John Piper / Jak pomoci lidem více se těšit v Bohu

Milujte Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou, a to i v přítomnosti dalších lidí. Je to nakažlivé.

Milujte ostatní lidi z moci Boží milosti. To znamená: ukazujte jim krásu Kristovy lásky k nim prostřednictvím toho, jak je milujete vy sami.

Vypravujte příběhy a svědectví o těch, kteří byli uchváceni Boží slávou, krásou a pravdou. Pravdivá vyprávění o lidských zkušenostech s Boží pravdou mohou být velmi povzbuzující.

SouvisejícíMůže pornografie zničit manželství? Piper řekl svůj pohled

Popisujte a vykreslujte lidem Boží vlastnosti a Jeho slávu – poklad, kterým se nám On sám může státi – v barvitých, sytých a bohatých obrazech a ilustracích.

Učte lidi, jak se modlit za proměnu jejich vlastních srdcí, učte je modlit se s žalmistou: „Nakloň mé srdce ke Tvým svědectvím, nikoliv k zištnosti (Ž 119).

Formulujte pro své lidi texty modliteb a meditací ze Slova Božího. Většina lidí není zvyklá s Písmem takto pracovat a mnozí neumějí vzít biblický text a přivlastnit si jej, učinit z něj své vlastní vyznání, naučit se jej zpaměti a pak se jím zabývat v mysli a hledat odpovědi na různé otázky, které z něj plynou a konečně použít biblické slovo jako analogii, radu či nápomoc pro svůj vlastní život. Přitom je to právě toto sycení se Slovem, tato mentální práce s ním, „přemyšlování“ či meditace, co přináší sladké plody v lidské duši a proměňuje čtený biblický text ve skutečný „med“, který těší srdce a také „zlato“, které je užitečné v každodenním životě.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Pomáhejte lidem a ukazujte jim, jak nalézat v Písmu specifická, konkrétní zaslíbení k jejich osobnímu užitku a prospěchu. Když Pavel v Řím 15,13 říká: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře …“, pak ukazuje, že radost a pokoj v nás rostou a sílí tehdy, když důvěřujeme Božím drahým a krásným zaslíbením v Písmu.

Související –

Modlete se za své lidi, aby jejich srdce byla obměkčená a citlivá a otevřená pro vnímání krásy a slávy Kristovy.

Pomozte svým lidem vypínat častěji u nich doma televizi. Máloco v naší kultuře je tak duchovně ochromující a znecitlivující jako ona. Dokonce i tzv. „dobré“ pořady presentují mnoho svatých věcí jako banality bez hloubky, bez údivu, bez pohnutí. Uvážíte-li, jaká záplava manipulace a sugestivní reklamy proudí neustále z obrazovky, pak se není možno divit, že tak mnoho jinak věrných křesťanů je téměř neschopných ocenit a vychutnat náročnější myšlenky a zakoušet a prožívat hluboké duchovní emoce.

Odkazujte na životopisy svatých Božích lidí minulosti, mluvte o nich, pomozte lidem nalézt cestu ke knihám a příběhům o nich, horlete pro svědectví o těch, kteří nás předešli a dobojovali slavně svůj boj. Jejich zápasy mohou být velmi obživující potravou pro naše mysli i srdce.

Učte lidi, jak transponovat radost z přirozených věcí v radost z Boha samotného. I člověk zdánlivě naprosto bez radosti z Pána má ve svém životě alespoň pár věcí, které jej těší. Možná je to rodina a děti; možná jej nadchne krásná večerní obloha, možná rybaření či četba. Pomozte mu radost „přesměrovat“: ukažte mu, že hudba, z níž se těší, události či lidé, kteří jej obšťastňují, jsou projevem Boží dobroty, že všechny tyto věci nějak odrážejí Jeho slávu a dobrotu a že tedy je možné krokem víry pozvednout své srdce od darů k Dárci a obdivovat a těšit se z Něj. Jsou-li lidé schopni těšit se z přirozených věcí, pak se skrze milost Ducha svatého mohou radovat i z věcí nadpřirozených a objevit pro sebe klíč k radosti v Bohu.

Volejte své lidi, aby vyznávali a odříkali se hříchů, které jim brání těšit se z Boha a blokují jejich plnou radost v Něm. 

Vyučujte lidi o nezbytnosti snášet útrapy tohoto pozemského života, o hodnotě a smyslu tohoto utrpení a o tom, jak těžkosti tohoto nynějšího světa se naprosto nedají vůbec srovnávat se slávou, kterou očekáváme podle Božího příslibu.

(Podle materiálů DesiringGod zpracoval David Floryk) Datum: 19. dubna 2021 Foto: CC Search – John Piper

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář