Více než 3 000 křesťanů se připojilo k MacArthurovi v dokumentu proti sociální spravedlnosti

Washington – Více než 3 000 evangelikálních křesťanů a organizací se připojilo k známému teologovi a pastorovi Johnovi MacArthurovi při schvalování výroku o sociální spravedlnosti a údajných nebezpečích, které koncept představuje pro evangelium.

Toto prohlášení pochází z nedávné serie článků MacArthura, ve kterých označuje sociální spravedlnost za skutečnou hrozbu pro evangelium. „Jasnost těchto otázek posílí věřící a církve, aby odolávali náporu nebezpečných a falešných učení, které ohrožují evangelium, zkreslují Písmo a odvádějí lidi od milosti Boží v Ježíši Kristu,“ je napsáno v úvodu.

„Konkrétně jsme hluboce znepokojeni tím, že hodnoty zapůjčené ze světské kultury v současné době podkopávají Písmo v oblasti rasy a etnického původu, mužství a ženství a lidské sexuality. Biblické učení o každém z těchto předmětů je zpochybňováno v zájmu o sociální spravedlnost,“ uvádí dokument.

„Pokud nebudou doktríny Božího Slova v těchto bodech nekompromisně potvrzovány a obhajovány, existuje důvod předvídat, že tyto nebezpečné myšlenky a poškozené morální hodnoty rozšíří svůj vliv na jiné oblasti biblických doktrín a zásad,“ píše se dále.

Po tomto úvodu prohlášení pokračuje 14 body boje za evangelium, o nichž se signatáři shodli, že je třeba je objasnit. Ve vyhlášení se argumentuje, že s výjimkou vazeb na původní hřích skrze Adama, lidé by neměli být obviňováni za hříchy svých předků. Řešení problémů lidské sexuality je v podpoře biblického manželství.

Toto vyjádření je také proti rasové segregaci a systémovému rasismu. „Popíráme, že Bible může být oprávněně používána k podpoře nebo ospravedlnění předpojatosti, předsudků nebo pohrdání jinými etniky. A důrazně popíráme, že přednášky o sociálních otázkách jsou stejně důležité pro život a zdraví církve jako kázání evangelia a výklad Písma,“ uvádí se v prohlášení. „Historicky takové věci nevyhnutelně vedou k odklonu od evangelia.“

Ryan Burton King, pastor Grace Baptist Church ve Velké Británii, řekl, že byl pozván, aby podpořil toto prohlášení, ale že je nemůže podpořit „s čistým svědomím“. Toto prohlášení zůstává podle mého názoru cynickým, zavádějícím dokumentem, bylo napsáno nevhodnými lidmi, v nesprávné době, špatným způsobem a se špatnými motivy v pozadí,“ prohlásil King.

 

Překlad: Michal Nosál Zdroj: The Christian Post Foto: Grace Community Church 

 

1 Komentář

  1. Falešné výklady Písma
    Falešné výklady Písma, znásilňování textů způsobem, aby mluvili to, co chce řečník či pisatel výkladu říci, to je žel běžná praxe. JEDINÝ SPRÁVNÝ VÝKLAD pro ten daný oddíl a dobu VLASTNÍ STVOŘITEL. Jeho slovo je živé, tedy mluví k živým a chce jim říci to, co buď chtějí slyšet, nebo nechtějí a překroutí jeho smyl, aby nemuseli doznat pravdu. Tolik jsem takových slyšel v různých denominacích, až je z toho hanba. Pak se nelze divit, že katolická církev ztratila autoritu a bojí se stát za zásadami Písma, ostatní denominace nakazila idea humanizmu, která mimochodem je krvavější, než druhá světová válka. A skutečnost, že šedé eminence lidstva usilují o třetí světový konflikt, majíce plnou pusu slova mír je odporné, až hnusné. Politici a lídři rovněž nejsou nositeli pravdy, ale lží a pomluv. Justice mravně padla již v době Ježíše, jak se popisuje v příběhu o nepravém soudci. Dnes jen v obludných rozměrech. Quo vais domine?

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář