Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha?

Bývalý prezident Jižních baptistů J. D. Greear řekl, že zatímco křesťanské a muslimské myšlenky o Bohu jsou nesmiřitelně odlišné, je možné v misijních rozhovorech diskutovat o některých společných aspektech víry.

V nedávném videu zveřejněném na webu The Gospel Coaliton Greear uvedl, že odpověď na otázku „Existuje mnoho způsobů, jak se k Bohu chovat a přijímá uctívání křesťanů i muslimů?“ je: „Rozhodně ne.“

„Islám je falešný způsob spásy,“ zdůraznil. „Islám představuje spásu přes skutky, a to přímo popírá několik klíčových věcí, které křesťanství učí o Bohu.“

Ale protože muslimové říkají, že uctívají Boha Abrahamova, někteří misionáři zjistili, že je užitečné začít s tímto pozorováním a přijmout přístup, který Ježíš udělal při konverzaci se ženou při studni v Jan 4, řekl Greear.

„Ježíš v podstatě řekl: Koho si myslíš, že uctíváš, není vlastně uctíván,“ vysvětlil. „Ježíš konfrontoval samaritánskou ženu, která uctívala nesprávně a měla špatné představy o Bohu. Neřekl: ‚Uctíváte jiného Boha.‘ Řekl: ‚Pokoušíte se uctívat Boha Stvořitele špatným způsobem.‘ A slyšel jsem, že lidé mluví o používání tohoto přístupu k muslimům. Domnívám se, že to má nějaké výsledky.“

Misionáři se snaží lidem říci, „že tento Bůh, v něhož věříme, že stvořil svět, mluvil skrze proroky a  zjevil se plně v Ježíši,“ uvedl.

Podle průzkumu LifeWay Research dvě třetiny Američanů věří, že Bůh přijímá uctívání všech náboženství, včetně křesťanství, judaismu a islámu.

Larycia Hawkinsová, docentka politologie z Wheaton College, musela v tomto roce opustit tuto evangelikální školou poté, co prohlásila křesťané a muslimové uctívají „stejného Boha,“ infromuje The Christian Post. Incident vyvolal debatu mezi evangelikály o tom, zda všechna náboženství uctívají stejného Boha a zda Bůh přijímá uctívání všech náboženství.

Teolog a bývalý muslim Nabeel Qureshi, autor úspěšné knihy o své duchovní cestě ke Kristu, řekl pro CP, že pokud jde o otázku „stejného boha“, tak „uctíváme trojjediného Boha“.

„Mluvíme o Bohu, který je Otcem. Bible říká znovu a znovu, že Bůh je náš Otec. Mluvíme o Bohu, který je láska – 1 Jan 4. Mluvíme o Bohu, který je ochoten vstoupit do tohoto světa a ve skutečnosti vstoupil do tohoto světa.“

„Žádná z těchto věcí není v bohu islámu,“ pokračoval. „Není ochoten přijít do tohoto světa. Není tvůj otec. Pátá kapitola, verš 18, Korán to říká jasně – Bůh není otec – stejně jako celá kapitola 112. A rozhodně není trojjedinný.“

Islám, zdůraznil, vezme určité křesťanské pojmy, jako je „Mesiáš“, a dá mu zcela odlišný sémantický význam, zatímco předstírá, že je to stejné slovo.

„Řekne se, že je to stejný Bůh, ale sémantický obsah, který je za myšlenkou islámského boha, se velmi liší od křesťanského a ve skutečnosti židovsko-křesťanského pohledu,“ uvedl pro The Christian Post.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

-red-   Datum: 16. sprna 2019 Foto: Bill Bangham / Southern Baptist Convention – J. D. Greeear

Tags: ,,,

20 Komentáře

 1. To jako se křesťané a muslimové setkají v Novém Jerusaleme? A Kristus bude mít dokonce dvě nevěsty? No proč ne, dnešní doba si poradí se vším…

  Odpověď
 2. Jan Krásenský

  Stručně řečeno – Není možné aby jeden a tentýž bůh přikazoval : „Miluj i své nepřátele“ a o šest set let později : „Zabíjej a pronásleduj nevěřící“.

  Odpověď
 3. Chcete popřít, že křesťané zabíjeli pro víru?
  Možná řeknete, že to nebyli skuteční křesťané. Nicméně nazývali se tak.

  Odpověď
 4. Jinak samozřejmě v žádném případě netvrdím, že Bůh a Alláh jsou totožní. Nejsou. Ale ten rozdíl není v míře násilí.

  Odpověď
 5. Především nejde jen o „uctívání Boha“. Uctívat Boha, věřit v Boha . . . o to se může snažit plno lidí. Není to však cesta k Bohu. Jedinou cestou a pravdou a životem je Ježíš Kristus, Boží Syn náležející do Boží Trojice. Islám uznává Ježíše pouze jako proroka.

  Odpověď
 6. A vůbec, Ježíš by měl přijít znovu, aby se dostal i k muslimům. Křesťané totiž nejsou schopni jim evangelium předat.

  Odpověď
 7. Uctívají katolíci a evangelikálové stejného Boha? Uctívají židokřesťané s problémy s Trojicí stejného Boha jako klasičtí evangelikálové? Uctívají charizmatici a anticharizmatici stejného Boha?
  Uctívají třeba jehovisté a křesťané stejného Boha? A adventisté a baptisté? A liberální katolíci a charizmatičtí katolíci? A lidé z jednoho, libovolného sboru? Tu dělící čáru mohu vést dost všelijak.
  Všechna učení si jistě nejsou rovná a nejsou stejné pravdivá a správná. Na druhou stranu, aby člověk uctíval (třeba velmi nedokonale a bez plného poznání) Boha, ještě nemusí rozumět všemu dokonale. Až budu já v nebi, jistě uvidím Trojjediného Boha a pochopím, že mé představy zde byly hodně zkreslené. Tam uvidím plně, zde vidím jen v zrcadle. Přesto Boha uctívám. Včera jsem mluvil s přesvědčeným ateistou – Bůh pro něj není nic – s jedinou výjímkou – je rybář a když uloví velkou rybu a zabíjí ji, modlí se k Bohu o odpuštění – sám nechápe proč. Jde o autentickou modlitbu k Bohu, nebo jde o jiného boha? Slyší ho Bůh? Když se obrací muslimové, většinově samozřejmě Boha islámu a jejich nového Boha pokládají za totožného, jen získávají ve svých očích nové, hlubší poznání o Ježíši Kristu. Ale většinou věří dále i v korán, atd.

  Odpověď
  • To hlubší poznání muslimů o Ježíši je, že byl velký prorok a nic víc. Věřit v Ježíše i Mohameda současně je skutečně pokrokové náboženství. Papež poukazuje na to, že křesťany a muslimy spojuje úcta k Panně Marii.

   Odpověď
  • No právě. Lidé mohou věřit různě, čili mohou mít o Bohu různou představu. Otázka zní, jak se k tomu staví Bůh. Bere On i modlitbu toho, kdo se modlí (z našeho hlediska) pomýleně? Před několika lety jsem pozorovala ve Švýcarsku (tuším že ve Wintertouru) starou muslimku, jejíž rodina šla do muzea Technorama a ona asi nechtěla, tak zůstala venku. Pozorovala jsem, že se asi modlí, protože se opřená o plot opakovaně předkláněla a něco si přeříkávala. Zaujalo mě to.
   Sama jsem tehdy ještě byla ateistkou, ale zpětně vzpomínám na tu dobu, že už tehdy jsem poznala, když jsem něco udělala špatně. Dokonce jsem si často dávala do souvislosti, když se mi krátce na to přihodilo něco nepříjemného, že je to něco jako trest (třeba za pýchu). Přičemž jsem neměla představu, odkud by takový „trest“ mohl přicházet a kdo že to vlastně všechno vidí. Když jsem pak uvěřila, zpětně jsem uviděla, jak Bůh působil v mém životě ještě když jsem byla nevěřící – tedy neměla jsem o něm ty správné informace – a viděla jsem, před čím vším mě uchránil a co všechno mi dal i v tom starém životě.
   Je důležitá správná teologie? Nebo je důležitý vztah k Bohu a otevřenost vůči němu?
   Mimochodem, předevčírem jsem zaslechla na jedné debatě o náboženství (mimo jiné i o islámu) připomínku, že Abraham měl dva syny – Izáka a Izmaela. A oba byli jeho, i když oba jiným způsobem.

   Odpověď
   • Křesťané by neměli být kádrováci, kteří rozhodují kdo bude v nebi a kdo ne. Je ovšem třeba trvat na tom jednoduchém Ježíšově výroku – Já jsem ta pravda, cesta i život. Není jiná cesta, pouze jsou všelijaké cesty jak tuto pravdu člověk přijme do vlastního života.

    Odpověď
   • Pravdivé poznání Boha je možné jedině skrze víru v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Máte pravdu, Bůh si lidi přitahuje různými způsoby a cestami, ale nakonec to vždycky skončí u Krista, kterého určil jako Prostředníka mezi sebou a člověkem – poslal Ho jako zástupnou, smírčí oběť za naše hříchy.
    Co se týče Izáka a Izmaele, oba dva měli tytéž rodiče, ale jeden byl plodem víry a druhý nikoli. Skrze Izáka se stal Abraham „otcem všech věřících“, skrze Izmaele přišla nenávist arabů proti židům.

    Odpověď
  • Máte pravdu, ale jak je to pak s jejich spasením? Bydlím v Liberci a jak skoro denně koukám na ten Ještěd, tak mi dost podobně připadá cesta k Bohu. Z počátku jde hodně zeširoka a Bůh přijímá i velmi naivní představy a dokonce vyslýchá i velmi pošetilé modlitby. Pak se ale ta cesta postupně zužuje až do nejtenčí jehly. K biblické víře nestačí jen jméno Ježíš a jeho láska, nebo učení o kříži, ale obojí dohromady: Ježíš ukřižovaný. Je třeba hledat, kde nechal tešař díru. Na kříži láskou ke světu puklé srdce Kristovo je jedinným možným průchozím koridorem do nebe. Bez ukřižování sebe sama spolu s Kristem to asi nemůže fungovat. Jak se pak mohou dostat do nebe nevěřící, modláři nebo jinověrci? Snad jedině tak, že se v okamžiku smrti setkají s Kristem a na poslední chvíli přijmou jeho Ducha. Bez něho to ale jistě nepůjde.

   Odpověď
   • Ano. Já si to také tak představuji. V okamžiku smrti se setkají s Kristem, dostanou otázku: Přijímáš mne? A to bude tak úžasný zážitek, že člověku téměř nebude možné odmítnout. V ten okamžik bude litovat všeho, co kdy špatného udělal a vrhne se mu do náruče.
    My, kteří ho milujeme už dnes a snažíme se za ním jít už tady na tomto světě, to přece neděláme ze ziskuchtivosti, abychom jen my po smrti dostali nebe a ostatní skončili v pekle. Kdybychom čekali zvláštní odměnu, Ježíš by nám možná řekl to, co Zebedeovcům: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc“.
    Možná nám může být útěchou, že my (na rozdíl od jiných lidí) máme tu spásu už dnes a přímo tady na zemi. Že námi kdeco necloumá, ale máme Ježíšův pokoj.
    Předevčírem jsem měla možnost vyslechnout, že prý křesťanství (milovat bližní jako Ježíš) je ve své pravé podobě přijatelné jen pro malou hrstku lidí. Ti ostatní je sice mohou také přijmout za své, ale více méně v jakési mírně deformované podobě, tak jak tomu bývalo už dříve. Bylo by zvláštní myslet si, že naprostá většina lidstva dojde zatracení.

    Odpověď
  • Pro Petra Adamce : Kritickým bodem k Vašim úvodním otázkám je Ježíš Kristus. Na Něm se „láme chleba“, na Jeho božství a na Jeho zástupné smírčí oběti. Kristus je jedinou Cestou k poznání a uctívání jediného pravého Boha.

   Odpověď
 8. nechapu co se resi muslim nebo krestan veri v boha at je jmeno nebo zjev jiny stale je to buh, bible nebo koran dve nejkrvavejsi knihy tohoto sveta jsou pro obe nabozenstvi jedinou nejdulezitejsi a neposvatnejsi knihou . je smutne ze zrovna tento simbol viry je to nejhorsi protoze se da zneuzit fanatiky ve svuj prospech. historije nas naucila ze slepa vira a uctivani jednotlivce nekonci dobre buh, hitler,komuniste v podstate verily v dobro a zkoncilo to hruzou. buh -miliony nevinych ve valkach, udajne carodejnice krizacke valky , hitler – genocida koncentraky, komuniste omezeni svobody, lagry , pronasledovani , alah teroriste, utlacovani zen. todle vse zacalo dobrou idei skoncilo vrazdenim nevinnych lidi. pokud mam verit v boha tak verim v laskavost slova,srdce cloveka ne kvuli knize pojmenovani viry nebo protoze musim ale protoze verim ze buh ctel aby jsme se milovali a laska je v srdci kazdeho tvora na teto planete ne v kostele nebo knize

  Odpověď
 9. Katechismnus ŘKC, číslo paragrafu: 841
  Vztahy církve k muslimům. „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

  Katolíci věří, že stejně jako muslimové, se klaní stejnému bohu. Když tomu řkc věří, tak tomu tak asi je.
  Realita je však zcela jiná, a to taková, že islám – alláh islámu – popírá, že Bůh je Otec, dále islám popírá, že Bůh má Syna.
  Jednoduchá otázka: V nebi podle Bible bude Bůh Otec, Bůh Syn a Boží děti… Jak tam může být zároveň ten, kdo uráží Boha Otce, Syna, tj. alláh islámu? To jako že ten (alláh islámu), kdo atakuje Boha Otce tam bude společně s Ním? Nebo tam jako, jak učí islám, Bůh Otec ani Syn nebudou, protože prostě nejsou Bůh?

  Odpověď
 10. to Petr Adamec

  Řekl jste to velmi správně. I křesťané mají mezi sebou hluboké rozpory, takže teologické spory mezi křesťany a muslimy patří do stejného ranku. Já se domnívám, že uctívat Boha znamená plnit jeho vůli – milovat Boha a bližního. Milovat Boha znamená dávat Božím věcem přednost před vším ostatním. Například není možné dát přednost národním zájmům před zájmy Božími. Milovat bližního znamená usilovat, aby ze světa zmizelo utrpení (hlad, nemoci, otroctví a jiné křivdy). Společným jmenovatelem je láska. Když zkoumáme jiná monoteistická náboženství, zjištujeme, že i v jejich posvátných textech je láska (milosrdenství) tou nejvyšší hodnotou.

  Mezináboženským dialogem se zabýval švýcarský teolog Hans Küng. Formuloval společný étos (systém hodnot) všech náboženství:
  – důstojnost člověka (lidská práva)
  – lidskost (nekonat zlo)
  – cesta středu mezi nezřízenou touhou vlastnit a nezájmem o vlastnění
  – zlaté pravidlo etiky: Co si sám nepřeješ, nečiň ani druhým lidem

  Mezi tím, co je obsaženo v posvátných textech jednotlivých náboženských systémů a skutečnou praxí, je propast. To však, žel, platí i pro křesťany.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář