Desítky učenců a teologů podepsaly dokument, který má formovat budoucnost rozděleného metodistického hnutí 

Čtyřiašedesát učenců a teologů se podepsalo pod „wesleyánské svědectví“, šestidílný dokument o 62 stranách, který, jak doufají, bude formovat budoucnost metodismu, definovat ortodoxní wesleyánství a pomůže více křesťanům v procesu posvěcení a obnovy skrze milost.

„Jedná se o klasickou, ortodoxní wesleyánskou teologii,“ řekla Christianity Today profesorka Nového zákona na Asbury University Suzanne Nicholsonová, která je jednou z autorek. „Moc Ducha svatého je větší než moc hříchu. Nezáleží na vaší třídě, rase, pohlaví, Bůh působí mezi věřícími, a to nás vede k plné oddanosti tomu, kdo je Bůh.“

SOUVISEJÍCÍKonzervativní metodisté chtějí zůstat věrní učení své církve

Dokument byl poprvé navržen v lednu na konferenci s názvem Budoucnost metodismus. Teologové spříznění s evangelikálním křídlem Sjednocené metodistické církve, jakož i s denominacemi svatosti a letničními se sešli, vytvořili pět pracovních skupin a společně sepsali prohlášení k pěti teologickým tématům: Boží přirozenost, stvoření, zjevení, spása a církev. Později byla přidána šestá část o eschatologii neboli plnosti času.

Konečnou podobu dokumentu revidovali tři redaktoři – wesleyánští učenci Ryan Danker, Jonathan Powers a Kevin Watson. V pondělí jej na internetu zveřejnil John Wesley Institute.

Danker, který je ředitelem institutu, pro Christianity Today uvedl, že dokument nemá být polemický nebo nějak originální. Doufá, že nabídne „konstruktivní hlas“, který jasně formuluje wesleyovské chápání křesťanské ortodoxie.

„Jsou to věrní wesleyánští učenci, kteří jsou oddáni víře jednou dané svatým, nicejskému křesťanství,“ řekl. „Metodismus vstupuje do období, kdy se ocítá na křižovatce, a to se děje vždy, když dojde k rozdělení. Vracíme se k Písmu a církevním otcům,“ uvedl pro Christianity Today. 

Spojená metodistická církev (UMC), která má v USA asi 31 000 sborů, se v současné době rozděluje kvůli otázkám LGBT. Denominace souhlasila s plánem rozdělení v roce 2020, ale dvakrát odložila setkání, na kterém by k rozdělení mohlo dojít, s odvoláním na obavy z pandemie. V květnu se někteří tradicionalisté rozhodli, že už nebudou čekat, a založili novou denominaci s názvem Globální metodistická církev (GMC). Dosud téměř 100 sborů zahájilo proces odchodu z UMC a připojení se k GMC.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Podle Dankera rozdělení pramení z konkurenčního chápání svatosti. Tradicionalisté spojují toto učení s čistotou a otázkami sexuální etiky. Pokrokáři ji spojují s inkluzivitou a přijetím.

Větším problémem jsou z jeho pohledu metodisté, kteří upřednostnili instituce a organizační struktury před vším ostatním.

„Uprostřed máte institucionalistické, umírněné jádro, které skutečně ztratilo vizi svatosti,“ řekl pro americký evangelikální magazín. „Mají zájem na vytvoření deštníku, pod kterým mohou existovat různé názory v jednotě a harmonii, ale to, co ve skutečnosti sjednocuje, je prostě to, že lidé jsou pod něčím, co je zastřešuje.“

Napsaný dokument se naproti tomu pokouší sjednotit křesťany kolem teologického příběhu o obnově Božího obrazu v člověku. Nezmiňuje se o homosexualitě a o manželství hovoří pouze jednou.

Dokument začíná Božími atributy. V dalších částech je popsáno, jak byl tento obraz dán ve stvoření, ale hříchem byl zničen; jak se zjevuje v lidských dějinách skrze Kristovo vtělení a svědectví Písma; jak je v nás obnoven skrze spásu a posvěcení; jak může být prožíván v církvi; a jak je nakonec oslaven v naší vzkříšené jednotě s Kristem.

Podle letničního teologa Dalea Coultera není tento teologický dokument určen pouze metodistům, kteří se zabývají rozdělením.

„Bezprostředním katalyzátorem bylo to, co se dělo v UMC,“ řekl, „ale když jsme se sešli, všichni se shodli, že to nepíšeme proto, abychom to řešili. Píšeme to v naději, že vyjádříme ortodoxní wesleyánské svědectví.“

Coulter doufá, že dokument využije jeho vlastní denominace, letniční sbor Assamblies of God v Clevelandu v Tennessee, a také řada dalších křesťanů. Prohlášení kromě Bible a spisů Johna a Charlese Wesleyových často odkazuje na rané církevní otce a středověké teology.

Je také hluboce trinitární a hovoří o stvoření a obnově jako o díle Otce, Syna a Ducha svatého. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – metodistický kostel

https://www.christianitytoday.com/news/2022/may/next-methodism-methodist-wesleyan-theology-document.html?utm_source=CT+Daily+Briefing+Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_term=198210&utm_content=9562&utm_campaign=email

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář