Švýcarsko: každý třetí občan je nyní bez náboženského vyznání, hlavní protestantská denominace klesla na rekordně nízký počet členů

Podle nejnovějších čísel zveřejněných Spolkovým statistickým úřadem v červnu 2023 se lidé bez náboženského vyznání stanou nejpočetnější skupinou ve Švýcarsku.

Tato nejnovější zpráva vychází z konečných údajů za rok 2021.

Počet lidí bez náboženského vyznání dosahuje v zemi protestantských reformátorů Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho nového rekordu.

SOUVISEJÍCÍŠvýcarsko schválilo sňatky homosexuálů, evangelikálové vyjádřili „smutek“

Portál Evangelical Focus informuje, že Švýcaři, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, nyní představují 32,3 % obyvatelstva. V roce 1970 se ke stavu bez náboženského vyznání hlásilo pouze 1,2 % lidí, v roce 2000 představovali tito „nones“ 11,4 %. V novém století se tento počet zatím ztrojnásobil.

Mezi občany bez náboženské příslušnosti se 38 % označuje za ateisty a více než pětina za agnostiky. Přesto 30 % lidí bez náboženského vyznání přiznává, že věří v nějakou vyšší moc.

Hlavní proud protestantismu je na prudkém ústupu

Ze statistik vyplývá, že zatímco počet osob, které se v roce 2021 identifikují s římskokatolickou církví (32,9 %), klesá oproti roku 2010 o 5,7 %, ještě zřetelnější je pokles u těch, kteří se označují za protestanty nebo reformované (21,1 %), což je o 6,9 % méně než v roce 2010.  

Mnoho Švýcarů hlásících se k národním historickým církvím svou víru nepraktikuje. Přibližně 40 % reformovaných protestantů a 30 % římských katolíků uvádí, že se vůbec nemodlí.

Polovina reformovaných protestantů se účastní bohoslužeb méně než 5krát ročně. Mezi římskými katolíky je nejčastější frekvence o něco vyšší: do kostela chodí jednou za měsíc až dva.

Zpráva statistického úřadu neumožňuje snadno vypočítat přesné procento evangelikálních křesťanů. Hovoří se v ní o „0,5 % novopietistických nebo evangelikálních společenství, 0,4 % letničních a jiných charismatických společenství, 0,2 % apoštolských společenství“, dále o „1,1 % ostatních evangelikálních reformovaných církví“ a „0,3 % ostatních křesťanských společenství“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. června 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář