Dan Drápal / Očekávání konce

Očekávání konce je zcela oprávněné. Konec nastane. O jakém konci to ale píšu? Píšu o vesmíru a o každém z nás. Stvořený vesmír má svůj počátek a bude mít i svůj konec. Podobně každý z nás byl jednou počat a jistotu, že zemřeme, stoprocentně sdílejí jak věřící, tak nevěřící. Byť se liší v tom, co se s námi vlastně stane. 

V Listu Hebrejům se píše: „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud“ (9:27 B21). Tato skutečnost dává našemu životu význam a důstojnost. V tomto časném životě jde o věčnost. Rozhodujeme se, kde budeme věčnost trávit, zdali s Bohem, nebo bez Boha. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Ještě k iniciativě smíření

Toto vědomí leží na některých lidech jako těžké břímě. Nabízejí se dvě cesty, jak z vážnosti této situace uniknout. První je víra v reinkarnaci (převtělování). Po smrti se staneme něčím nebo někým jiným a budeme pokračovat. Pro věčnost se tedy rozhodovat nemusíme. 

Druhou je lidová víra v očistec. Zdůrazňuji „lidová“, protože podle katolického učení z očistce nevede cesta do pekla. Má-li tedy někdo jistotu očistce, má mít i jistotu života věčného. Nicméně podlé mé zkušenosti to řada katolíků neví. Očistec jim poněkud otupuje a zamlžuje otázku volby, před níž stojíme. Mají za to, že pokud tady na zemi něco pokazili, odtrpí si to v očistci. 

Jenže ono je to na ostro. Žádný reparát. Žádný druhý termín. Buď – anebo. 

A nevíme dne ani hodiny. Pán Ježíš jednou vyprávěl podobenství o úspěšném rolníkovi, který říkal své duši: „Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.“ Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“

Nikdo z nás nemá jistotu, že si této noci nevyžádají naši duši. Proto musíme být připraveni. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Ale jak? Tím, že činíme pokání a žijeme v Božím odpuštění a v Boží milosti. Tím, že máme obecenství s Bohem a jeho Synem Ježíšem Kristem, a jdeme životem ve vědomí, že věčnost přijímáme jako dar. Nespoléháme tedy na sebe. Ani na svou zbožnost ne. 

A tak máme na jedné straně ty, kdo jsou přesvědčeni, že po smrti nebude nic. I ti jsou zmíněni v Knize knih. „Jezme, pijme, neboť zítra zemřeme.“ A na druhém pólu jsou ti, kteří „mají Syna“ (viz 1J 5,11-12). 

Připraveni musíme být. Protože nevíme, zda si dnešní noci nevyžádají naši duši. Nebo jestli nás zítra dopoledne nepřejede auto. Nebo jestli na nás nespadne věž, jako na ty v Siloe. Nebo jestli nezemřeme na COVID. Nebo na očkování proti COVIDu, že. Opakuji: Připraveni musíme být.

A jak to bude s celým vesmírem? I ten bude mít svůj konec. Někteří ho očekávají už brzy. A možná mají pravdu, protože nikdo, ani Syn, neví, kdy konec nastane. Někteří jsou fascinováni jízdním řádem, který nacházejí v Písmu, zejména v knize Zjevení. Vyčítají z Písma různé podrobnosti, zkoušejí odhady, kdy to bude, a zpravidla se na ten konec těší. Nastane nějaká nová skutečnost, třeba plán na celoevropský COVID pas, a někteří už volají: „Už je to tady!“ „Tak už nás čipujou!“ (To jsou autentické reakce.) Kniha Zjevení se začíná naplňovat! (To už není přímý citát, ale myslím, že jde o věrné vyjádření smýšlení těchto lidí.)

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Očkování – projev nevěry?

Jsem skeptik. Mimo jiné asi z toho důvodu, že znám dějiny. A vím, že „už je to tady!“ volali někteří lidé v desátém století a v patnáctém století a v třináctém století a v minulém století… zkrátka vždy. Zatím se všichni spletli. A nemyslím si, že byli všichni hloupější než my. Nemyslím si, že byli všichni méně zbožní než my. Proč bych se při úvahách o konci neměl splést také, když se spletli lidé šlechetnější nežli já? 

Osvícenství nastoupilo po děsivých, krutých válkách vedených údajně o správné křesťanské učení. Evropská unie přišla po dvou děsivých, krutých světových válkách. Motivy jejích zakladatelů byly dobré – duchovními otci myšlenky sbližování evropských národů byli přesvědčení (a přesvědčiví) křesťané. To až později se objevily věci, které se nám právem nelíbí. 

Motivy byly dobré, a mnohé se podařilo, ne že ne. A spousta věcí brala – a bere – nepěkný obrat. 

Mnozí křesťané jako by nedokázali (a možná ani nechtěli) nést složitost dnešního světa. Pak prohlašují EU jako takovou za „satanskou“. 

Jsem rád, že žiji v EU. Že nemáme politické vězně. Že se příslušníkům sekt neodebírají za živa orgány na transplantaci. Že když na Slovensku zastřelí novináře, padne kvůli tomu vláda. Že odpadlíci nejsou likvidováni na základě fatwy. 

Jistě, je tu hodně věcí, které se mi nelíbí. Zejména se mi nelíbí, když někteří prosazují, aby děti neříkaly mamince a tatínkovi „maminko“ a „tatínku“. Nebo když americký prezident říká „rodící lidé“ místo „matky“. A mohl bych jmenovat spoustu dalších věcí. 

Současný svět není černobílý. A mám pocit, že pokud ho křesťané za černobílý prohlašují, stávají se zmařenou solí. Ano, vyznat se v něm je těžké, snad nemožné. Jsou věci, v nichž je dohoda nemožná. Věc, které se nemohou stát předmětem kompromisu. Ale je spousta příležitostí „pracovat ku pokoji“, usilovat o smíření, odmítat zjednodušování, ba dokonce i přiznat chybu… 

Jednou toto vše skončí. A potom přijde soud. Věřím, že kdo se drží Ježíše Krista, bude pro tuto zemi požehnáním. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teologa a publicista Datum: 10. června 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,

10 Komentáře

 1. Nedávno jsem na facebooku shlédl video s vystoupením jednoho pastora na obsah Žalmu 91. S velikou vírou a vhledem rozebíral jednotlivé pasáže a přenášel je a porovnával s dnešní dobou. Můžeme tento žal nebo cokoli jiného z Písma znát třeba zpaměti, ale pokud nebudeme do určité míry duchovně zralí (to je třeba brát jako realitu) nebude a ani nemůže být pro nás Písmo skutečnou životní oporou. Každý máme svou cestu, každý jsme jedinečný Abraham a stejně jako jeho vedl Bůh i nás vede náš Pán. Nestrachujme se, radujme se a hlavně, žijme …

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Žalm 91 je bezesporu nádherný a obsahuje velké zaslíbení. Krásné je také Ježíšovo kázání na Hoře. To mi pomáhá ve chvílích úzkosti. Lze se radovat i když člověk prochází náročným obdobím? Lze, ale je to jiná radost než znají světští lidé. Není to radost z úspěchů, zdraví, štěstí. Je to radost z Ježíše Krista a Jeho přítomnosti. Ano, hlavně žijme. Protože náš čas je skutečně omezený. Žijme tak, jak nás k tomu vede náš Pán. To je jediná cesta, jak se zbavit veškerého strachu a úzkosti. I když se nám někdy věci vymknou z rukou, Ježíš je stále přítomný a má všechny naše záležitosti pevně ve svých rukou. Samozřejmě jen pokud my sami se z Jeho rukou nevyvlékneme.

   Odpověď
 2. Děkuji za článek. Jak říká Ježíš, máme být připraveni a naše lampy mají hořet (Lk 12:35). Kdo si ale někdy reálně zkusil opravdu dlouho čekat na nějakou událost, přičemž ji nemohl uspíšit, ví, jak je to těžké. Život křesťana je často jako Žalm 119 — téměř nekonečné čekání na Pána.

  Odpověď
 3. Kdyby novináře dala zastřelit slovenská vláda, byl by její pád známkou demokratické kultury. Takhle mohou speciální služby různých státu páchat útoky od falešnou vlajku a vyprovokovat politický pohyb, který se bude hodit zadavatelům..

  Odpověď
 4. Autor to jistě myslí dobře. I kdyby byly čipy (např. pan profesor Prymula o jejich možnosti mluví jasně), které odpírače vyřadí z obchodních transakcí (což bude asi nutnost) a i kdyby se všichni měli pak i třeba něčemu klanět jako při „Black live matters“ (což je samozřejmě správné a přivítal bych od autora obhajobu tohoto jevu, aby křesťany uklidnil a správně nasměřoval), vůbec o ničem to ještě nesvědčí. Možná by pak mnohým ustrašeným křesťanům pomohl i článek typu: „Proč jsem čipovanec“.

  Dnes již (i díky autorovi) víme, že Zjevení se odehrálo až na jisté pasáže v prvních stoletích a Kristův příchod je možná v nedohlednu. Nás čeká spíše doba obnovy a prosperity, kdy sjednocená církev ustaví na zemi Království (jak praví autorem překládaný Bill Johnson). Přes autorovu občanskou uvědomělost, politickou bdělost a křesťanskou ostražitost mu mám jedno za zlé. Mluví o nějako covidovém očkovacím pasu. Tím zřetelně nahrává konspirátorům a odpíračům. O ničem takovém se nemluví ani nejedná a autor by to měl vědět. Je to například jasně vidět i z webu Ministerstva zdravotnictví:

  Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody“. http://web.archive.org/web/20201221132428/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

  A nebuďme tak tolerantní jako MZ. Dobrovolnost ano, ale následky špatné volby si každý ponese osobně a je třeba mu to dát pocítit. Až přijde v září silná vlna, která zřejmě postihne i očkované, bude třeba adresně ukázat na viníky prstem! Docela bych se tedy přimlouval za omezení lidských práv odpíračům, jako je cestování, volný pohyb, vzdělání a třeba nakupování. Resp. odebrat je v zájmu dobrovolnosti všem a vrátit pak jen těm, kteří se znovu nechají naočkovat.

  Odpověď
  • Pane Drozda, reaguji na Vaší přísnou ne-logiku. Jestliže konkrétně v září očekáváte silnou vlnu epidemie, která postihne i očkované, tak kde je potom význam a účinnost vakcinace? Co je tedy vlastně zdrojem strachu? Je zajímavé, že důsledky pouze této nemoci je nutné dát konkrétním viníkům pocítit. Všechny ostatní nemoci jsou věcí pouhé náhody, neadresnosti, vlivu špatného okolí, ale především – omylů z Boží strany. Ano, zde je potřeba s „velkou láskou k bližnímu a především k vlastní malosti a nemohoucnosti“ vykazovat milosrdnou toleranci.

   Odpověď
  • A právě proto budou neočkovaní volit stranu, která jim dobrovolnost bude garantovat. Největší problém v další vlně budou naočkovaní šiřitelé viru bez roušky ale ono už se dneska ví, že ta účinnost je kolem 40 procent tak se jim to vymstí :). No a pokud byl Egypt předobrazem tak náš čekají ještě vlny další.

   Odpověď
  • Určitě je potřeba mít více jasno v eschatologii. Ano, můžeme zemřít kdykoliv, na druhou stranu konec nenastane třeba zítra, podle http://dan-drapal.cz/vzdy-pripraven/, protože nejdříve musí dojít ke zjevení toho člověka bezzákonnosti, syna záhuby, podle 2. Tes 2 či podle Daniela. Ano pan Drápal je schopen současně věřit oběma extrémům, ten první podle p. Mihála, že jeden konec čili vytržení může přijít kdykoliv a ten druhý dominionismus, jak píšete o době prosperity a vlády Sjednocené církve. Nejen podle vyznění tohoto článku pan Drápal více věří na to nedohledno, cituji „Jsem skeptik. Mimo jiné asi z toho důvodu, že znám dějiny. “ Pokládá se za odborníka přes dějiny. Ale nikdy v dosavadní historii světa nebyly podmínky pro příchod člověka bezzákonnosti lepší. Co se týče možností centrálního přehledu a kontroly nad tím, co kdo říká, čemu věří, co čte, co kupuje, co prodává, s kým se stýká atd. se různé nástroje vylepšují každým dnem. Jak píšete ohledně toho pasu.

   Je pravda, že zatím žijeme v období, kdy jsou nejméně 2 či tři světové mocnosti a přitom člověk bezzákonnosti bude vládnout sjednocenému světu. Ale stačí jedna velká a krátká krize, spojená snad i s válkou a zvítězí jedna mocnost a ty další dvě budou poraženy. Cesta pro člověka bezzákonnosti tak může být během několika málo let doširoka připravena. Co ta Sjednocená církev, přivítá jej či odmítne?

   V jedné z posledních Mojžíšových promluv Bůh na hoře Gerízímu předkládá lidem varování i zaslíbení Dt 27,11-28,69. Mohou být současné události okolo koronaviru varováním? Jedná viditelná církev podle tohoto textu, uposlechne Hospodina, bude činit pokání? Nebo naopak vrhne všechny své síly, jako např. p. Drápal, v boji proti konspirátorům?

   Odpověď
   • Autor je samozřejmě odborníkem na dějiny. A nejen na dějiny. Umí se vyjádřit snad úplně ke všemu. Ale i já dobře vím, jak Mao sledoval lidi pře internet, Stalin kontroloval bezhotovostní finanční transakce a Hitler vyhlásil válku státu Izrael. Jakobíni okamžitě našli odpůrce podle obličeje z kamer u kostelů. A nejhorší je, že všichni editovali lidský genom a měli možnost sledovat svět skrze satelity. A každý z nich působil globálně a nebylo ani kam emigrovat. To vše už tu bylo! Navíc je zcela logické, že čím dále jsme od Kristova prvního příchodu, tím dále jsme i od jeho druhého příchodu. A navíc charismatické hnutí bylo vždy umírněné ohledně konce světa, vzpomeňme na 90. léta, takže autor pouze navazuje na vyváženou a osvědčenou teologii.

    Odpověď
 5. Nedávno americká vláda vydala prohlášení, že „mimozemštané umí zapínat a vypínat jaderné zařízení“. Ještě nedávno lidi co věřili v „UFO“ byli považování za konspirátory. Možná nám mimozemšťané/padlí andělé připravují nějakou DEUX-MACHINE. Kdyby na celé zemi vypadly jaderné elektrárny tak by to pak byla ideální událost na „zachránce“.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář