TWR je na Ukrajině i přes válečný konflikt zdrojem naděje a povzbuzení 

Výpadek proudu ponořil produkční studio TWR na Ukrajině do tmy. Tým rychle zapálil svíčky a pokračoval v nahrávání.

Uprostřed války odhaluje nepředvídatelnost dodávek elektřiny a přístupu k internetu důležitost rozhlasového vysílání. Když tedy světla zhasnou, tým pracuje při světle čelovek a svíček. Oslovení lidí s Ježíšovou nadějí zůstává nejvyšší prioritou.

SOUVISEJÍCÍSlovenské ekumenické rádio spouští vysílání v Ružomberku

Portál Evangelical Focus informuje, že Trans World Radio oslovuje svět pro Krista prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Přestože zkáza v důsledku ukrajinsko-ruské krize neustává, posluchači nadále nacházejí útěchu v Božím slově. Naději nabízí připomínka z Janova evangelia 12,46: „Já světlo jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě“.

Chvilkové utrpení, ale věčná sláva

Město Bachmut je od začátku války neustále ostřelováno dělostřelectvem. V době psaní tohoto článku ve městě stále žije mnoho Ukrajinců. Alexander Chmut, ředitel týmu TWR Ukrajina, navštívil Bachmut v prosinci 2022 a hovořil s obyvateli. Později sdělil: „Lidé na frontové linii se stále častěji vracejí k tlačítkovým telefonům a vysílačkám. Má smysl tam distribuovat přijímače na středních vlnách (AM),“ informuje Evangelical Focus. 

Posluchačka jménem Julia napsala: „Děkuji vám za vyučování o Božím slově. Je to pro mě jako kapka životodárné vody v naší malé vesnici. Rozbilo se mi rádio a zůstala jsem bez duchovní potravy. Pokud mi ho pomůžete opravit, budu vám vděčná.“

Rádio je na Ukrajině, v Bělorusku a v Rusku velmi důležité, protože je často jediným zdrojem biblického vyučování – zejména v oblastech postižených konfliktem. TWR na Ukrajině nyní distribuuje rádia do předních linií, kde lidé touží po naději a jsou připraveni vstřebávat to, co slyší.

Alexandr a jeho tým se nechali povzbudit životem apoštola Pavla, který vytrval v nejrůznějších zkouškách. Po jedenácti měsících bojů Pavlova slova zasáhla jejich srdce: „Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni … Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.“ (2 Kor 4,8-9.17).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. ledna 2023 Foto:

https://evangelicalfocus.com/radio-media-missions/20450/twr-ukraine-headlamps-candlelight-and-the-truth-of-the-gospel

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář