David Novak / Dugin a ruský fašismus jako ideologické pozadí války na Ukrajině

V jednom ze svých předchozích článků jsem psal o A. Iljinovi, o jehož myšlenky se ve svém vražedném tažení na Ukrajinu opírá V. Putin. Další důležitou postavou pro pochopení ruské agrese je A. Dugin, ideolog tzv. eurasijského hnutí, ke kterému se snad dostanu v některém příštím blogu. V tomto blogu se opírám především o dva zdroje, které doporučuji k přečtení, pokud chcete některé souvislosti pochopit hlouběji. Zároveň ne každý má energii probírat se různými zdroji, proto tento blog.

Magazín Foreign Affairs označil Dugina za „Putinův mozek“ i přes to, že Dugin nikdy nebyl ve formální pozici Putinova poradce. Avšak Dugin zaujímá nápadné postavení, ze kterého současně sdílí, potvrzuje a radikalizuje některé Putinovy postoje. (Švorcová V., Vladimir Putin a ideologie eurasianismu. Střet civilizací v transkulturní perspektivě., s. 45) 

SOUVISEJÍCÍDavid Novak / Putinova zvrácená východiska ospravedlňující válku na Ukrajině 

Životním úkolem tohoto muže se stalo přenést fašismus do Ruska. To se mu do velké míry podařilo, proto se domnívám, že jsme na Ukrajině svědky nové verze fašismu, tentokrát v ruském balení. Co se krutosti týče, tak o tom nemůže být pochyb. Jenže ruský fašismus má i svoje ideologické pozadí a jedním z klíčů jsou právě Duginovy myšlenky. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Když se rozpadl Sovětský svaz, Dugin vycestoval do západní Evropy, aby pro své myšlenky hledal inspiraci a intelektuální spojence. Ty našel mezi příznivci krajní evropské pravice. Brzy na něj zapůsobil i chilský fašistický aktivista Miguel Serano, autor knihy Hitler, poslední avatár, podle něhož árijská rasa za svou nadřazenost vděčí mimozemskému původu. Později se Dugin poznal s Alainem de Benoistem z francouzského neofašistického hnutí Nová pravice, který Duginovi pomohl aktualizovat některé varianty starých nacistických myšlenek. V devadesátých letech pak začíná publikovat pod pseudonymem „Sievers“, tím byl míněn německý nacista Wolfram Sievers, o němž se vědělo, že sbírá kosti zabitých Židů, a který byl r. 1947 odsouzen za válečné zločiny. (Snyder T., Cesta k nesvobodě, s. 90)

SOUVISEJÍCÍ – David Novák / Ruská agrese a naše modlitby

Tyto a další kontakty a myšlenky Dugina inspirovaly k tomu, aby nacistické představy přenesl do Ruska. V roce 1993 založil spolu s Eduardem Limonovem Nacionálně bolševickou stranu Ruska. Sám sebe a Limonova označoval za Svaté Cyrila a Metoděje fašismu. Členové se zdravili provoláváním smrti se zdviženými pěstmi. V roce 1997 Dugin vyzval k bezhraničnímu a rudému fašismu a zastával fašistické názory jen s tím rozdílem, že ohroženou zemí je Rusko. Standardními fašistickými postoji v ruském pojetí se pak míní následující: demokracie je vnitřně prázdná, střední vrstvy představují zlo, Rusům musí vládnout „muž osudu“, Amerika je zlovolná. (Snyder T., s. 90) S tímto se pak prolíná i blouznění, které též silně připomíná fašistickou rétoriku a to o potřebě obsazení nových velkoprostorů a vytvoření Eurasie pochopitelně pod vedením Ruska. 

Jedním z charakteristických rysů, které prostupují Duginovo dílo a které hlasitě komunikují i současné ruské elity (pokud ovšem nepošlou svoje děti na některou západní univerzitu nebo tam nejedou nakupovat), je nenávist k Západu. Podívejme se na jeden z mnoha Duginových textů, kde píše o Západu. „Západ je místem, kam dopadl Lucifer. Je centrem globální kapitalistické chobotnice, je živnou půdou prohnilé kulturní zvrácenosti a zloby, klamu a cynismu, násilí a pokrytectví. Je tak dekadentní, že se může každou chvíli zhroutit. Demokracie není obrodnou silou, nýbrž příznakem nadcházejícího kataklyzmatu.“ (Snyder T., s. 91)

SOUVISEJÍCÍ – David Novak / Stvoření a věda

Dugin je přesvědčen o tom, že filozofie, kterou představuje Západ, je pro Rusko smrtící. Vyjma toho je západní filozofie expanzivní a snaží se vydobýt si svůj pohled na svět; konkrétně tím míní globalismus, osvícenskou filozofii, individualistický životní styl, morální zkaženost, konzumerismus a materialismus či dominanci ekonomismu v životě jednotlivce a společnosti. Oproti Západu dominuje na Východě duchovní element nad matérií, kolektivní a komunitní zájmy převažují nad zájmy jednotlivce, tradice je podstatnější než demokracie. Tento zcela odlišný pohled na svět může vést jak k ideologickému a politickému konfliktu, tak zcela možně i k vojenskému střetu. (Švorcová V., s. 44).

S jakousi neuchopitelnou ideou „vyššího ruského duchovního elementu“ rádi operují i mnozí další ruští představitelé i někteří spisovatelé.

Ohledně Ukrajiny Dugin psal, že nezávislý ukrajinský stát je bariéra, která brání ruskému euroasijskému údělu. V roce 2005 založil státem podporované mládežnické hnutí, jehož členové vyzývali k rozpadu a rusifikaci Ukrajiny. Za zmínku stojí, že do roku 2010 byl Dugin profesorem na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova, odkud byl následně odvolán z důvodu veřejného vyzývání k zabíjení Ukrajinců v období rusko-ukrajinského konfliktu. 

Dugin se stal členem Iziborského klubu, jehož zakladatelem je fašistický romanopisec A. Prochanov, (Snyder T., s. 92), který mj. tvrdil následující: „Když mluvím o Rusku, mám na mysli i lid žijící na Ukrajině a v Bělorusku. Ukrajina má před sebou ohromné spásné poslání, neboť údělem Kyjeva je sklonit se před Moskvou a tímto aktem zahájit ruské dobytí světa.“ (Snyder T., s. 94).

Přesně v tomto duchu píše i Dugin: „Ruská anexe ukrajinského území je nutnou podmínkou eurasijského imperiálního projektu.“ (Snyder T., s. 97). 

Probírat se těmito myšlenkami je hnus. Jenže je třeba vědět, že ruská agrese vychází z jisté ideologie a není ničím jiným než fašismem, pouze v jiném provedení. Tvrzení, že Rusko bylo ke své agresi vyprovokováno Západem nebo dokonce Ukrajinou, se nezakládají na realitě. Bylo vyprovokováno svojí vlastní zvrácenou ideologií, která má svůj původ mj. ve fašismu. 

Ukrajina vede stejný boj, jako vedl ve druhé světové válce svět proti fašismu. A proto není divu, že Rusové používají stejné metody jako jejich fašističtí předchůdci. 

Tehdy se svět spojil i v přímém boji, nyní alespoň v dodávce zbraní a v sankcích. Ale nepřítel je stejný – fašismus. Kdysi německý, nyní ruský. Zde souhlasím s Putinem. Je třeba provést denacifikaci. Ale k tomu i defašizaci a to ruskou, včetně denacifikace a defašizace Putina.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 11. dubna 2022 Foto: Wikimedia Commons – Vladimir Putin

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,,

6 Komentáře

 1. Tentokrát autorovi z hlediska zpracování nemohu nic vytknout, byť bych si raději na křesťanském webu raději přečetl o takových Rusech, jako byl ekumeně a evangelizaci otevřený pravoslavný kněz Alexandr Meň.
  Musíme si ovšem přiznat, že svět dokáže být horší, než bychom si sami představovali. O Duginovi psal poutavě již Roman Joch v roce 2014. O jeho vizi Eurasie
  “ Dle této teorie má být Velká Británie oddělená od Evropy, Polsko získá zvláštní status (ghetta), Gruzie bude rozparcelovaná a Ukrajina ovládnutá! Samostatná Ukrajina je podle Dugina nemyslitelná, protože by to ohrozilo jeho eurasijský projekt – její pohlcení Ruskem je nutné, neboť poté bude sjednocena celá pevninská Eurasie pod ruským vedením i budou izolované a zaniknou anglicky mluvící národy a společnosti a jejich liberalismus a individualismus.“

  Zdroj: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/usiluje-rusko-o-dalsi-svetovou-valku.A140328_230912_pozice_139593

  O jeho okultním, nacistickém pozadí :
  “ Dugin se kvůli naivním konzervativním křesťanům, jejichž podporu chce získat, vyjadřuje s úctou o křesťanství, velmi dobře však ví, o co ve skutečnosti jde – o „řád severního pólu“, nordickou árijskou rasu. Stejně jako Adolf Hitler, Heinrich Himmler či Alfred Rosenberg ví, že křesťanství je špinavého semitského, židovského původu.

  Zdroj: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/usiluje-rusko-o-dalsi-svetovou-valku.A140328_230912_pozice_139593

  Uznávám, od té doby jsem Donbas považoval za další zmrzlý konflikt a Dugina za týpka, který nemá na to ovlivnit nejvyšší vládní kruhy ( asi jako excentrický Žirinovský ). Stejně tak T. Snydera jsem poslouchal v rozhlasové četbě. Když ovšem hlavní vliv na zvolení D. Trumpa prezidentem přisoudil ruským tajným službám, začal jsem pochybovat o jeho objektivitě.
  Tím se omlouvám, přeji požehnané Velikonoce a nashledanou nad nějakým radostnějším tématem.

  Odpověď
 2. Olga Nedbalová

  Článek mi pomohl pochopit, proč někteří křesťané považují Putina téměř za spasitele. Obránce křesťanských hodnot před dekadentním západem. Silný a zářící Putin, přijíždějící na tanku, tak nepodobný našemu Pánu, přijíždějícímu na oslu, zmučenému a zohavenému pro naše viny. Zajímavé je, že syndromu Putina spasitele podléhají jak katolíci tak i evangelikálové. Půl na půl. Zřejmě skutečně někteří upřímně věří, že jim víra v Putina a jeho silnou ruku přinese spásu. Jinak zbytku ruského národa jde zřejmě mimo ideologie i o přízemní nerostné suroviny. Zajímavá fakta v článku: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-rusko-bojuje-aby-ukrajina-netezila-ropu-a-plyn-rika-ukrajinsky-geolog-197524
  Stejně pořád nechápu, proč někteří lidé touží neustále hledat v Písmu složitosti. Hledají tajné učení, touží po konspiračních teoriích, nestačí jim slovo našeho Pána, Ježíše Krista. On mluví vskutku jasně a zřetelně. Myslím, že je nejvyšší čas Ježíši začít naslouchat.

  Odpověď
 3. Olga Nedbalová

  A možná trochu odbočím od tématu, ale jen zdánlivě. Jakého spasitele vlastně čekáme? Jak bude vypadat? Co bude dělat? Zřejmě obdobné otázky si kladli i někteří z Židů, kteří byli přítomni životu Ježíše. Mesiáš, ten, který umí činit zázraky. Promění vodu ve víno, chodí po vodě, mrtví stávají, hluší slyší, slepí vidí! Ze dvou ryb a pěti chlebů dokáže nakrmit dav. A pak přijde ukřižování. A najednou zdánlivě nic. Tiše trpí na kříži, ochutná trochu zkyslého vína a pak dá hlavu na stranu a jen si tak tiše skoná. Dokonáno jest. A to jako má být všechno? No, vlastně podle Lukáše stihne ještě na kříži odpustit jednomu hříšníkovi, setmí se a roztrhne se chrámová opona. No, ale možná bylo špatné počasí a kdo ví, z jakého materiálu vůbec ta opona byla. Diváci se zklamaně rozchází. To má být ten zázračný Spasitel? A my možná také někdy zklamaně odcházíme. Nechce se nám dívat na Beránka na kříži. Raději bychom silného vůdce, který má ke všemu světskému jasné stanovisko. Takového, který stanoví pravidla tak, aby to fungovalo už teď na zemi. Ježíš říká: „Moje království není z tohoto světa.“ No, a my si raději zacpeme uši, protože chceme nějaké rychlejší řešení. Nevím proč, ale vzpomněla jsem si na písničku Děkuji od Karla Kryla. Vím, že to ani nebyl křesťanský zpěvák ani možná pro některé nepředstavoval prototyp správného křesťana. Ale text té písně mi připomíná, proč vlastně máme neustále děkovat. A komu vlastně máme děkovat. Ke komu máme volat.

  Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
  Bych mohl věnce vázat,
  Děkuji, děkuji za bolest,
  Jež učí mne se tázat,
  Děkuji, děkuji za nezdar:
  Jenž naučí mne píli,
  Bych mohl, bych mohl přinést dar,
  Byť nezbývalo síly,
  Děkuji, děkuji, děkuji.
  Děkuji, děkuji za slabost,
  Jež pokoře mne učí,
  Pokoře, pokoře pro radost,
  Pokoře bez područí,
  Děkuji, za slzy děkuji:
  Ty naučí mne citu,
  K živým, jež, k živým, jež žalují
  A křičí po soucitu,
  Děkuji, děkuji, děkuji.
  Pro touhu, pro touhu po kráse
  Děkuji za ošklivost,
  Za to, že, za to, že utká se
  Láska a nevraživost,
  Pro sladkost, pro sladkost usnutí
  Děkuji za únavu,
  Děkuji za ohně vzplanutí
  I za šumění splavu,
  Děkuji, děkuji, děkuji,
  Děkuji, děkuji za žízeň,
  Jež slabost prozradila,
  Děkuji, děkuji za trýzeň,
  Jež zdokonalí díla,
  Za to, že, za to, že miluji,
  Byť strach mi srdce svíral,
  Beránku, děkuji,
  Marně jsi neumíral,
  Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji…

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář