Nová webová stránka Červené středy

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR spustili nové webové stránky pro iniciativu Červená středa. Najdete zde nejen informace o akci, ale především materiály a nápady pro vlastní zapojení, pokud chcete letos Červenou středu ve své farnosti, obci či společenství pořádat.

Webovou stránku najdete zde: www.cervenastreda.cz 

Červená středa se letos koná 24. listopadu 2021 již počtvrté. Je to kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

V České republice ji organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

Autor: TZ ČBK Datum: 4. září 2021 Foto: screesnshot cervenastreda.cz

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář