Životní příběh Joni ovlivnil miliony lidí po celém světě

Když Joni EarecksonTada poprvé napsala monografii s názvem Joni, kde podrobně popisuje, jak jí její víra dala sílu jít dál poté, co při skoku do vody ochrnula, nikdy si nepředstavovala, jak její příběh ovlivní miliony lidí po celém světě.

„Tu knihu jsem napsala, když mi bylo 20 let, jen osm let po zlomenině krku. Co jsem tenkrát věděla? Dívám se zpět a říkám si: ‚Proč jsem si myslela, že bych mohla napsat knihu?‘“ řekla Tada listu The Christian Post.

SOUVISEJÍCÍJoni řekla, co jí dalo naději a víru překonat ochrnutí

A u příležitosti 45. výročí od vydání svého bestselleru, který byl od té doby přeložen do více než 30 jazyků a zpracován do celovečerního filmu, vydala 72letá baptistka, která se v roce 1982 provdala za Kena Tadu, aktualizovanou verzi s novými fotografiemi a doslovem popisující její dnešní život. 

Dnes je Joni autorkou více než 48 knih, rozhlasovou moderátorkou, zpěvačkou a zakladatelkou organizace Joni a přátelé, která od roku 1979 rozvíjí službu pro osoby se zdravotním postižením a mění církev a komunity po celém světě.

Autorka uvažovala o svém příběhu a citovala Genesis 50,20, kde se píše: Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid.

„Lidé vždy zapomínají na tu druhou část; že Bůh zamýšlí dobré věci, které mohou vzejít z našeho utrpení, pro záchranu mnoha dalších životů,“ řekla americkým křesťanským novinám. „Stále jsem ohromena, když pomyslím na neuvěřitelné množství lidí s postižením, konkrétně na ty, kteří byli posíleni postřehy, které jsem sdílela v této knize… když pomyslím na to, jak Bůh použil tento příběh k záchraně mnoha životů, jsem absolutně ohromena.“

Kromě toho, že čelí každodenním problémům spojeným s ochrnutím, Tada dvakrát bojovala s rakovinou a nedávno s covidem. Ale navzdory jejím přetrvávajícím zdravotním problémům autorka nadále sdílí svůj příběh víry i přes všechno utrpení.

Spočinutí v Boží suverenitě, ať se děje cokoliv, řekla Tada, jí umožňuje mít „hlubokou, neotřesitelnou radost“ tváří v tvář „strašlivým útrapám a bolesti“.

Boží suverenita pro ni „není nějakým doktrinálním, nadpozemským, teologickým konceptem věže ze slonoviny, o kterém mluví akademici, ale nikdy byste nevěděli, jak jej uvést do praxe“, ale „důvěra v Jeho Slovo; Dá se mu věřit, Písmo je věrné.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Když mě něco bolí, což je často, zvláště v noci, když nemůžu spát… mluvím ke své bolestí a říkám jí: ‚Navzdory všemu zůstanu klidná. Nedonutíš mě se bát. Budu dýchat, klidně, klidně. Vstoupím do tebe, bolesti, jako bych byla Šadrach, Méšach a Abednégo, kteří vcházejí do ohnivé pece, a najdu Ježíše, Syna Božího, jak se mnou prochází uprostřed ohně.‘“

Písmo je jasné, že křesťanský život má být těžký, řekla listu Christian Post Tada s odkazem na 2. Korinťanům 6,10: Jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající, a přece všechno vlastnící.

„Na Západě, dokonce ani my křesťané, nevíme, co dělat s utrpením a bolestí. Snažíme se to omámit, léčit, uniknout tomu, rozvést se. Pokud je to dítě s postižením, institucionalizujeme ho. Děláme všechno, ale učíme se s tím žít. A nechci s tím žít s nechutí, ale žít s tím s jistotou, že všemocný Bůh vás má uprostřed toho z dobrého důvodu. A většinou těch důvodů je, že se můžeme zcela a úplně spolehnout na Krista Ježíše.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 21. března 2022 Foto: Facebook – Joni

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář