Několik sborů opouští denominaci kvůli ordinaci žen 

Osm sborů se odtrhlo od Křesťanské a misionářské aliance (CMA) kvůli rozhodnutí denominace ordinovat ženy a povolit jim užívat titul „pastor“.

Změnu schválila většina delegátů na červnové generální radě Aliance po několikaleté diskusi. Podle interní studie ji podporuje více než 60 procent členů denominace čítající asi 414 000 věřících.

SOUVISEJÍCÍ Další protestantská denominace umožní ordinaci žen

Magazín Christianity Today informuje, že ženy v Alianci mohly být dříve „zasvěceny“ službě a sloužit jako „zasvěcené ženy Boží“, a to i kázáním a vyučováním při nedělních bohoslužbách, podle uvážení místních sborů. Aliance v minulosti povzbuzovala ženy ke kázání a vysílala je zakládat sbory, přičemž jejich „církevní autoritu“ stále omezovala. Aktualizovaná pravidla toto rozlišení zachovávají a neumožňují ženám sloužit jako starší nebo hlavní pastorky ve sborech CMA. Proces svěcení nyní vyústí v ordinaci.

„V našem přístupu zaujímáme v této otázce poměrně unikátní centristický postoj,“ řekl Christianity Today viceprezident CMA Terry Smith. „Pro některé to přesáhlo hranice, kam by jim jejich přesvědčení dovolilo zajít.“

Staršovstvo Alliance Bible Fellowship v Boone v Severní Karolíně v červenci jednomyslně odhlasovalo odchod z denominace.

„Toto rozhodnutí nebylo snadné. Ve skutečnosti nás zarmoutilo,“ řekl CT pastor Scott Andrews. „Naše srdce je zarmoucené, když vidíme, jakým směrem se podle našeho názoru CMA ubírá a my ho prostě nemůžeme následovat.“

Andrews označil tuto změnu za „významný krok směrem k egalitarismu, který odstraňuje jakékoli genderové rozdíly v rolích mužů a žen v církvi“.

Podle Christianity Today se jedná o jeden z větších a významnějších sborů CMA. Každou neděli se bohoslužeb účastní o něco více než tisíc věřících. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. října 2023 Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. V pondělí jsem si četl Život víry. Je zajímavé, že univerzálním argumentem pro vedoucí službu žen je starozákonní soudkyně Debora. Dokonce bez toho, aby se jejím příběhem ve vztahu k Barákovi někdo zabýval. Z této „výjimky“ se pak udělalo pravidlo k tomu, aby se smetly ze stolu všechny novozákonní verše, které vedoucí službu žen zakazují. Obvykle, když se kolem nějakých biblických pasáží vedou ohnivé debaty, bývá to z důvodu, že si mnozí přejí, aby to bylo jinak, než je to napsáno. Je velmi zvláštní, že obvykle nezůstane jen u tohoto, ale návazným krokem často bývá akceptace LGBT (i když ne vždy).

    Přesto bych tyto církve neopouštěl s odvoláním, že Boha je třeba poslouchat více než lidi. Pokud by mne nikdo přímo nenutil se těmto ženám duchovně podřizovat nebo je volit, dále bych setrvával v biblické praxi.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář