Vatikán v novém dokumentu brojí proti eutanazii, prý je to vražda

Vatikán – Vatikán v nově vydaném dokumentu znovu ostře formuloval odmítavé stanovisko proti eutanazii a asistované sebevraždě a označil je za neospravedlnitelný „akt vraždy“. Politikové a země, které eutanazii podporují nebo umožňují, jsou podle katolických dogmatiků „spolupachatelé zločinu“. Vyplývá to z textu připraveného Kongregací pro nauku víry, napsala dnes agentura Reuters.

Dvacetistránkový dokument nazvaný Milosrdný Samaritán shrnuje dřívější vyjádření vedení katolické církve na eutanazii, ve svých formulacích je však velice nesmlouvavý. „Eutanazie je vskutku aktem zla, a to v každé situaci a za každých okolností. Jde o vraždu, kterou nelze nijak ospravedlnit a u níž nelze tolerovat jakoukoli součinnost a pasivní či aktivní spolupráci,“ stojí v textu. Uzákonění eutanazie je podle něj důkazem „úpadku právních systémů“.

Vatikán se explicitně zmiňuje i o zákonodárcích, kteří se podle něj tím, že možnost eutanazie či asistované sebevraždy zavedou jako zákonnou možnost, stávají „spolupachateli těžkého hříchu“. Katoličtí zdravotníci musejí mít vždy možnost s ohledem na své svědomí odmítnout se podílet na vyžádané eutanazii.

Eutanazie obecně znamená možnost úmyslně usmrtit pacienta s nevyléčitelnou nemocí na jeho vlastní žádost, a to za účelem zkrácení jeho utrpení. Jako asistovaná sebevražda se označuje součinnost lékaře, který poskytne pacientovi na jeho žádost smrtící substanci, kterou však smrtelně nemocný posléze aplikuje sám. Ve většině zemí je eutanazie nezákonná, uznává ji jen velmi málo států. Jako první na světě ji v roce 2002 legalizovalo Nizozemsko, umožňuje ji například také Belgie, Lucembursko, Kolumbie a Kanada. Na cestě k dekriminalizaci eutanazie a asistované sebevraždy je také portugalský parlament a na Novém Zélandu se o možnosti legalizace eutanazie bude konat v říjnu referendum.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 22. září 2020 Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

Tags: ,,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář