody. Situace církve v Číně je však mnohem komplikovanější než se může jevit na první pohled.

Přibližuje ji katolická agentura AsiaNews, podléhající Papežskému institutu zahraničních misií, která na sklonku minulého roku informovala o vyřešení neregulérní situace v čínské diecézi Min-tung s přibližně 100 tisíci věřícími. Tato diecézní komunita trpěla již déle rozdělením, vzniklým v důsledku rozhodnutí čínských úřadů dosadit na místo biskupa (Kuo Si-ťin), řádně jmenovaného papežem, jiného ordináře (Čan S‘-lu), který přijal biskupské svěcení bez papežova pověření. Ze šedesáti kněží této diecéze jich 54 zachovalo poslušnost původnímu biskupovi, zatímco 7 kněží se příklonilo k biskupovi, dosazenému státními úřady a exkomunikovanému.

Letos v září papež, po podepsání zmíněné dohody, obnovil plné společenství všem sedmi čínským biskupům, kteří byli jmenováni pouze státními úřady, včetně tří z nich, kteří byli  exkomunikováni, protože přijali biskupské svěcení bez papežova jmenování, což se týkalo i zmíněného biskupa (Čan S‘-lu) diecéze Min-tung. Její původní, papežem jmenovaný biskup (Kuo Si-ťin), se proto rozhodl přenechat vedení diecéze tomu (Čan S‘-lu), kterému nyní papež obnovil plné církevní společenství, a sám se stal – se souhlasem čínských úřadů – jeho pomocným biskupem. Je tak prvním ze sedmnácti biskupů, nemajících státní souhlas k biskupské službě, který dostal příslušné schválení čínských úřadů.

Spletitou situaci vysvětluje pro agenturu AsiaNews otec Luo Wen, jeden z tzv. podzemních kněží diecéze Min-tung, věrných papeži a původnímu biskupovi: „Stali jsme se »podzemními«, protože Svatý stolec, neuznal státem dosazené biskupy, a my jsme odmítli svátostné společenství s nimi. Dnes přijímáme státního biskupa za svého také z věrnosti Svatému stolci. Tehdejší odmítnutí a dnešní přijetí má proto tentýž zdroj,“ říká bývalý podzemní kněz z diecéze Min-tung.

Konec epochy tzv. podzemní církve v Číně potvrzuje také jeden z čínských biskupů, přestože dosud neobdržel státní souhlas, mons. Wej Ťing-i, v rozhovoru pro internetový portál Vatican Insider:

„Kněží i věřící laici – říká podzemní biskup Wej – se mne ptají, co mají dělat po tom, k čemu nyní došlo v diecézi Min-tung. Řekl jsem jim, že nastolení jednoty mezi dvěma tamějšími biskupy zahrnuje přijetí »státního biskupa« všemi »podzemními« kněžími a zároveň žádost o registraci podzemních kněží a jejich aktivit u příslušných státních úřadů. To vyžaduje upřímnou snahu na obou stranách. Zejména registrace kněží a církevních aktivit u státních úřadů vyžaduje komunikaci a dialog s vládou. Musíme se připravit psychologicky. A v jakékoli situaci, před každým problémem, musíme postupovat krok za krokem a hledat jednotu, protože si to žádá naše víra.“

„Na cestě církve – shrnuje dále celkovou situaci biskup Wej (diecéze Čchi-čchi-cha-(r), provincie Chej-lung-ťiang) –  nejsou ztracení či opuštění. Všichni jdeme ruku v ruce s Marií. Ježíš nám říká, že je s námi každý den, až do konce časů. A my máme účast na jeho vítězství. V našem srdci převažuje vděčnost za spoustu věcí, které se v církvi v Číně nyní dějí, protože vidíme, že utrpení zakoušené na této cestě nepřišlo vniveč,“ říká podzemní biskup Wej pro italský portál Vatican Insider.

„Objektivní fakta o smíření a návratu k veřejnému svátostnému společenství mezi dvěma »zónami« katolíků v Číně – komentuje Gianni Valente pro portál Vatican Insider – svědčí o změnách velkého významu v církevním životě. Do pohybu se dává nová dynamika, jež má silný dopad, obvykle ignorovaný, ba zastíraný politickými interpretacemi, jimiž mediální mainstream nadále prezentuje situaci a život křesťanských komunit v Číně.“

Reverend s rabínem napsali otevřený dopis čínskému prezidentovi

Na druhou stranu pastoři a křesťanští věřící jsou nuceni přihlížet demolicím kostelů, zatýkání čelí celé kongregace. Podle letošních zpráv je téměř jeden milion ujgurských muslim držen v čínských koncentračních táborech k reedukaci.

„Opravdovou zkouškou vyspělé civilizace není její prosperita, technologická vyspělost nebo síla, nýbrž přijetí a tolerance. Žádná země, malá ani velká, se nemůže nazývat vyspělou – nebo dokonce být světovým lídrem – když zamezuje modlitbám věřících,“ zdůraznili reverend s rabínem. „Spíš než vyvolávat dojem, že je čínská společnost ohrožována náboženskou svobodou, by se měla Čína stát světovým lídrem, který zná hodnotu pluralismu a různosti ve své společnosti,“ uvedli. „Moje osobní zkušenost s čínskými křesťany je ta, že jsou neskutečně vlastenečtí a podporují svou vládu,“ doplnil Moore v rozhovoru pro The Christian Post.

Sam Brownback, americký velvyslanec pro mezinárodní náboženskou svobodu, vystoupil proti posledním zákrokům vůči čínským křesťanům, při kterých bylo ve městě Čcheng-tu na jihozápadě Číny zatčeno více než 100 věřících. Pastor sboru Wang Yi byl obviněn z podvratné činnosti proti státu. „Čína používá stále tu stejnou starou písničku: využila politická obvinění z podvratné činnosti k útoku na pastora Early Rain Church Wanga Yi a jeho manželku Jiang Rong jen kvůli jejich víře. Čína musí respektovat náboženskou svobodu zaručenou čínskou ústavou,“ napsal Brownback na Twitteru.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas  the Christian Post  Foto: Wikimedia Commons, ilustrační

 

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Jan Krásenský

    Každá smlouva přináší plody, jde o to jaké jsou. Dobrý strom přináší ovoce dobré. I Mnichovská dohoda přinesla své plody, i tehdy se jednalo bez účasti těch, kterých se dotýkala. Stejně tak se stalo v Číně. Bůh chraň čínské katolíky! Ani tak ne před marxistickou mocí, ale před ztrátou víry.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář