Židovské organizace odsuzují americké presbyteriány za rezoluci, která nazývá Izrael státem apartheidu 

Židovské organizace ve Spojených státech odsoudily nedávné přijetí rezoluce Presbyteriánské církve (USA), která označuje izraelské zacházení s Palestinci za „apartheid“.

Minulý pátek hlasovali delegáti Valného shromáždění PC(USA) v poměru 266-116 pro přijetí předlohy, která prohlašovala, že Izrael je státem apartheidu kvůli svému zacházení s palestinskými územími.

Rabín Eric Greenberg z losangeleské židovské organizace pro lidská práva z Centra Simona Wiesenthala tvrdí, že největší presbyteriánská denominace v USA vydává falešné svědectví. 

„Vedení PCUSA porušilo Boží přikázání nevydávat falešné svědectví, učinilo se bezvýznamným ve světě usilujícím o mírové řešení a zesměšnilo upřímný dialog a mezináboženské vztahy,“ uvedl podle Christian Post Greenberg v prohlášení krátce po hlasování. 

SOUVISEJÍCÍBývalý hlavní moskevský rabín varoval před nárůstem antisemitismu v Rusku

Jackie Subarová z Ligy proti hanobení tvrdila, že rezoluce „bude mít vážné a škodlivé důsledky pro vztahy PCUSA s židovskou komunitou“.

„Volba použití tak jízlivého a démonizujícího termínu, jako je apartheid, nebo ještě hůře, přirovnání jednání Izraele k jednání nacistů během holocaustu, nahrává nezdravému diskurzu, který navzdory všemu bezpráví na světě staví Izrael, a pouze Izrael, do pozice jedinečného zla mezi národy,“ napsala Subarová.

„Tato rezoluce navíc nijak konstruktivně nepřispěje k porozumění a míru mezi oběma stranami ani nepodpoří vytvoření podmínek, které by mohly vést k přímému jednání, a nakonec k řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě dvou států s bezpečností, sebeurčením a důstojností pro oba národy.“

V dokumentu církve se uvádí, že „zákony, politika a praktiky izraelské vlády vůči palestinskému lidu naplňují mezinárodní právní definici apartheidu“.

„Apartheid je právně definován jako nelidské jednání páchané za účelem nastolení a udržování nadvlády jedné rasy nad jakoukoli jinou a její systematického utlačování,“ uvádí se v dokumentu.

Denominace dále tvrdí, že Izrael naplnil definici apartheidu vytvořením „dvou souborů zákonů, jednoho pro Izraelce a druhého pro Palestince, které upřednostňují izraelské Židy a utlačují Palestince“, údajným porušováním lidských práv a popíráním palestinského nacionalismu.

SOUVISEJÍCÍ – Ruský vrchní rabín kritizoval Lavrova za výroky o Hitlerově židovském původu

„Pro mnoho křesťanů je obtížné veřejně kritizovat politiku izraelské vlády ze strachu, že i oprávněná kritika může být považována za protiizraelskou nebo antisemitskou nebo charakterizována jako navážení se do Izraele,“ píše se v odůvodnění rezoluce. 

„Naše povolání křesťanů znamená, že někdy musíme vystoupit ze své komfortní zóny a riskovat kontroverzi a kritiku ze strany lidí nebo organizací, s nimiž jako denominace přicházíme do styku.“

Presbyteriáni za mír na Blízkém východě ve svém prohlášení prohlásili, že toto rozhodnutí „neodráží názor členů PCUSA“. Tato organizace se podle Christian Post ohradila proti způsobu, jakým byla celá rezoluce projednávána a diskutována během valného shromáždění. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 31. července 2022 Foto: Pixabay – Jeruzalém

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář